NRK Meny

Penger til kommuner med asylmottak

Kommuner som i høst har tatt imot asylsøkere i forbindelse med den store tilstrømningen til landet, får ekstra penger. I Nordland får 15 kommuner tilsammen 15,6 millioner kroner for å sikre grunnleggende kommunale tjenester som skole, barnevern og helsetjenester. Pengene bevilges over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett og blir utbetalt i desember, skriver Fylkesmannen i Nordland.