Penger til nordnorske prosjekter

Regjeringen bevilger i revidert nasjonalbudsjett 132 millioner kroner til et såkalt koinvesteringsfond for Nord-Norge. Fondet skal bidra til at flere private investorer vil støtte nye, unge bedrifter med penger og kompetanse. Til sammen vil det gi 260 millioner kroner til utvikling av nye bedrifter i nord.