Hopp til innhold

Sa ingen var syke, syv dager senere døde en person: Ikke sett et så alvorlig tilfelle

For en uke siden ankom «Pebble Beach» Narvik og sa ingen var syke. Syv dager senere døde en person. Sjøfartsdirektoratet har ikke opplevd lignende.

Narvik

Pebble Beach får hjelp etter et stort smitteutbrudd. En person er bekreftet omkommet.

Foto: Frida Brembo / NRK

Når et skip ankommer Norge er de pliktig å varsle så raskt som mulig om smitte eller mistanke om smitte om bord.

Det skal senest varsles ved ankomst, helst før.

Kystverket mottok en melding i deres systemer om ankomst og bestilling av los som vanlig da «Pebble Beach» ankom.

Men de meldte ikke om smitte eller mistanke om smitte om bord ved ankomst 5. mai.

– «Pebble Beach» meldte ikke om smitte eller mistanke om smitte om bord ved ankomst den 5. mai. Skipet har heller ikke varslet Vardø Sjøtrafikksentral, sier Henning Teigene i Kystverket til NRK.

I natt døde en person – kun en uke etter at de sa ingen var syke.

Bekymringsmelding

Alf Tore Sørheim er avdelingsdirektør hos Sjøfartsdirektoratet.

Han opplyser at de hadde folk om bord på mandag. Dette var et ordinært, rutinemessig tilsyn. På dette tidspunktet hadde de ikke fått melding om mulig utbrudd.

Men så kommer det inn en bekymringsmelding klokken 9 tirsdag morgen.

Alf Tore Sørheim, avdelingsdirektør for operativt tilsyn i Sjøfartsdirektoratet.

Alf Tore Sørheim, avdelingsdirektør for operativt tilsyn i Sjøfartsdirektoratet.

Foto: Sjøfartsdirektoratet

Hvem som sendte bekymringen, vil ikke Sørheim opplyse om av hensyn til varsleren.

Men faktum er altså at det er påvist et stort smitteutbrudd på det utenlandske malmskipet.

– Da vi var om bord, stilte vi spørsmål om det var mistanke om sykdom. Da fikk vi beskjed om at det ikke var smitte eller mistanke om det. Meldingen om smitte kom så etter at vi hadde vært om bord.

Han sier de har hatt mange eksempler om smitte om bord på skip.

– Men basert på slik vi kjenner saken nå, så har vi ikke sett et så alvorlig tilfelle som dette. Det å rent unnlate å informere, det har jeg ikke vært borti, sier Sørheim.

– Er det direktoratets oppfatning, at her har man bevisst unnlatt å informere?

– Det er et krav om å informere. Vi har ikke fått informasjon. Det er en god antydning til at her har man nødvendigvis ikke gjort det en har et krav om å gjøre.

Direktoratet vurderer nå politianmeldelse.

Holder tilbake skipet

Nå har de utstedt en tilbakeholdelse.

Det betyr at skipet skal ligge, til direktoratet har fått gjort kontroll av arbeids- og levevilkår om bord.

– Vi har noen bekymringer som vi må sjekke opp i.

Bakgrunnen er det er krav om gode arbeids- og levevilkår om bord i fartøy, sier han.

– I de kravene ligger det også et tydelig krav at om noen trenger legehjelp med tanke på sykdom, skal en få den hjelpen en trenger.

– Hvilke bekymringer har dere?

– Det er krav om gode og trygge arbeids- og levevilkår om bord på skip. Vi skal se om de har fulgt rutinene de selv har pålagt seg om bord i fartøyet. Når smitten er avklart og skipet friskmeldt, vil vi kreve å gå om bord igjen.

Inspektørene fra direktoratet som var om bord har gjennomført en koronatest. Den var negativ. Men de må oppholde seg på karantenehotell og ta en andre test, før de får forlate hotellet.

Oppdaget ved en tilfeldighet

Reglene for meldeplikt bestemmes av IHR-forskriften. Denne eies av Helse- og omsorgsdepartementet og forvaltes av Helsedirektoratet.

I det elektroniske meldesystemet for skip er det implementert varslingsplikt.

– Når skip melder fra om ankomst til Norge må de bekrefte at det ikke er påvist eller mistanke om smitte om bord. Dersom skipet ikke kan bekrefte dette, skal varsel gis til Vardø sjøtrafikksentral per telefon, forklarer Teigene til NRK.

Vardø sjøtrafikksentral vil da varsle videre til helsemyndighetene eller kommunelegen i den berørte kommunen.

Skipet Pebble Beach i Narvik

Skipet Pebble Beach i Narvik.

Foto: Frida Brembo / NRK

Da «Pebble Beach» aldri meldte om smitte ble heller ikke helsemyndigheter varslet.

Teigene sier de på generelt grunnlag ser alvorlig på manglende varsel. Men han påpeker også at det er vanskelig avgjøre det eksakte hendelsesforløpet.

– Vi kjenner ikke i detalj hendelsesforløpet i denne saken og må orientere oss nærmere om det. Vi ser generelt alvorlig på manglende varsel da dette kan medføre at en rekke aktører blir utsatt for smittefare, inkludert Kystverkets loser, havnens personale og Sjøfartsdirektoratets inspektører.

– Ikke umulig å dø så fort

De ansatte har ikke vært i land siden de ankom Narvik. Kommunalsjef i Narvik, Rolf Michael Lossius, sier kommunen fikk beskjed om mulig smitte tirsdag.

– Vi hadde bestilt testing til i onsdag etter beskjed om at det var to personer med luftveisinfeksjon om bord. I natt ble det gitt varsel til legevakten, og de på skipet gjorde forsøk på livreddende arbeid til medisinsk personell kom ut, sier Lossius.

Rolf Michael Lossius

Kommunalsjef i Narvik, Rolf Michael Lossius.

Foto: Frida Brembo / NRK

– Klokken kvart over fem i natt var det konstatert dødsfall.

Lege og professor ved NTNU, Erik Solligård, forteller at et sykdomsforløp av Covid kan utvikle seg svært raskt.

– For det første vet vi ikke om denne personen døde av eller med Covid. Det kan være at vedkommende hadde underliggende sykdommer, som en infeksjon, som ble forverret av Covid-smitten.

– Vi vet at et ubehandlet Covid-forløp kan gå ganske fort. Fra ingen symptomer til død på syv dager er kort, men ikke umulig. Vi kan ikke utelukke det.

Kommunelege i Narvik og rennlege under junior-VM i alpin, Sverre Håkon Evju, desinfiserer hendene sine.

Kommuneoverlege ved legevakten i Narvik, Sverre Håkon Evju.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Solligård får støtte av kommuneoverlege ved legevakten i Narvik, Sverre Håkon Evju.

– Jeg vil først understreke at plutselig og uventet død kan ha ulike årsaker. Der vil obduksjon og videre undersøkelser gi oss flere svar. Men et sykdomsforløp med Covid kan utvikle seg ulikt, og det kan være korte forløp, sier han og legger til:

– Vi har nå en særskilt oppmerksomhet på gjenværende mannskap, og gjør det vi kan for å ivareta deres helsetilstand. Det er et godt samarbeid med ulike aktører.