NRK Meny
Normal

Norway Seafoods: – Satser på Melbu, Stamsund og Båtsfjord

Norway Seafoods legger opp til vekst i Stamsund, Melbu og Båtsfjord, men legger ned i Mehamn og flytter anlegget i Hammerfest. Samtidig planlegger de permitteringer i august.

Folkeopprøret 2

DEMONSTRASJONER: Både i Mehamn, Vardø, Hammerfest og i Stamsund har det vært aksjoner for å markere trålerrettighetene som tilhører lokalsamfunnet. Det var et massivt oppmøte av folk under protestmarkeringen mot Norway Seafoods og Røkke i Hammerfest.

Foto: Allan Klo

Ordfører Jonny Finstad i Vestvågøy (H)

BREDT GLIS: Ordfører Jonny Finstad i Vestvågøy (H) er glad i dag.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Thomas Farstad

Iføgle konsernsjef Thomas Farstad er det planlagt å investere mellom 150 og 200 millioner kroner i filetanleggene i Nordland og Finnmark frem til 2017.

Foto: Arnstein Jensen
– Dette er veldig positive signaler både for Stamsund og Melbu. I dag er Røkke en helt i Vestvågøy, sier ordfører Jonny Finstad (H) i Vestvågøy.

Norway Seafoods legger opp til vekst i Stamsund, Melbu og Båtsfjord. I Stamsund, hvor de jobber 100 ansatte er det allerede etablert et nytt skift på 50 personer, og det planlegges også å øke aktiviteten på Melbu med et skift om vinteren. Fram til nå har det vært sterke spekulasjoner om at selskapet ville legge ned fem av sju anlegg i Nord-Norge.

Nytt skift i Stamsund

Målet er å skape større lønnsomhet, sier produksjonsdirektør Per Gunnar Hansen i Norway Seafoods.

– Dette er en struktur for å trygge arbeidsplassene. Det landes mer råstoff første halvår og mindre om høsten. Vi ønsker å bruke produksjonskapasiteten vår i betydelig større grad enn vi får til i dag. Derfor ser vi på mulighetene for å kjøre skift i Nordland, både i Stamsund og i Melbu. Allerede i januar startet vi opp med ekstra skift i Stamsund for første gang, sier Hansen til NRK.no.

I Stamsund, hvor det jobber 100 ansatte, er det allerede etablert et nytt skift på 50 personer. Det planlegges også å øke aktiviteten på Melbu med et skift om vinteren.

Mye importert arbeidskraft

I dag er kommer svært mange av de ansatte på Norway Seafoods fra andre land. Det håper ordføreren i vestvågøy det kan bli en endring på.

– Det er ei generell bekymring at de tradisjonelle næringene ikke er nok attraktiv for lokal ungdom. Imidlertid får vi ei kompetanseheving innen industriproduksjon av fiskeriene med denne satsingen. Jeg håper at norsk ungdom ser at her kommer det flere kompetansearbeidsplasser, sier ordfører Jonny Finstad i Vestvågøy.

Det Røkke-eide selskapet sitter på store fiskerettigheter knyttet til anleggene.

190 ansatte i Nordland

Iføgle konsernsjef Thomas Farstad er det planlagt å investere mellom 150 og 200 millioner kroner i filetanleggene i Nordland og Finnmark fram til 2017.

– Foredlingen videreføres og utvikles i sju av de åtte kommuner hvor Norway Seafoods har foredlingsanlegg. Gjennom systematisk arbeid med kvalitet og innovasjon, skal selskapets vekststrategi trygge arbeidsplasser og øke omsetningen, skriver konsernsjefen i en pressemelding.

Vekst i Stamsund og Melbu

Melbu er sentral i satsingen på ferdigvarer til forbruker, og den planlagte veksten i denne produktkategorien vil gi økt aktivitet i ferdigvareavdelingen på Melbu. Også i Båtsfjord vil selskapet vurdere mulighetene for å øke produksjonen på sikt, skriver konsernsjefen.

