NRK Meny
Normal

Solvik-Olsen ber Avinor tenke stort i Rana

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) vil at den planlagte Polarsirkelen lufthavn ved Mo i Rana skal bli en stor, regional lufthavn som kan ta imot store fly. – Endelig er rask framdrift for realisering slått fast, sier Rana-ordfører.

Ranaordfører Kai Henriksen og samferdselsminister Ketil Solvik Olsen

Ranaordfører Kai Henriksen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i Rana tidligere i år.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Regjeringen er opptatt av å sikre en effektiv framdrift i arbeidet med ny flyplass ved Mo i Rana. Vi ber derfor Avinor om å planlegge en stor, regional lufthavn som er dimensjonert for å betjene passasjerflyene som trafikkerer våre største flyplasser, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i en pressemelding.

Brev til Avinor

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen i Mo i Rana

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Samferdselsdepartementet har i dag sendt et brev til Avinor AS med presiseringer knyttet til selskapets videre arbeid med planlegging og utforming av en konsesjonssøknad for en ny lufthavn ved Mo i Rana.

– Dette vil forbedre tilbudet og vil komme både folk og næringsliv i regionen til gode, sier Solvik-Olsen.

Avinor skal ta utgangspunkt i en ny, regional lufthavn ved Mo i Rana som primæralternativ for det videre arbeidet med en konsesjonssøknad. Den nye lufthavnen skal betjene fly som i dag opererer på de større flyplassene i landet.

– Dersom det i planleggingsarbeidet framkommer særskilte forhold som taler for andre løsninger enn dette, skal Avinor informere departementet før selskapet gjør ferdig konsesjonssøknaden, heter det i pressemeldingen.

I forrige nasjonale transportplan ble det ikke bevilget en eneste krone til den foreslåtte flyplassen på Hauan i Rana.

Smørblid ordfører

Nyheten ble tatt imot med jubel blant tilhengerne av Polarsirkelen lufthavn.

– Endelig har departementet slått fast at det skal bli rask framdrift for realisering av en stor regional lufthavn i Rana. Vi har jobbet hardt i åtte år, og nå er det klart for planlegging, sier ordfører Kai Henriksen (H) til NRK.

Han mener en regional lufthavn vil bety mye for Helgeland.

– Det gjør at familier og beboere kan se frem til et flytilbud som resten av landet. Det er en veldig god nyhet og betyr at vi får en av de store samferdselssakene i Nord-Norge på plass og kan starte arbeidet.

(Artikkelen fortsetter under)

Styreleder Erik Wulfsberg og daglig leder Henrik Johansen ved Polarsirkelen lufthavnsutvikling

Styreleder Erik Wulfsberg og daglig leder Henrik Johansen ved Polarsirkelen lufthavnsutvikling speider allerede etter store fly på horisonten.

Foto: Frank Nygård / NRK

– Vi har snudd en stor stein i dag. Det er en kjempegod følelse å bli tatt på alvor. Vi har jobbet med denne saken siden 2006 og brukt 25 millioner. Nå føler vi med all tydelighet at regjeringen vil gjennomføre dette prosjektet, sier Erik Wulfsberg, styreleder i Polarsirkelen lufthavnutvikling.

Hadde du trodd ministeren ville være så klar?

– Jeg hadde drømt om det, men er veldig ydmyk og takknemlig for at språket er så klart, sier Wulfsberg til NRK.

– Det som er tydelig i brevet er at det skal planlegges for en flyplass som kan ta imot de store flyene. Da får flyplassen den betydningen den skal ha for næringslivet, turistnæringen og befolkningen forøvrig.

Uklart for Kjærstad

I 2011 stemte et klart flertall i Fylkestinget i Nordland for forslaget om en ny storflyplass på Hauan på i Rana kommune. Forutsetningen var at Mosjøen lufthavn, Kjærstad legges ned. I Vefsn kommune har de kjempet med nebb og klør for at det ikke skal skje.

Samferdselsdepartementet planlegger en ekstern utredning av konsekvensene ved en ny lufthavnstruktur på Helgeland. Departementet kommer dermed ikke med noen avklaring om framtida for Mosjøen lufthavn, Kjærstad.

– En endelig beslutning om en eventuell nedleggelse av Kjærstad må forankres i Stortinget, skriver departementet i et brev til Avinor.

Ser på løsninger for finansiering

Samferdselsdepartementet understreker at Avinor i det videre arbeidet bør benytte seg av den kompetansen man sitter med lokalt og det arbeidet som der er gjennomført.

Avinor har opplyst om at en konsesjonssøknad kan være klar høsten 2015, men da må visse forutsetninger være oppfylt. Samferdselsdepartementet anser dette som tilfredsstillende.

Samtidig med Avinors planleggingsarbeid, ser departementet på mulige finansieringsløsninger for en ny lufthavn.

– Forholdet til statsstøtteregelverket er en del av disse vurderingene, heter det i brevet.

Opplegg for finansiering vil bli sett i sammenheng med den kommende konsesjonssøknaden.