Pasienter skal få kortere ventetid

Høyre lover kortere ventetid og færre avlyste operasjoner for pasienter ved norske sykehus dersom de får fornyet tillit ved valget. Med de to løftene skal flere pasienter få behandlingen de trenger.