Hopp til innhold

Gransker lovligheten i hjerte-prosedyrer i Nord-Norge: – Ikke medisinsk-etisk forsvarlig

Leger ved Nordlandssykehuset slår alarm rundt behandlingen av hjerteinfarkt i landsdelen. Nå skal Statsforvalteren i Nordland undersøke om praksisen følger loven.

Overlegene Hanne Bjørnstad og Thor Trovik foran PCI-laben ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Hanne Bjørnstad og Thor Trovik ved hjerteavdelingen ved Nordlandssykehuset. De reagerer på at pasienter som kunne blitt behandlet i Bodø i stedet flys til Tromsø.

Foto: Ola Helness / NRK

Hjerte-krangelen i Nord-Norge fortsetter.

I avisspaltene og blant politikerne.

Hvor i Nord-Norge skal pasienter med hjerteinfarkt sendes når det haster med å få blokka opp årene?

Skal de til Tromsø eller Bodø for å få PCI?

Det mange kanskje ikke vet er at det også «krangles» på golvet; på sykehusene og i ambulanseflyene om disse pasientene.

For når en person får et alvorlig hjerteinfarkt, altså har tette årer, må det raskt avgjøres hvor pasienten skal sendes.

I Nord-Norge er det til Tromsø eller til Bodø.

Her lander SAR Queen for første gang

På taket på Nordlandssykehuset kan redningshelikopteret med en PCI-pasient fra Helgeland lande. Men egentlig skal pasienten videre til Tromsø.

NRK kan nå fortelle én av disse historiene.

Som kjent haster det når blodårene til hjertet er tette.

Tillitsvalgte i Helse Nord har kalt samarbeidet for «dysfunksjonelt» i forkant av styremøtet i Helse Nord onsdag i neste uke.

Da skal det avgjøres hvordan PCI-tilbudet til nordnorske pasienter skal være i framtida.

Samtidig kan NRK fortelle at Statsforvalteren i Nordland nå gransker flere hjertepasient-historier fra Nordlandssykehuset.

Slik skal de undersøker lovligheten i gjeldende prosedyre i Helse Nord.

Les også Får Jan Ove hjerteinfarkt igjen må han kanskje reise 60 mil til Tromsø

Jan Ove Edvardsen er tilbake på PCI-senteret i Bodø. I bakgrunnen foregår PCI-behandling.

Fløy over Bodø til Tromsø

Dette er én av pasienthistorien NRK har fått tilgang til:

En pasient i Rana fikk tidligere i år et alvorlig hjerteinfarkt, det som kalles STEMI.

Han kunne ikke få trombolyse, som er ett medikament som skal åpne den tette åren.

Bodø-legene ville at han skulle flys rett fra sykehuset i Mo i Rana til nærmeste sykehus med PCI.

På PCI-laben i Bodø var det åpent og de sto klare til å ta imot pasienten.

Men Tromsø «vant» diskusjonen og pasienten ble fløyet over Bodø og til Tromsø.

Å frakte pasienten til Tromsø er i tråd med gjeldende retningslinjer i Helse Nord.

Denne gangen gir det en forsinkelse på tre og en halv time til PCI-behandling, ifølge bekymringsmeldinga.

Overlege ved hjerteavdelinga ved Nordlandssykehuset, Hanne Bjørnstad, mener dette er en alvorlig hendelse.

– Det er vanskelig som lege å utøve en praksis som gjør at pasientens behandling blir forsinka i mange timer. Det finner vi ikke medisinsk-etisk forsvarlig å holde på med, sier hun til NRK.

Hanne Bjørnstad, leder Hjerteavdelinga Nordlandssykehuset

Hanne Bjørnstad er overlege ved hjerteavdelinga ved Nordlandssykehuset.

Foto: Ola Helness / NRK

Hun meldte i april saka inn til Helsetilsynet og spør:

Er retningslinjene for behandling av akutte hjerteinfarkt i Nord-Norge lovlige?

Les også Jubler etter ja til nytt hjertetilbud i Bodø

Ordfører Ida Pinnerød gir en klem etter PCI-beslutning

Tre og en halv timer forsinkelse

I stedet for å frakte pasienten til nærmeste PCI-senter (Bodø) for å åpne de tette årene, ble pasienten frakta til Tromsø.

«Vi stiller spørsmål ved om denne prosedyren er til skade for pasienter i slike situasjoner, da det i dette tilfellet første til en 3,5 times forsinkelse for primær PCI, og dermed førte til en større skade på hjertemuskelen ...»

