Hopp til innhold

Politiblogger: De som ikke varslet om overgrep er også ansvarlig

Ansvarlige voksne kan ha unnlatt å varsle om overgrep mot barn i Tysfjord. Det kan gjøre dem til lovbrytere, mener politiblogger, som mener det er på tide å vekke sovende paragraf.

Karianne Moen om overgrep i Tysfjord

Politifaglærer ved Politihøgskolen, Karianne Moen, mener det er på tide at avvergingsplikten blir minst like viktig som taushetsplikten.

Foto: NRK/Privat

– Det koster å si fra om mistanker om overgrep, spesielt i en liten kommune. Man skal treffe de man har sagt ifra om i butikken, og da kan det bli tungt å bære. Jeg tror det handler om egen bekvemmelighet, sier Karianne Moen.

Til daglig jobber Moen som politioverbetjent ved Politihøgskolen i Bodø, men skriver også som privatperson bloggen «Politikvinne». Moen presiserer at hun ikke representerer Politihøgskolen verken i bloggen eller i intervjuet med NRK.

– Trumfer taushetsplikten

Tre dager etter oppslagene i VG om overgrepene i Tysfjord, skriver hun i bloggen om de ansvarlige voksne på skole, helsevesen, barnevern og andre kommunale tjenester som kan ha visst om overgrepene, men som ikke har forholdt seg til avvergingsplikten i Straffeloven.

– Alle har et ansvar for å si fra. Avvergingsplikten gjelder alle. ​Her har lovgiver bestemt at det er bedre å si i fra en å verne om tausheten. Når det er så mange som blir utsatt for seksuelle overgrep skulle man tro at det viser seg som problemer på skole, psykiske problemer og barnevern.

Kritikken gjelder også hennes egen etat, politiet.

Politiet sine primæroppgaver er å forebygge. Har man et så høyt antall anmeldelser på seksuelle overgrep i en kommune på kun 2000 innbyggere over flere år, burde det ringe ei bjelle. Politiet burde ha satt i gang et tverretatlig samarbeid for lenge siden.

Fra bloggen Politikvinne

– Sovende paragraf

Politiet har i dag ingen praksis i å ta tak i brudd på avvergingsplikten.

Det er ikke tradisjon for å etterforske de ansvarlige som man vet tier stille. Det er en sovende paragraf, sier Moen, som mener overgrepene i Tysfjord bør være starten på en slik praksis.

Tysfjord lensmannskontor

Ifølge tall VG har hentet inn, er det fra 1997 til 2014 anmeldt eller opprettet totalt 67 sedelighetssaker i kommunen med 1.941 innbyggere. Av dem ble 82 prosent av sakene henlagt.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

To nye saker

Det er opprettet ni nye overgrepssaker i Tysfjord, ifølge politiet. To av forholdene skal være fra de siste to årene.

– De to nye forholdene burde etterforskes for å synliggjøre alvorligheten av å ikke bry seg. Vi trenger kanskje en nasjonal handlingsplan for hvordan man skal håndtere dette med varsling.

– Det viktigste er å avverge nye overgrep

Tone Vangen

Politiets hovedfokus framover vil være å bidra til at det ikke begås nye overgrep. – Jeg er enig i at et styrket tverretatlig samarbeid er veien å gå i tiden framover. Politiet vil fokusere på forebyggende tiltak og vil i den forbindelse aktivt søke samarbeid med andre etater.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Politimester Tone Vangen i Nordland politidistrikt utelukker ikke at avvergingsplikten kan bli en del av etterforskningen.

– I dag har vi har ikke konkrete opplysninger som har gitt grunnlag for igangsetting av slik etterforskning. Men det kan bli et tema for etterforskning etterhvert.

Vangen sier hun ikke har tilstrekkelig oversikt over politiets tidligere arbeid til å si om politiet burde jobbet annerledes.

– Det tror jeg heller ikke at Karianne Moen har. Politiets generelle kunnskap og kompetanse knyttet til arbeid med overgrepssaker har utviklet seg i løpet av den tidsperioden vi her snakker om. Blant annet gjennom opprettelse av Barnehus og nye metodikk for avhør av barn.

Politimester Tone vangen, Nordland politidistrikt

Ukjent med retningslinjer

Guttorm Aasebystøl, Tysfjord

Varaordfører Guttorm Aasebystøl i Tysfjord.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Varaordfører Guttorm Aasebøstøl i Tysfjord kan ikke si hvilke retningslinjer de har for hvordan kommunens ansatte skal forholde seg til avvergingsplikten.

– Men jeg tror ikke at folk har latt være å varsle ut fra bekvemmelighetshensyn. Tysfjord kommune vil starte arbeidet med en forebyggende plan for alle former for overgrep, og her må varslingsplikten inn.