Hopp til innhold

Veier bare de tyngste barna

Bodø kommune planlegger å plukke ut og veie bare tunge tredjeklassinger. – Hårreisende. Dette vil føre til mobbing, sier opposisjonspolitiker.

Video Overvektige barn

BARN PÅ VEKTA: Nye nasjonale krav sier at alle elever i 1., 3. og 8. klasse i Norge skal veies, for forhindre overvekt blant norske barn. Gutten på bildet har ingenting med saken å gjøre.

Foto: Nyhetsspiller

På 3. klassetrinn i Bodø skal bare elever som har behov for det veies, og ikke hele klassen. Det går fram av innstillingen til komitemøte for helsepolitikerne i kommunen i morgen.

Svein Olsen

Svein Olsen

Tom Cato Karlsen, Bodø Frp

Tom Cato Karlsen.

Foto: NRK
Hild Marit Olsen, ordførerkanidat i Bodø(AP)

Hild Marit Olsen

Foto: Einar Breivik / NRK

Dette betyr i klartekst at de som er overvektige plukkes ut av klassen og veies, og det kan føre til mobbing, frykter opposjonspolitikerne i Bodø.

– Frykter mobbing

– Det blir helt feil dersom kommunen skal plukke ut grupper av barn som skal veies. Enten får de veie alle eller ingen. Dette vil være stigmatiserende og trøblete dersom man plukker ut noen elever som skal veies mens andre slipper. Dette smaker dårlig i min munn, sier Svein Olsen i Rødt til NRK.no.

Han kan ikke se hvordan Bodø kommune bare kan velge å ikke følge nasjonale retningslinjer.

– Dette må de bare finner ressurser til, sier han.

Tom Caro Karlsen, som er Frp sin ordførerkandidat er fullt på linje med Rødt i denne saken.

– Jeg frykter at dette skal føre til enda mer mobbing av overvektige barn. Vi vet at mellom 16-18 prosent av norske barneskolelever er overvektige.

– Håper å veie alle

Leder for helse og sosialkomiteen i Bodø Arbeiderparti, Hild Marit Olsen, avdramatiserer forslaget.

– Jeg synes det å ta opp dette til debatt i seg selv, forsterker den stigmatiseringen opposisjonspolitikerne selv frykter. Jeg tror helsesøstrene i Bodø er så dyktige at de skal klare å takle dette på en god måte.

Ikke mulig å veie alle

Ledende helsesøster i Bodø- Gerd Furfjord sier at de ikke har ressurser til å kalle inn alle tredjeklassinger til kontroll.

– De kommer heller ikke til å bli veid, slik situasjonen er i dag, sier Furfjord til NRK.no.

Hild Marit Olsen, spm også er ordførerkandidat i Bodø Arbeiderparti sier imidlertid at skolene skal klare å veie alle elevene med de ressursene de har.

– Elevene skal jo uansett til helsesøster. Derfor mener jeg det må være mulig å få til ei veiing mens de likevel er der. Jeg tror vi skal klare å få dette til. Samtidig er det viktig å belyse bemanningssituasjonen opp mot statlige krav, sier Olsen, som også er Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Bodø.

Ble stoppet i 1997

Nye nasjonale krav sier at alle elever i 1., 3. og 8. klasse i Norge skal veies, for forhindre overvekt blant norske barn. Men administrasjonen i Bodø kommune foreslår å veie kun 1. og 3. klassinger «etter behov», på grunn av mangel på helsesøstre.

Det er Helsedirektoratet som ønsker å gjenoppta veiingen av barn i grunnskolen i Norge. De vil kontrollere vekten fire ganger i løpet av barne- og ungdomsskolen.

Ordningen ble avsluttet i 1997, blant annet med begrunnelsen av at det kunne oppleves som traumatisk for overvektige barn.

Mest overvekt i nord

I en undersøkelse i regi av Folkehelseinstituttet fra 2008 ble 16.000 ungdomsskoleelever i seks fylker har svart på spørsmål om vekt, høyde, fysisk aktivitet og kostvaner. I de tre nordligste fylkene var rundt 16 prosent overvektige og cirka 4 prosent hadde fedme. I Oslo var bare ni prosent overvektige og 1,4 hadde fedme.

Nær en million nordmenn regnes som overvektige. 141.000 av dem er sykelig overvektige og trenger behandling.

Norske nyfødte er nå de største i Europa. Dobbelt så mange norske barn veier i dag over fem kilo ved fødselen enn det de gjorde for 40 år siden. Også antallet nyfødte over fire kilo har økt. I dag veier hele 23 prosent av alle nyfødte over fire kilo, mens tallet i 1968 lå på bare 16 prosent. Samlet står alle disse tungvekterne for rundt 24 prosent av alle fødslene på norske sykehus.

Hva mener du om at bare de tunge elevene skal veies?