Pasientskadenemnda: – Fikk MS før han tok MMR-vaksine

En svensk nevrolog hevder at MS-syke Torbjørn Kiil Karlsen (24) allerede hadde sykdommen før han fikk MMR-vaksine som 12-åring.

Helge Husebye Haug og Torbjørn Kiil Karlsen

MS-syke Torbjørn Kiil Karlsen (24) og advokaten hans Helge Husebye Haug i Borgarting lagmannsrett.

Foto: Kari Skeie / NRK

I dag startet ankesaken mellom MS-syke Torbjørn Kiil Karlsen og Pasientskadenemnda i Borgarting lagmannsrett. 24-åringen mener MMR-vaksinen han fikk som 12-åring gjorde at han fikk MS.

I fjor vant Kiil Karlsen mot staten i Oslo tingrett, men Pasientskadenemnda anket dommen.

– Etter min oppfatning står saken omtrent som i tingretten. Jeg mener det er stor sannsynlighet for at vi får samme resultat nå, sier 24-åringens advokat Helge Husebye Haug til NRK.

Nye sakkyndige

Helge Husebye Haug

Advokat Helge Husebye Haug avviser påstandene fra den svenske nevrologen som mener Karlsen hadde MS allerede før han tok MMR-vaksinen.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

Begge parter har hentet inn nye sakkyndige vitner som skal forklare seg for retten. En svensk nevrolog som er hentet inn av Pasientskadenemnda mener at Torbjørn Kiil Karlsen har hatt MS lenge før han fikk MMR-vaksinen.

– Dette er kun en spekulasjon og en hypotese fra det sakkyndige vitnet. Vi skal spørre han og høre hva han bygger dette på. Jeg tror ikke det har særlig stor tyngde i saken, mener Helge Husebye Haug.

Nevrelogen skal i morgen forklare seg i Borgarting lagmannsrett. Pasientskadenemndas advokat, Anita Bergh Ankerstrand, i dag ikke ønsket å la seg intervjue av NRK.

Ser fram til å forklare seg

I morgen skal også Torbjørn Kiil Karlsen forklare seg. Han sliter med å gå og har problemer med balansen, og sitter i rullestol. Aller helst skulle han ønske han slapp en ny rettsrunde.

– Jeg ser mest fram til dette er over, men det er viktig for meg å bli trodd. Det er også viktig for andre som kommer etter meg. Jeg unner ingen å oppleve det jeg har vært gjennom.

Han har sittet en hel og hørt på Pasientskadenemndas argumenter om at MS-sykdommen ikke skyldes MMR-vaksinen.

– Men det er som forventet. De har sine argumenter, vi har våre.

– Vanskelig å prosedere

Advokat Helge Husebye Haug sier det er vanskelig å prosedere vaksinesaker.

– Vi vet at vaksine er en svært viktig helsetiltak i et moderne samfunn. At man fører en slik sak er således ikke et angrep på vaksine som sådan. Det er svært, svært sjeldent at man opplever bivirkninger etter vaksine, men lovgiver har sagt at for å få oppslutning i befolkningen, er det viktig at de helt få tilfellene som er påvist, ender med erstatning, sier han til NRK.

Staten har omvendt bevisbyrde i vaksinesaker.

– Stortinget har sagt at for å få oppslutning om vaksinene som er viktig for befolkningen, skal man ta ansvar for de helt få tilfellene av vaksineskader. Derfor snus bevisbyrden ved at Staten må kunne føre et sannsynlighetsbevis for at det er noe annet som er årsaken til denne lidelsen. Det kan de etter min oppfatning ikke i denne saken, sier advokaten.

Landets yngste

Torbjørn (23) mener han fikk MS av vaksine

FIKK VAKSINE SOM 12-ÅRING: Torbjørn Kiil Karlsen (23) kjemper for å få erstatning fra Staten. Han og familien mener han har fått den alvorlige sykdommen MS som følge av mmr-vaksinen han fikk som 12-åring. Allerede kort tid etterpå havnet han på sykehus i Bodø (innfelt bilde).

Som 12-åring fikk Torbjørn MMR-vaksinen mot kusma, meslinger og røde hunder. Straks etterpå skjedde det noe i kroppen. Gutten ble plaget med dobbeltsyn, og ble innlagt på sykehus i Bodø. Der fant legene ut at gutten mest sannsynlig led av den alvorlige nevrologiske sykdommen MS.

– Det ble sagt at jeg var den yngste i landet med MS. Da jeg var 18 år begynte jeg å få skikkelig problemer med gangen. Da ble det også psykiske plager. Noen dager er tunge, forteller 23-åringen til NRK.no.

Det tok mange år før familien så sammenhengen mellom vaksinen og sykdommen. De fire siste årene har gått med til saken. Etter å ha fått avslag hos Pasientskadenemnda to ganger tok 23-åringen og familien saken til retten.

Vant fram i tingretten

I 2011 vedtok Norsk Pasientskadeerstatning at Kill Karlsen ikke hadde rett på erstatning. Den avgjørelsen ble støttet av Pasientskadenemnda i mai 2012.

Men Oslo tingrett så altså annerledes på saken:

«Retten legger til grunn at det er teoretisk mulig at MMR-vaksinasjon kan være en av flere faktorer som forårsaker MS. Det er ikke nødvendig for rettens avgjørelse i saken å gå nærmere inn på de ulike medisinske teorier på området. Det er tilstrekkelig å vise til at en slik teoretisk mulighet ble bekreftet av alle de fire sakkyndige vitnene i saken, samt at dette heller ikke er omtvistet mellom partene i saken».

Torbjørn Kiil Karlsen og mora Ann Mari Kiil med alle papirene

Torbjørn Kiil Karlsen og mora Ann Mari Kiil fikk avslag hos Pasientskadenemnda to ganger, før de til slutt vant frem i Oslo tingrett.

Foto: Barbro Andersen / NRK