PCI-tilbud i Bodø åpner i slutten av 2019

Helse Nord har bestemt seg for å vente med å åpne det nye PCI-laboratoriet i Bodø til oppussingen av høyblokka ved Nordlandssykehuset er ferdig.

Nordlandssykehuset

Helse Nord har bestemt at åpningen av det hjertemedisinske laboratoriet ikke skal skje i midlertidige lokaler i januar 2019, men i permanente lokaler i høyblokka ved Nordlandssykehuset et knapt år senere.

Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Helseforetaket vurderte å bygge midlertidige lokaler for det nye hjertebehandlingstilbudet ved Nordlandssykehuset i Bodø, men kostnadene ble vurdert som for høye. Det betyr at åpningen av PCI-laboratoriet først skjer i slutten av 2019.

Dermed må hjertepasienter i Nordland vente til slutten av året før de kan få behandling ved Nordlandssykehuset.

– Ventetida skal brukes godt. Arbeidet for å rekruttere nye hjertespesialister til Bodø er i rute, sier overlege og hjertespesialist Anders Hovland ved kardiologisk avdeling på Nordlandssykehuset.

Ettersom vedtaket i Helse Nord sier at det skal åpnes for PCI-behandling i Bodø i løpet av 2019, er det ikke snakk om forsinkelser, slik NRK først skrev.

600 i året til Tromsø

Ambulansefly og ambulanse

Nær 600 akutte hjertepasienter i Nordland må hvert år fraktes til Tromsø for avansert undersøkelse og behandling. Dette utgjør hvert fjerde oppdrag ambulanseflyene har i Nord-Norge i løpet av ett år.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Det er om lag 1.600 hjerteinfarkt i året i Nord-Norge. De alvorligste hjerteinfarktene bør behandles innen to timer. PCI-behandling går ut på at en slange føres inn til den tette blodåra i hjertet og blokkes ut ved hjelp av en ballong.

Men hvor rask behandling pasientene får, avhenger i altfor stor grad av hvilket sykehus de legges inn på. I Nord-Norge er det i dag kun Universitetssykehuset i Tromsø som tilbyr PCI-behandling.

Derfor må nær 600 akutte hjertepasienter i Nordland hvert år fraktes til Tromsø for avansert undersøkelse og behandling. Dette utgjør hvert fjerde oppdrag ambulanseflyene har i Nord-Norge i løpet av ett år.

Bitter strid

Pressekonferanse PCI-tilbud

Overlege Mads Gilbert ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, uttalte på en pressekonferanse at et PCI-tilbud i Bodø ville svekke det samlede tilbudet til hjertepasientene i Nord-Norge.

Foto: Marita Andersen / NRK

Over lang tid har det pågått en heftig debatt i Troms og Nordland om PCI-behandling i Bodø. 13. desember i fjor ble den lange striden avgjort, da styret i Helse Nord vedtok å opprette et PCI-tilbud i Bodø.

En utredning foretatt av Helse Nord estimerer investeringskostnadene for hjertebehandlingen til 17 millioner kroner, mens driftskostnadene er beregnet til å ligge mellom 12 og 20 millioner kroner i året. Det vil medføre at dagens bemanning i Tromsø videreføres. I tillegg skal det ansettes ekstra personell i Tromsø, som skal ambulere til Bodø.

Kjell Lund Olsen fra Sulitjelma og hjertelege Anders Hovland

Kjell Lund Olsen fra Sulitjelma fikk hjertestans på juleferie nært PCI-senteret på Rikshospitalet. Her sammen med hjertespesialist Anders Hovland på Nordlandssykehuset da han var på kontroll.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Parallelt jobber vi for fullt med å rekruttere egne folk som opplæres til å bli PCI-operatører. Denne rekrutteringen går veldig bra. Vi vil også øke samarbeidet med Tromsø ytterligere slik at vi kommer i gang med PCI-drift i Bodø slutten av 2019, sier Anders Hovland.

Hjertelegene ved Universitetssykehuset har vært negative til ei ordning hvor operatørene må pendle til Bodø for å hospitere ved Nordlandssykehuset. Hovland tror utsettelsen er bra både for Bodø- og Tromsø-miljøet.

– Da får begge parter ekstra tid på å planlegge. Tromsø-miljøet til å planlegge hospiteringsfasen, og Bodø miljøet til å bygge opp et godt tilbud.