Polakkene hamstrer norsk skrei, men ikke for å spise den

Bare i januar kjøpte polakkene 220 tonn norsk skrei. Norsk Sjømatråd er ikke udelt begeistret.

Skreitokt 2012

VIL HA RÅSTOFFET: De siste årene har det vært ei rekordøkning i eksport av fersk skrei til Polen. Og aller helst vil polakkene bearbeide fisken selv, for så å selge den videre på det europeiske markedet.

Foto: Gunnar Sætra/Havforskningsinstituttet

De siste årene har det vært ei rekordøkning av eksport til Polen, bare i januar ble det eksportert 220 tonn.

Billig videreforedling

Det er ikke for å spise fisken selv at polakkene nå kjøper ferskfisk fra Norge. Skreien fileteres og sende ut på markedet i Europa. I konkurranse med fisk som er bearbeidet i Norge.

– Polske arbeidere videreforedler norsk råstoff billigere i Polen enn det vi gjør her hjemme i Norge. Så da blir vi utkonkurrert, sier bransjesjef Ove Johansen i Norges sjømatråd.

Voldsom økning

Eksporten av fersk fisk fra Norge øker. Dårlige økonomi i landene som før tok i mot mye saltfisk, Portugal og Spania, gjør at mer fisk må sendes fersk ut av landet.

Bare til Polen er mengden ferskfisk som eksporteres doblet fra 2012, til 2013.

– Tidligere kjøpte polakkene mye frossen torsk, men de siste årene har de hatt mer fokus på fersk fisk. Det har rett og slett vært en voldsom økning på fersk torsk til Polen, sier Johansen.

Skrei Andenes Fiskemottak

Gode dager på Andenes fiskemottak.

Foto: Andenes Fiskemottak
Skjærer billigere filet

Og det er ikke uten problemer at mye av fisken sendes ut av landet ubearbeidet. I Polen står atskillig billigere arbeidskraft enn her hjemme klar til å skjære filet.

– Det er klart at de som skjærer filet her hjemme for det europeiske markedet møter nå hardere konkurranse.

Overskuddsfisk til Polen

En som har merket at de gamle saltfisk markedene ikke har så mye penger å kjøpe for er Gunnar Jarl Klo ved Gunnar Klo på Myre. Her satser de på å tjene penger på fersk fisk eksport. Også til Polen.

– Det er et betydelig kvantum fersk fisk som går ut hver dag. For vår bedrift er det omlag halvparten av kvantumet som går til konsum. Videre går overskuddsfisk til Polen for bearbeidelse og filetering og til salting i Portugal.

Bedre tollfrie kvoter er av stor betydning for å kunne bearbeide råstoffet i Norge. Nærings- og fiskeridepartementet sier i en kommentar at i de nylig startede forhandlingene med EØS stiller Norge krav om forbedret markedsadgang for fisk.