Hvorfor kan dette skje?

Jo, fordi prosedyrene for behandling av akutte hjerteinfarkt (Stemi) i Nord-Norge sier at denne pasientgruppa skal til Tromsø.

Ifølge retningslinjene Helse Nord har for akuttbehandling er det kun pasienter tilhørende som bor i Bodø-området (Salten), som skal til PCI-lab i Bodø.

Og bare innenfor åpningstida, på dagtid mellom 08 og 16.

Tilbudet i Bodø kom på plass her for fire år siden, etter en oppheta debatt.

Gjelder minst 18–20 pasienter i året

Statsforvalteren i Nordland gransker nå flere slike pasienthistorier fra Nordlandssykehuset.

Og undersøker lovligheten i gjeldende prosedyre i Helse Nord.

I løpet av de siste sju årene har UNN i Tromsø tatt imot 128 hjerteinfarktpasienter fra Salten og Helgeland som fremdeles har hatt tett åre ved ankomst.

Det blir 18–20 pasienter hvert år.

To overleger ser på mens en PCI-operatør behandler en pasient

Overlegene Bjørnstad og Trovik følger med mens en pasient får PCI-behandling ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Foto: Ola hHlness / NRK

Dette er pasienter, de fleste fra Helgeland, der leger ved Nordlandssykehuset mener at alle har fått forsinka behandling.

Disse pasientene har sykehuset i Bodø som sitt nærmeste PCI-tilbud.

De er likevel fløyet en mye lengre vei til Tromsø og Universitetssykehuset for Nord-Norge (UNN)

Overlege Thor Trovik ved PCI-senteret i Bodø sier disse pasientene kan ha en stor tidsgevinst ved å bli behandla i Bodø istedenfor Tromsø.

– Da kan det bli et bedre fungerende hjerte. I denne gruppen er det også en viss dødelighet. Her er det sannsynlig at en vil få en redusert dødelighet ved behandling i Bodø istedenfor i Tromsø.

Thor Trovik, medisinsk ansvarlig ved PCI-senteret ved Nordlandssykehuset

Thor Trovik er medisinsk ansvarlig ved PCI-senteret ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Foto: Ola Helness / NRK

PCI-overlege: – Direkte uforsvarlig

Trovik, som tidligere jobba ved UNN i Tromsø, har det faglige medisinske ansvaret for PCI-senteret i Bodø.

– Bortsett fra lokalt i Salten så skal alle pasienter som har fått trombolyse til Tromsø. Uavhengig av om det er i åpningstiden her i Bodø. Og med det taper vi mye tid, sier Trovik.

Overlegen er tydelig på hva de ønsker.

– Vi ønsker å ta flere av de store infarktene, men skal vi få til det, så må det utvides til døgnkontinuerlig vakt. Eller vi må i det minste ta pasientene fra Helgeland, i tillegg til det vi gjør nå, som er nesten bare pasienter fra Salten. Da må prosedyrene endres, fortsetter Trovik.

Les også Får Jan Ove hjerteinfarkt igjen må han kanskje reise 60 mil til Tromsø

Jan Ove Edvardsen er tilbake på PCI-senteret i Bodø. I bakgrunnen foregår PCI-behandling.

Akutt-tjenesten: – Et etisk dilemma

For også leger i AMK og Luftambulansetjenesten er bekymra, forteller Rune Åsheim. Han er medisinskfaglig ansvarlig lege ved AMK-sentralen i Nordlandssykehuset.

Han sier de som betjener luftambulansefly og helikopteret ønsker å transportere pasienten til det nærmeste åpne PCI-senteret.

Og i tidskritiske tilfeller mener de at hjertepasienten må transporteres til nærmeste åpne PCI-senter.

Denne dragkampen om akuttpasientene er det som ødelegger for samarbeidet i nord, slik de ser det.

– Når vi har pasienter med akutte hjerteinfarkt som trenger rask behandling og der vi kan få dem til rask PCI i Bodø, så opplever vi at det problematiseres fra UNN-miljøet, sier Åsheim.

Rune Åsheim, AMK Nordlandssykehuset

Rune Åsheim er medisinskfaglig ansvarlig lege ved AMK-sentralen ved Nordlandssykehuset. Han forteller de ansatte møter dilemmaer om hvor pasientene skal fraktes.

Foto: Ola Helness / NRK

For legene i Bodø blir dette et etisk dilemma, forklarer Rune Åsheim.

