Pilotene vil ha bedre merking og bemanning på flyplassene for å hindre smitte

Savner felles regler som gjelder hele flyreisen – ikke bare på flyet.

Sikkerhetskontrollen på Oslo lufthavn

Pilotforbundet ber om flere smittevernregler som gjelder hele flyreisen – ikke bare på flyet. Her fra sikkerhetskontrollen på Oslo lufthavn.

Foto: Vidar Ruud

I en og en halv måned fløy norske selskap med tomme midtseter.

Men i forrige uke ble den særnorske regelen opphevet. Widerøe har allerede varslet at de har veldig mange seter som skal fylles.

Flere passasjerer på flyene betyr flere folk på flyplassene.

Nå ber pilotforbundet myndighetene om å ta nye smitteverngrep som gjelder hele flyreisen.

– Det må legges til rette for en trygg reise. Det gjelder hele prosessen fra du kommer inn i terminalen til sikkerhetskontroll og ombordstigning, sier forbundsleder Oddbjørn Holsether.

Vil ha økt bemanning

Han er svært fornøyd med at norske flyselskaper kan gjøre som sine utenlandske konkurrenter, nemlig å bruke alle flysetene.

Men han savner bedre tilrettelegging inne på selve flyplassene.

Det har han savnet helt siden koronakrisen oppsto. Men det ble enda viktigere etter avklaringen regjeringen kom med i forrige uke.

Oddbjørn Holsether, pilot og representant for Parat

Pilot og forbundsleder Oddbjørn Holsether.

Foto: Odd Iversen / NRK

– Det er viktig at samme regelverket gjelder gjennom hele reisen. Slik at vi ikke risikerer at det bare er selve flyreisen som blir problemet, sier Holsether.

Han trekker fram avstandsmerker i sikkerhetskontrollen slik for eksempel butikkene bruker ved kassene sine.

Men ikke bare det:

– Få opp bemanningen i sikkerhetskontrollen, slik at man ikke får opphopning av folk der nå når trafikken åpner opp. Det er et viktig punkt for smittevernet.

Advarsel om å holde avstand på gulvet av en KIWI-butikk.

Advarsel om å holde avstand på gulvet hos en KIWI-butikk. Pilotene ønsker lignende merking også på flyplassen.

Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud

Mener praksisen skal være lik på alle lufthavner

På Evenes lufthavn i Nordland har de fortsatt lite trafikk, men en rekke smitteverntiltak.

– Vi har mange tiltak og det har vi hatt helt siden viruset kom. Det beste vi gjør handler om oppmerking, sikre at det er tilgang til håndsprit og informasjon over høyttaler om å holde avstand, forteller lufthavnsjef Anne Britt Bekken.

I tillegg er renholdet intensivert, stoler fjernet fra kafeen og informasjonsoppslag satt opp. Dessuten er det oppmerking på gulvet.

– Den største utfordringen er å minne folk på en fin måte om at de må holde avstand, sier hun.

– Opplever du at det er ulik praksis på de forskjellige flyplassene?

– I starten var det varierende med tre meter avstand en dag, så én meter en annen dag. Nå er det mer standardisert i Avinor. Praksisen skal være lik på lufthavnene rundt omkring, sier Bekken.

Avinor har laget en egen smittevernveileder for sine lufthavner.

Før, under og etter

Didrik Vestrheim

Didrik Vestrheim er overlege hos Folkehelseinstituttet.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

Hos Folkehelseinstituttet viser de Helsedirektoratets veileder for smittevern i luftfarten, som de selv har vært med å utarbeide.

– Her har vi presisert at tiltak er nødvendig både før, under og etter reisen. Vi har gitt noen forslag til tiltak, sier overlege Didrik F. Vestrheim i Folkehelseinstituttet.

Han mener det viktigste er å holde avstand, ha god hånd- og hostehygiene, og at personer som er syke med luftveissymptomer ikke reiser.

Veilederen ble oppdatert 15. juni.

Både SAS, Norwegian og Widerøe har i dag krav om at passasjerene bruker munnbind på reisen.

Folkehelseinstituttet anbefaler på sin side fortsatt ikke bruk av munnbind for friske personer.

– Dersom flyselskap likevel anbefaler eller setter krav om bruk av munnbind bør munnbindene gjøres tilgjengelig av flyselskapet, og det bør gis opplæring/instruksjon i korrekt bruk, skriver de i veilederen.