Pasienter mistet synet – nå kan øyelegen miste retten til å operere

NRK har fått innsyn i den alvorlige granskingssaken mot øyelege Jens Kratholm i Narvik. Helsetilsynet vurderer nå om den omstridte øyelegen skal fratas autorisasjonen for omfattende brudd på loven.

Øyeklinikken i Narvik

STENGT: Øyeklinikken i Narvik er i dag stengt og øyelege Jens Kratholm etterforskes av politiet.

Foto: Ola Helness / NRK

Fylkeslegen i Nordland har i flere måneder jobbet med å kartlegge hvordan seks pasienter fikk en alvorlig øyebetennelse etter en grå stæroperasjon hos øyespesialist Jens Kratholm, som eier og driver Øyeklinikken i Narvik.

NRK kjenner til at minst to av pasientene har mistet synet på ett øye. Det er usikkert om de noen gang vil få synet tilbake.

Det er en svært omfattende sak Fylkesmannen har hatt på sitt bord.

– Det er en svært alvorlig sak. Den har vært komplisert og tidkrevende å jobbe med, sier konstituert fylkeslege i Nordland Morten Juel Sandnes.

Morten Juul Sundnes, fungerende fylkeslege i Nordland

– En administrativ reaksjon kan i ytterste fall bety at legen mister autorisasjonen. Det kan også bety en advarsel eller en begrensning i autorisasjonen, sier konstituert fylkeslege i Nordland Morten Juul Sandnes.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Det var Helse Nord som ba Fylkesmannen om å opprette tilsynssak mot legen i Narvik. I tillegg er det kommet klager fra flere pasienter.

Etter å ha vurdert materialet mener Fylkesmannen i Nordland at Helsetilsynet må vurdere reaksjoner mot den omstridte øyelege i Narvik.

– Saken reiser flere rettslige problemstillinger. Blant er det grunnlag for å vurdere om øyelegen har brutt fem ulike paragrafer i helsepersonelloven, sier fylkeslegen.

Fikk mikrobe inn i øyet

Karsten Eriksson

Karsten Eriksson (89) ble blind på det venstre øyet etter en grå stæroperasjon. – Jeg angrer dypt på at jeg lot meg operere.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

NRK har tidligere fortalt om Karsten Eriksson (89), som mistet synet på det venstre øyet etter at han ble operert av øyelege. Han var en av seks menn som i januar fikk en alvorlig betennelse i øynene.

Advokat Tore Leiros representerer en av de andre pasientene. Også han har mistet synet på ett øye. Han er fortsatt under behandling, og foreløpig er det for tidlig å si om han noen gang får synet tilbake.

– Mikroben han har fått i øyet er fortsatt aktiv. Han har vært igjennom 11 operasjoner etter inngrepet. Bare den siste uka har tilstanden hans blitt ytterligere forverret.

Mannen er i yrkesaktiv alder og var i full jobb før operasjonen. I dag kan han ikke være i jobb. Han har sendt en klage til Fylkesmannen – både på behandlingen og manglende oppfølging i ettertid.

Leiros sier de er fornøyd med at Helsetilsynet nå skal granske saken.

– Vi håper å få belyst hvorvidt denne virksomheten bedrives forsvarlig. For min klient er skaden skjedd. Det viktigste for oss er at ikke flere blir skadd.

Det er også sendt skademelding til Norsk pasientskadeerstatning. Leiros er overbevist om at hans klient vil få økonomisk erstatning.

– Det er snakk om svikt i behandlingen. I tillegg er min klient er påført en infeksjon.

  • Se Brennpunkt-programmet «Pengespesialistene»
    Hvert år deler en liten gruppe legespesialister over to milliarder kroner fra Staten. Brennpunkt har undersøkt pengestrømmen, og møtt barn som har blitt overbehandlet og pasienter som er blitt skadet.

    Hvert år deler en liten gruppe legespesialister over to milliarder kroner fra Staten. Brennpunkt har undersøkt pengestrømmen, og møtt barn som har blitt overbehandlet og pasienter som er blitt skadet.

