Hopp til innhold

Lydlogger avslører «krangel» om hjertepasienter i Nord-Norge

Mens Statsforvalteren gransker om hjerteprosedyrer er lovlige, kan NRK avdekke hvordan legene er uenige om hvor pasienter får best behandling.

Hjertelege Bodø:Hør, det som er det beste ... All data tilsier at hvis primær PCI kan gjøres innen 90 minutter, er det til pasientens beste. Hvis vi får direkte ordre fra Tromsø om å gi trombolyse og fly til Tromsø, så lystrer vi det. Men da vil vi ha direkte ordre om at vi skal gi det.
A-vakt Tromsø:Vi anbefaler å følge de prosedyrene som er for Helse Nord. Han skal til akutt PCI-senter.

Slik utspiller dialogen mellom hjerteleger ved Nordlandssykehuset i Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø

Det skjer i forbindelse med ett av de mest omdiskuterte helsetilbudene i Nord-Norge.

Onsdag skal nemlig styret i Helse Nord bestemme hvordan hjerteinfarkt-behandlingen i Nord-Norge blir i fremtiden.

Striden står rundt såkalt PCI-behandling.

I Nord-Norge ble dette tidligere kun utført ved Universitetssykehuset i Tromsø.

Men etter en heftig debatt i 2017 endte det med at også Nordlandssykehuset i Bodø fikk utføre behandlingen – men da kun på dagtid (08-16).

Nå står kampen på nytt i Helse Nord-styret.

I Bodø ønsker man at tilbudet utvides til hele døgnet. I Tromsø er man redd for at færre pasienter vil gå ut over kvaliteten.

PCI-senteret i Bodø.

PÅ SPILL: PCI-tilbudet i Bodø er i spill nok en gang, når Helse Nord må kutte kraftig.

Foto: Benjamin Fredriksen

I april leverte en ekspertgruppe en rapport som hadde evaluert innføringen i Bodø.

De pekte på samarbeidsproblemer mellom de to fagmiljøene, og kom med to klare anbefalinger:

  • Legge ned PCI-senteret i Bodø
  • La Tromsø styre PCI-senteret i Bodø

Nå kan NRK avdekke hvordan legene i Bodø og Tromsø «krangler» om hvor PCI-pasienter skal behandles mens pasientene er på vei til sykehus.

Det går frem av lydlogger mellom leger og AMK-operatører i Bodø og Tromsø som NRK har fått innsyn i.

I Helse Nord er det PCI-behandling ved UNN i Tromsø (døgnåpen) og ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Prosedyrene i Helse Nord sier at pasienter med akutt hjerteinfarkt (STEMI) skal behandles på UNN.

Unntak kan gjøres for pasienter som sokner til Nordlandssykehuset, og dersom PCI-laben er åpen.

Likevel oppstår det dilemmaer.

Les også Gransker lovligheten i hjerte-prosedyrer i Nord-Norge: – Ikke medisinsk-etisk forsvarlig

Overlegene Hanne Bjørnstad og Thor Trovik foran PCI-laben ved Nordlandssykehuset i Bodø.

«Det beste for pasienten»

La oss se på noe av kommunikasjonen fagfolkene imellom.

Første pasient:

AMK-sentralen i Tromsø kontakt med kollegaene i Bodø.

De har overhørt på radioen at pasienten ikke skal få trombolysebehandling, og lurer på hvorfor.

I Bodø svarer de at pasienten nekter å la legene sette en nål med trombolyse-medisinen i armen hans.

Hjertelegen ved Nordlandssykehuset har derfor gitt beskjed om at pasienten skal få PCI-behandling på sykehuset i Bodø.

Det skaper forvirring i Tromsø, som allerede har forberedt et ambulansefly til å fly sørover for å hente pasienten, men samtalen avsluttes.

Fem minutter senere tar AMK-sentralen i Tromsø kontakt igjen. Nå er en lege fra akuttmottaket på tråden.

