NRK Meny
Normal

Politidistriktene varslet om kutt neste år

Politidirektoratet varsler i et brev at politidistriktene og særorganer må ta høyde for budsjettkutt på 2 prosent neste år.

Polititjenestemenn sjekker oljelekkasjer fra politibilene i Bodø

Saltenpolitiet har de eldste politibilene i landet. Her sjekker polititjenestemenn en bil for oljelekkasjer.

Foto: Bente H. Johansen

Brevet, som Nettavisen har fått tilgang til, er blant annet sendt til alle landets politimestre.

Den mest optimistiske modellen som forespeiles politimestrene, er de samme budsjettrammene i 2016 som i 2015, noe som innebærer en realnedgang.

«Budsjettrammene for 2016 er foreløpig ikke fastsatt. 2016 vil imidlertid også bli et meget krevende år som følge av den økonomiske situasjonen etaten står overfor. Handlingsrommet kommende driftsår kan bli begrenset som følge av produktivitetsgevinst, finansiering av fellesprosjekter og eventuelle andre satsinger,» heter det i brevet.

Dette vil kunne påvirke budsjettrammene til alle virksomheter i politi- og lensmannsetaten, står det videre.

Lokallagsledere i Politiets Fellesforbund reagerer på brevet.

– Vi må uten tvil senke ambisjonsnivået, og det kommer til å ramme publikum, sier tillitsvalgt Magnus Nilsen i Vestfinnmark politidistrikt til Nettavisen.

– Situasjonen er prekær

Bare i Nordland er etterslepet på investeringene på nesten 20 millioner kroner i de tre politidistriktene.

For en måned siden påpekte leder Geir Nordkil i Politiets Fellesforbund i Salten at driftsbudsjettet i Salten politidistrikt ikke strekker til.

– Situasjonen er prekær. Vi har rett og slett ikke penger for å kunne drive politiet slik som vi ønsker. Driftsbudsjett vårt går ikke i hop. Selv om vi driver nøkternt, kommer vi til å ha et underskudd på mange millioner kroner, sier Nordkil.

Plutselig motorstopp, store reparasjonsutgifter og blålys som må teipes fast er blitt en del av hverdagen i politiet i Salten. Nordkil tar NRK med til politigarasjen og viser fram bilparken. Her står flere biler fra 1990-tallet, den eldste er 23 år gammel. Samtlige av bilene som er i uniformert drift burde vært skiftet ut.

Politiets bilpark er alt for gammel til å møte de behov som politiet har. Bare i Nordland er etterslepet på investeringene på nesten 20 millioner kroner hos de tre politidistriktene. I Salten er den eldste partuljebilen 23 år gammel.

POLITIET PÅ FELGEN: Den er ikke spesielt imponerende bilparken politimester Geir Ove Heir i Salten politidistrikt viser fram. Blålyset er teipet sammen med gaffateip.