– Nettopp det å selge mer torsk er helt sentralt i strategien. Vi må få nordmenn til å spise mer torsk. Og vi må sørge for at norsk torsk blir foretrukket i verdensmarkedet. Dette handler om kvalitet og produktutvikling. Skreifilet fra Melbu og torskeloins fra Stamsund selges nå på Rema 1000, og restaurantproduktet Arctic Supreme fra Båtsfjord og Sørvær er på vei til spisesteder i inn- og utland, sier Farstad.

Presenterte ny plan i dag

Sammen med de tillitsvalgte presenterer ledelsen i Norway Seafoods i dag en omforent plan for en ny struktur i filetproduksjonen. Her kommer det fram at selskapet skal utvikle sine anlegg i Stamsund, Melbu, Sørvær, Kjøllefjord, Berlevåg og Båtsfjord.

I Hammerfest flyttes produksjonen fra Rypefjord til et nytt anlegg i Forsøl. Anlegget i Mehamn legges ut for salg. Planen er å investere mellom 150 og 200 millioner frem til 2017.

Har gått med tap

Ifølge Farstad har ikke filetindustrien langs kysten tjent penger på 15 år, og flere tusen arbeidsplasser er forsvunnet. Permitteringene har blitt stadig flere og lenger også for Norway Seafoods’ rundt 600 ansatte i Nord-Norge.

Planlegger permitteringer

I 2014 planlegger Norway Seafoods for første gang permitteringer i perioden fra august til november. På grunn av utdatert teknologi svekkes lønnsomheten enkelte steder av stadige driftsavbrudd.

– For å kunne investere er vi nødt til å redusere kostnadene og skape lønnsomhet. Dagens virksomhet i Norway Seafoods gir et underskudd på 25 millioner kroner i et normalår. Kapasiteten i anleggene er tre ganger større enn produksjonsvolumet, sier Farstad.

Fagforeningen er tilfreds med prosessen.

– Vi har samarbeidet tett med ledelsen gjennom denne prosessen, og stiller oss bak løsningen. Det er klart det er trist at kollegaer mister jobben, og jeg forstår den frustrasjonen som hver enkelt føler. Men alternativet til det vi nå gjør ville vært tøffere sesongdrift, lengre permitteringer og små muligheter for utvikling. Selskapet må investere før egenkapitalen er borte. Den nye strukturen gir oss sikrere arbeidsplasser, ikke minst på de små stedene, og aktiviteten planlegges økt på de store anleggene, sier konserntillitsvalgt Bjarne Kristiansen.

Demonstrasjoner

Både i Mehamn, Vardø, Hammerfest og i Stamsund har det vært aksjoner for å markere trålerrettighetene som tilhører lokalsamfunnet.

Kjell Inge Røkke overtok en rekke fabrikker langs kysten på midten av 1990-tallet. Med på kjøpet fulgte rikelige fiskekvoter og et krav om at fisken måtte leveres til fabrikkene. Ansatte og politikere har ment at Norway Seafoods bryter løftene sine ettersom stadig mer av fisken havner på filetfabrikker i Kina.

Både i Mehamn, Vardø, Hammerfest og i Stamsund har det vært aksjoner for å markere trålerrettighetene som tilhører lokalsamfunnet.

Kjell Inge Røkke overtok en rekke fabrikker langs kysten på midten av 90-tallet. Med på kjøpet fulgte rikelige fiskekvoter og et krav om at fisken måtte leveres til fabrikkene. Nå er det opprør i Nord-Norge. Ansatte og politikere mener at Aker Seafoods bryter løftene sine ettersom stadig mer av fisken havner på filetfabrikker i Kina. Røkke avviser kritikken: - Hvis andre mener så innlyst intelligent at det vi gjør er feil, kan de kjøpe bedriften av meg. Ingen kommer, de bare kritiserer.