De diskuterer hva som er det beste for pasienten:

  • Sette trombolyse-medisin inn i beinmargen (Intraossøs tilgang)
  • Fly pasienten til et sykehus for å utføre PCI

17.00

Bakvakt hjertemedisin Tromsø:(...) i tillegg er jeg fan av at man følger prosedyren. Det er Tromsø som håndterer disse pasientene.
Hjertelege Bodø:Ja, som sagt, det er jo til syvende og sist det som er best for pasienten, er det ikke det da? Det er derfor vi er her.
Bakvakt hjertemedisin Tromsø:Ja… Jeg mener at en rask trombolyse og transport til Tromsø er det som jeg foretrekker.
AMK Tromsø:Ambulanseflyet står og venter, skal vi avbryte eller sende det til Bodø?
Hjertelege Bodø:Hør, det som er det beste ... All data tilsier at hvis primær PCI kan gjøres innen 90 minutter, er det til pasientens beste. Hvis vi får direkte ordre fra Tromsø om å gi trombolyse og fly til Tromsø så lystrer vi det. Men da vil vi ha direkte ordre om at vi skal gi det.
A-vakt Tromsø:Vi anbefaler å følge de prosedyrene som er for Helse Nord. Han skal til akutt PCI-senter.
Hjertelege Bodø:Mmm… Ja, men igjen jeg prøver jo bare å få et pasientforløp som er det beste for pasienten. Hvis det er det dere angir, kan jeg formidle det videre til folkene her.
Bakvakt hjertemedisin Tromsø:Ja, det er greit. Det er det vi anbefaler her. Vi mener at det er riktig for denne pasienten. Jeg er bakvakt på hjerteintensiv Tromsø.

Pasienten fraktes til Tromsø og mottar PCI-behandling.

«Skjønner ikke hvorfor PCI ikke kan gjøres i Bodø»

Andre pasient:

07.09

Lege redningshelikopter Bodø:Redningshelikopter Bodø, over!
AMK Bodø:Redningshelikopter Bodø, Amk Bodø, over!
Lege redningshelikopter Bodø:Det står i Locus (AMK-systemet, journ. anm.) at pasienten skal til Tromsø, og at vi skal levere på flyplassen, men det er ikke tilbakegang av… Eller, jeg skjønner ikke hvorfor PCI ikke kan gjøres i Bodø egentlig. Over!
AMK Bodø:Nei, det er godt spørsmål. AMK Tromsø kan kanskje svare på det. Over!
Lege redningshelikopter Bodø:Kan ikke du sjekke om PCI-en er åpen i Bodø? For hvis det ikke er tilbakegang så leverer vi i Bodø. Over!
AMK Bodø:PCI Bodø åpner åtte, halv ni. Over!
Lege redningshelikopter Bodø:Da er jo de åpne når vi er tilbake i Bodø. Takk skal du ha. Slutt fra redningshelikopter Bodø.

En halv time senere er det igjen dialog mellom Bodø og Tromsø. Denne gang er det medisinsk lege i Bodø og invasiv kardiolog i Tromsø.

Her kommer det frem at det er ulike oppfatninger av prosedyrene som Helse Nord har satt for denne typen pasienter.

07.38

Medisinsk lege Bodø:(...) Nå blir jeg mellommann. Dette kan være lettest å ta mellom deg og hjertevakt, eller invasiv? Dere har kanskje best grunnlag for å diskutere dette?
PCI-lege Tromsø:Ja, jeg vet ikke hvor mye vi skal diskutere det nå. Men vi får heller ta det opp på ledelsenivå. Det er jo opprinnelig bestemt at Bodø kan ta sine STEMI-pasienter fra lokalområdet, og de andre STEMI skal hit. Det er jo bestemt tidligere.
Medisinsk lege Bodø:Ikke sant! Da får jeg beklage. Jeg får sprikende info.
PCI-lege Tromsø:Ja… Vi får ta en gjennomgang på ledelsenivå på det her, så det blir spikret en gang for alle.

Til slutt blir man enige om å sende pasienten til Bodø for å få PCI.

Dette plukkes også opp av AMK-sentralene ved de to sykehusene.

