NRK Meny
Normal

Personskadeforbundet: – Håper Facebook-varslerne tenker seg om

Forbundet som representerer skadde i trafikken, ber yrkessjåfører som varsler om trafikkontroller på Facebook om å tenke seg godt om.

Varsling av UP-kontroller

På Facebooksiden "Varslingstjenesten for Tungbilsjåfører" varsler yrkessjåfører om kontroller langs norske veier.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

I går fortalte NRK om at tungbilsjåfører advarer hverandre om trafikkontroller langs veiene gjennom lukkede Facebook-grupper. Enkelte av gruppene har over 20.000 medlemmer, mange av dem er yrkessjåfører.

Personskadeforbundet, tidligere kjent som Landsforeningen for trafikkskadde, frykter den type varsling kan føre til at kjøretøy eller sjåfører som aldri burde vært på veien, slipper unna.

Ingeborg Dahl-Hilstad

Ingeborg Dahl-Hilstad i Personskadeforbundet.

Foto: Personskadeforbundet

– Vi har medlemmer hos oss som har blitt skadd i møte med tunge kjøretøy som ikke er i forskriftsmessig stand og i møte med promillekjørere. Derfor ber vi de som varsler på slike grupper om å tenke seg godt om, sier Ingeborg Dahl-Hilstad, generalsekretær i Personskadeforbundet.

– Burde være overflødige

Hun er spesielt betenkt over at det yrkessjåførene selv som bruker disse gruppene til å varsle om når Vegvesenets kontrollstasjoner er bemannet.

– Disse Facebook-gruppene burde være overflødige. Når du er yrkessjåfør er du ansvarlig for at du følger Vegtrafikkloven og for at kjøretøyet er i forskriftsmessig stand. Det å bli stoppet av vegvesenet eller politiet burde være helt uproblematisk.

– Kontrollerer har forebyggende effekt

I 1 av 4 dødsulykker de siste årene har vektforskjellen mellom kjøretøyene, vært en medvirkende årsak til at trafikanter har mistet livet, viser tall fra Statens vegvesens dybdeanalyser for perioden 2005-2015.

I 31 prosent av dødsulykkene i 2015 har feil og mangler ved kjøretøyene sannsynligvis medvirket til ulykkene. Gjennomsnitt for perioden 2005 – 2015 er 23 prosent.

Rune Elvik

Trafikksikkerhetsforsker Rune Elvik.

Foto: NRK

Trafikksikkerhetsforsker ved Transportøkonomisk institutt, Rune Elvik, sier forskning viser at kontroller har en forebyggende effekt.

– Man vet at hvis man øker kontrollen, så blir det færre ulykker, sier Elvik og viser til en undersøkelsen TØI gjorde basert på tall i perioden 1985 og 1997.

– Det begynner å bli en stund siden, men vi fant ut at dersom man dobler antallet kontroller vil antallet ulykker gå ned med 6-7 prosent. Forskning fra utlandet viser at jo flere feil og mangler store kjøretøy har, desto oftere er de innblandet i ulykker. fortsetter han.

– Stort tidspress i transportbransjen

Om de forskjellige varslingstjenestene faktisk fører til at sjåfører som burde vært luket ut av trafikken slipper unna, er det ikke gjort noe forskning på.

– Men vi vet derimot at kontroller har virkning. Sett fra synspunktet til de som kontrollerer, er det veldig forståelig at de synes dette er uønsket, og at disse varslingene gjør arbeidet deres vanskeligere og mindre effektivt, mener Elvik.

– Hva tror du er hovedårsaken til at sjåførene varsler hverandre om kontroller?

– Det er små marginer og stort tidspress og hard konkurranse i transportbransjen, så sjåførene har en økonomisk interesse av å unngå forsinkelser. Hvis kjøretøyet og sjåføren ellers i er i orden, vil nok mange betrakte kontroller som unødvendig tidsbruk og en unødvendig forsinkelse.