Påstand mot påstand i drapssak

I dag starta prosedyrene i saken mot mannen som står tiltalt for å drept Johannes Jakobsen i Kjøpsvik i mars i fjor.

Hålogaland lagmannsrett

DRAPSSAK I HÅLOGALAND LAGMANNSRETT: Juryen skal nå treffe en kjennelse i ankesaken etter drapet i Kjøpsvik i mars i fjor.

Foto: Einar Breivik / NRK

De tre siste dagene har juryen på ti personer, og en fagdommertrio, fått gjennomgått alle detaljer fra helgen da Johannes Jakobsen ble drept.

En nå 48 år gammel mann ble i tingretten dømt til seks års fengsel for legemsbeskadigelse med døden til følge. I ankeforhandlingene har hans forsvarer, Trond Biti Pedersen, gått inn for full frifinnelse for sin klient, noe han også gjentok under prosedyrene onsdag ettermiddag.

Tvilen skal komme tiltalte til gode

Pedersen minnet juryen på at enhver rimelig og fornuftig tvil skal komme tiltalte til gode. I om med at tiltalte har psykiatriske lidelser som strekker seg over tjue år tilbake i tid, med gjentatte psykoser, sa Pedersen at man ikke kan utelukke at han var psykotisk i den tidsrommet drapet fant sted.

Selv om rettspsykiaterne avviste at den tiltalte hadde vært psykotisk den dagen, var Pedersen ikke enig i det. - Når tiltalte hadde sluttet med medisiner, og begynt å drikke, ender det med en eksplosjon, sa Pedersen i retten i dag.

LES: Tiltalte erklærte seg ikke skyldig

Hørte stemmer, men husket ikke

Det er også kjent at den tiltalte, før han dro på besøk til den avdøde og hans kone, hadde teipet igjen dører og snudd alle bilder i hjemmet.

To og en halv uke før drapet hadde han også opptredd utagrende og aggressivt på en ferge, og blitt oppfattet som psykotisk av andre til stede.

Likevel fattet ikke rettspsykiaterne tillit til 48-åringens forklaring da han sa at han hadde hørt stemmer som befalte ham å drepe Jakobsen, siden han samtidig påstår at han ikke husker noe av det som skjedde den fatale ettermiddagen.

- Det er umulig, sa den ene sakkyndige, en overlege ved Nordlandssykehuset.

LES OGSÅ: – Tiltalte visste hva han gjorde

Sådde tvil om kona

Aktor Kristian Jarland.

Aktor Kristian Jarland

Foto: Einar Breivik / NRK

Biti Pedersen stilte spørsmål ved troverdigheten til kona til den avdøde, som var det eneste øyenvitnet i saken. - Hvorfor varslet hun ikke fra til politiet? spurte Pedersen. - Kan hun selv ha vært involvert i det som skjedde?

Aktor Kristian Jarland sa at han følte seg støtt av Pedersens utspill. - Hennes beskrivelse av det som har skjedd har blitt bekreftet av funn på åstedet og på klær, og av obduksjonen. At hun ikke varslet fra, gjør ikke tiltaltes handlinger mer akseptable, sa aktor. Kona har selv sagt at hun var for redd til å gjøre noe.

- Bør finnes skyldig

I sin prosedyre forklarte aktor Kristian Jarland juryen hvorfor han mente at den tiltalte 48-åringen bør finnes skyldig i forsettlig drap.

Han sa at den langvarige volden som ble utøvd mot Jakobsen, der den tiltalte også skal ha tatt pauser underveis, viste at han forstod at det hele kunne ende med 68-åringens død.

- Og til slutt slo han fast at "nå er han død", sier Jarland. - Det viser jo at dødsfallet ikke som som noen overraskelse på han.

Forsvarer Trond Biti

Forsvarer Trond Biti

Foto: Einar Breivik

Forsvarer, Trond Biti Pedersen, forfektet at 48-åringen er lettere psykisk utviklingshemmet, og at han dermed ikke fullt ut skjønte konsekvensene av det han drev med.

I en evnetest ligger 47-åringens IQ på grensen til at han kan karakteriseres som lettere psykisk utvklingshemmet, men de sakkyndige mener, etter en totalvurdering, at han ikke er det.

Nå er det opp til juryen å treffe en kjennelse i saken.