07.45

AMK Bodø:Hei.
AMK Tromsø:Fikk du med deg at pasienten skal til Bodø?
AMK Bodø:Ja, det var det jeg skjønte.
AMK Tromsø:Ja. Selv om de er uenige.
AMK Bodø:Ja, det var jo litt… Men det er jo det som er mest hensiktsmessig.
AMK Tromsø:Jada, så fremst som det går bra… Det er jo ikke kirurgiske muligheter hvis den pasienten skulle ha behov for en rask annen operasjon. Så det er jo det som er… Så vi får håpe at det går bra. Jeg vet ikke om de har karkirurger som kan ACB-operere i Bodø. Det har de jo ikke.
AMK Bodø:Nei, det har de ikke.
AMK Tromsø:Det er jo derfor de skal til Tromsø sånn sett. Men de får krangle de som skal krangle om dette. Så får vi krysse fingrene for at hun får den hjelpen hun trenger i Bodø, og det vil jo være det raskeste alternativet akkurat nå.

Pasienten fraktes til Bodø og mottar PCI-behandling.

Fly til Tromsø eller Bodø?

Tredje pasient:

Hjerteinfarktet kommer etter at PCI-senteret i Bodø er stengt for dagen.

Samtidig har det vært dårlig vær i Tromsø, og flyplassen har vært stengt.

Det skaper usikkerhet i Bodø om det er mulig å sende pasienten til Tromsø.

20.41

Medisinsk lege Nordlandssykehuset Bodø:Vi må få oversikt over om det er mulighet for å lande der (Tromsø).
Medisinsk lege Nordlandssykehuset Bodø:De i Tromsø sier at han må dra dit etter retningslinjene. Jeg snakket med han som har vakt i Tromsø, og tilbakemeldingen derfra er ganske hard på at hvis han kan dra til Tromsø, skal han dit etter retningslinjene.
Medisinsk lege Nordlandssykehuset Bodø:Men hvis man risikerer å møte opp på en stengt plass (flyplass, journ. anm.) i Tromsø, at man ikke får landet, er det en annen sak.
AMK Bodø:Jeg skjønner hvor du vil. Jeg skal ta en telefon til Tromsø å høre hvordan forholdene er.
Medisinsk lege Nordlandssykehuset Bodø:Ja, for vi må ha alt på stell før vi gjør dette.

AMK-sentralen i Bodø sjekker med AMK-sentralen i Tromsø, og får etter hvert bekreftet at flyplassen er åpen.

AMK-Bodø:Jeg har nettopp fått telefon fra Sea King. De har fått pasienten om bord. Han sa ikke mer om pasientens tilstand, men han har konstante smerter.
Hjertelege Bodø:Konstante smerter ?
AMK-Bodø:Ja. De bruker 30 minutter før de lander på taket i Bodø, de bruker 90 minutter til Tromsø.
Hjertelege Bodø:Ja, det har jeg fått med meg. Men det var ikke noen argumentasjon for PCI-legen i Tromsø?
AMK-Bodø:Det var ikke noen argumentasjon …
Hjertelege Bodø:Nei. Kunne de lande i Tromsø eller ikke?
AMK-Bodø:Flyplassen i Tromsø er åpen.

Det blir deretter opprettet en konferanse-samtale mellom lege i redningshelikopter, hjertelege i Bodø og PCI-lege i Bodø.