– Noen av disse pasientene har endt opp i Bodø med tilsvarende avviksmelding fra UNN-systemet. Det går på at det er prosedyrebrudd. Mens det vi er opptatt av er hva som er best for pasienten. Ikke hva som er prosedyren.

– Men har ikke leger plikt til å følge gjeldende prosedyrer?

Prosedyrer skal i utgangspunktet følges, men kan og bør av og til fravikes hvis man ser at det er det beste for pasienten. Og særlig hvis prosedyren er skadelig for pasienten. Og det skjer innimellom.

– Behandling blir forsinka i flere timer

For lederen av hjerteavdelinga ved Nordlandssykehuset er PCI blitt en verkebyll.

På andre fagfelt innenfor hjertemedisin har de et godt samarbeid med UNN.

– Det er den ene prosedyren innenfor PCI som skaper problemer, sier Hanne Bjørnstad.

Prosedyren ble laga da PCI-tilbudet i Bodø var under oppbygging.

I ett og et halvt år har den vært under revidering.

Overleger og sykepleier ved PCI-senteret i Bodø

Overleger og sykepleiere ved PCI-senteret i Bodø studerer røntgenbildene av hjertet til en pasient.

Foto: Ola Helness / NRK

– Du mener at disse prosedyrene, slik de er i dag, kan være ulovlige?

– Det må i hvert fall ses på. Vi er jo her for å gi pasientene den beste behandling. Og det er jo heller ingen andre steder i verden, heller ingen andre steder i Norge, som har en sånn praksis, at de overflyr et PCI-senter som er åpent.

– Men skal man ikke følge prosedyren for å unngå å krangle om pasienten?

– Det er ikke til det beste for pasienten. Vi er opptatt av å behandle pasienten på den beste måten. Denne prosedyren ble skrevet i en tid når PCI-labene i Bodø var i startfasen.

Statsforvalteren: Har bedt om journaler

– Vi har bedt om mer opplysninger (journaldokumentasjon) fra de aktørene som har vært involvert i behandlingen. Noe av informasjonen har vi mottatt og den jobber vi med å gjennomgå.

Det sier avdelingsdirektør/fylkeslege Morten Juul Sundnes ved Statsforvalteren i Nordland til NRK.

Fylkeslege Morten Juul Sundnes i Nordland.

Morten Juul Sundnes er avdelingsdirektør (tidligere fylkeslege) for Statsforvalteren i Nordland.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Nå skal Statsforvalteren granske journalene til flere hjertepasienter i Nordland, og om dagens prosedyrer er lovlige.

– Når vil dere ha et svar på dette?

– Vi håper å kunne komme med en konklusjon så snart vi har mottatt den informasjonen som vi har etterspurt og fått gjennomgått denne.

Helse Nord: Vil ikke kommentere

NRK har sendt en rekke spørsmål til Helse Nord om temaet. Fagdirektør Geir Tollåli er ordknapp i svarene han gir.

– Dette er en sak som er til behandling hos Statsforvalteren/Helsetilsynet. Det er ikke mulig å kommentere innholdet uten å gå inn i sakens realiteter, og det vil det ikke være verken ønskelig eller mulig for oss å gjøre, sier Tollåli.

Fagdirektøren viser til ekspertgruppen, som tidligere i april leverte sin rapport hvor de har evaluert PCI-tilbudet i Nord-Norge.

Fagdirektør i Helse Nord, Geir Tollåli

Geir Tollåli er fagdirektør i Helse Nord.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Ekspertgruppen ble nedsatt i samråd med Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset. Helse Nord mener denne rapporten er grundig, presis og er tydelige på både positive og negative sider ved to PCI-sentre i helseregionen.

Førstkommende onsdag skal styret i Helse Nord ta stilling til hvordan PCI-tilbudet skal organiseres i fremtida.

– Vi har derfor lagt ekspertgruppens vurderinger og anbefalinger til grunn i vårt fremlegg til styret, sier Tollåli.

UNN: – Europeiske retningslinjer

NRK har også sendt spørsmål til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, men de har ikke besvart spørsmålene.

I stedet skriver de i en kort kommentar at:

«UNN presiserer at eksisterende retningslinje og rutiner for behandling av alvorlige hjerteinfarkt i Helse Nord baserer seg på europeiske retningslinjer, og er vedtatt/omforent for hele regionen.

Ut over dette ønsker vi ikke å gå inn i og kommentere en sak mellom Nordlandssykehuset og tilsynsmyndighetene som fortsatt er til behandling.»

Førstkommende onsdag skal styret i Helse Nord avgjøre hvordan fremtidens PCI-tilbud blir i Nord-Norge.