Penger til E6 Helgeland sør

Til vegutviklingskontrakten E6 Helgeland sør settes det av totalt 373 millioner kroner. Av dette er 241 millioner kroner statlige midler og det forutsettes 132 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Anleggsarbeidene vil starte i 2017.