Hjertelege Bodø:Vi driver og diskuterer litt, og har vært i dialog med Tromsø hvor rett sted blir å ta denne pasienten. Og de sier at hvis man kan lande i Tromsø, så bør vi egentlig ta han dit. Det er det de sier.
Lege redningshelikopter Bodø:Men hva er din beslutning? Jeg kan ikke… Vi er klar til å ta av. Skal jeg ta han til Bodø eller til Tromsø?
PCI-lege Bodø:Hva, så altså. AMK sier at det er 90 minutter til Tromsø og 30 minutter til Bodø?
Lege redningshelikopter Bodø:Dere må bare ta en beslutning nå, for vi kan ikke stå og vente på en beslutning. Skal vi dra til Bodø eller til Tromsø?
PCI-lege Bodø:Nei, hvordan … Er det pågående smerter hos pasienten?
Lege redningshelikopter Bodø:Jeg beklager, jeg hører ikke hva du sier. Vi må ta det på radio eventuelt
PCI-lege Bodø:Har han pågående smerter, pasienten?
Lege redningshelikopter Bodø:Han har konstante smerter.
PCI-lege Bodø:Ja … Men da synes jeg i utgangspunktet at man skal ta skal ta ham dit det er raskest å fly, da synes jeg han skal tas til Bodø.
Lege redningshelikopter Bodø:Vi bruker 30 minutter til Bodø. Vi bruker 1 time til flyplassen i Tromsø, og så må vi inn til sykehuset. Det tar ca. én og en halv time totalt. Vi sparer 60 minutter på å gå til Bodø.
PCI-lege Bodø:Ja, da er det lurere å fly til Bodø da.

Pasienten blir til slutt fløyet til Bodø.

Les også Får Jan Ove hjerteinfarkt igjen må han kanskje reise 60 mil til Tromsø

Jan Ove Edvardsen er tilbake på PCI-senteret i Bodø. I bakgrunnen foregår PCI-behandling.

UNN: Loggene viser utfordringene

NRK har stilt spørsmål til både Nordlandssykehuset og UNN om retningslinjene for hvilke pasienter som skal behandles hvor, er for uklare.

Fra ledelsen og fagmiljøet i UNN sin side, er det ikke ønskelig å kommentere dette. Dokumentasjonen fra AMK-loggen viser i sin helhet hva som har vært utfordringen, og det står seg uten kommentarer fra noen i UNN, svarer medievakten ved sykehuset.

Nordlandssykehuset skriver i en e-post tirsdag ettermiddag at siden Statsforvalteren har denne saken til behandling har ikke sykehuset ytterligere kommentarer.

Lørdag uttalte derimot medisinskfaglig ansvarlig ved AMK-sentralen i Bodø, Rune Åsheim, seg om saken.

– Når vi har pasienter med akutte hjerteinfarkt som trenger rask behandling og der vi kan få dem til rask PCI i Bodø, så opplever vi at det problematiseres fra UNN-miljøet, sa Åsheim.

Rune Åsheim, AMK Nordlandssykehuset

Rune Åsheim er medisinskfaglig ansvarlig ved AMK-sentralen ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Foto: Ola Helness / NRK

Han mener prosedyrene i Helse Nord kan avvikes, dersom det er det beste for pasienten.

– Prosedyrer skal i utgangspunktet følges, men kan og bør av og til fravikes hvis man ser at det er det beste for pasienten. Og særlig hvis prosedyren er skadelig for pasienten. Og det skjer innimellom.

Fylkesrådsleder: – Et problem som må tas grundig tak i

– For nordlendingenes faktiske og opplevde trygghet er det svært viktig at det fremdeles skal gis PCI-behandling i Bodø. Forhåpentligvis blir tilbudet utvidet på sikt.

Det sier fylkesrådsleder i Nordland, Svein Øien Eggesvik (Sp).

Han sier lydloggen bekrefter de kommunikasjonsproblemene som er omtalt i media, og mener det kan skape utrygghet i befolkningen.

– Når det oppstår kommunikasjonsproblemer er det aldri bare den ene partens feil. Det må jobbes konstruktivt og iherdig på begge sider for at dette skal løses.

Fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik
Foto: Nordland fylkeskommune

Han tror og håper at alle parter kan se på hvilke tiltak som kan settes inn for å bedre situasjonen.

Han kommer samtidig med en oppfordring:

– Kommunikasjonen blir ikke bedre av å tre beslutninger ned over hodene til motvillige sykehusansatte, verken i Bodø eller i Tromsø. Det må andre og bedre tiltak til for å løse denne floken, sier han og legger til:

– Uansett hvor styringen av tilbudet i Bodø skal ligge, så er dette et problem som må tas grundig tak i av Helse Nord.