Kan bli nektet å operere

Allerede i 2014 vurderte Helsetilsynet å frata øyelegen tillatelsen til å operere. Det endte med en advarsel. Fylkeslegen presiserer at Statens helsetilsyn nå skal gjøre en ny vurdering i saken.

Brevet til Statens helsetilsyn er på seks sider. Mye av dokumentasjonen de henviser til er fra Helse Nord.

Øyelege Jens Kratholm

Helsetilsynet skal nå vurdere om øyelege Jens Kratholm har begått grove pliktbrudd knyttet opp til helsepersonellovens bestemmelser om ressursbruk, krav til informasjon og krav til journalføring.

Foto: Kjell Mikalsen/NRK

– Utnyttet syke eldre i en sårbar situasjon

Helse Nord har sagt opp avtalen med øyelegen. De mener det er stor sannsynlighet for at Kratholm mellom 2013 og 2019 har begått straffbart bedrageri overfor et ukjent antall pasienter.

– Sykdom og høy alder har gjort at pasientene har vært i en sårbar posisjon. De er forledet til å betale for undersøkelser og behandling som dekkes av folketrygden. Det er i strid med takstforskriften, slår Helse Nord fast.

Fylkesmannen støtter seg også på smittevernrapporten fra det regionale kompetansesenteret for smittevern ved UNN. Her framgår det at det har vært store mangler ved smittevernrutinene på klinikken:

  • Klinikken driver ikke faglig forsvarlig.
  • Mangelfulle rutiner innen smittevern er sannsynlig årsak til utbruddet av øyeinfeksjoner hos seks pasienter.
  • Det er bare Kratholm som er helsepersonell på klinikken. Rapporten vurderer assistentene som jobbet ved klinikken ikke hadde grunnlag for å jobbe med et spesialisert fagfelt som øyekirurgi.

Fortsatt siktet

Her aksjonerer politiet hos Øyelege Jens Kratholm

februar aksjonerte politiet mot øyelegen. Jens Kratholm ble pågrepet og politiet foretok en ransaking på legekontoret i Narvik. Han ble løslatt etter forhør.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

I februar ble øyelege Jens Kratholm pågrepet av politiet og siktet for grovt bedrageri. Politiet mener han urettmessig kan ha krevd egenandel på over én million kroner fra over 1000 pasienter.

Ifølge politiadvokat Trond Lakselvhaug i Nordland politidistrikt kan det ha pågått fra 2012 og fram til i dag.

Ifølge Helsetilsynets egne opplysninger er gjennomsnitts behandlingstid i slike saker mellom fire til seks måneder.

Øyelegen: – Har holdt meg til loven

NRK presenterte Jens Kratholm for innholdet i denne saken tirsdag formiddag.

Etter først å ha lovet NRK svar ga han seint tirsdag kveld beskjed om at han likevel ikke har anledning å kommentere saken før torsdag.

Tidligere har Kratholm innrømmet ansvar for situasjonen de seks pasientene har havnet i.

– Det er helt forferdelig. Det er naturligvis jeg som i første omgang er ansvarlig for dette, har Jens Kratholm uttalt til NRK.

Øyelege Jens Kratholm har også avvist at han har krevd egenandeler han ikke har hatt krav på.

– Det har jeg ikke gjort. Jeg har holdt meg 100 prosent til takstforskriften Det er politiet og andre som blander begrepene, har Kratholm tidligere uttalt.

Han forklarer at han har krevd egenandeler for konsultasjoner og betaling for det medisinsk utstyret han har brukt under operasjonen.

Han mener siktelsen beror på en misforståelse. Han tror politiet blander sammen egenandelen alle pasienter må betale og totalbeløpet etter at medisiner og materiell er lagt til.

– Jeg forstår at det kan være vanskelig for folk flest å forstå forskjellen. Men egenandel er en sum som fastsettes av staten. Så kommer materiell og medisiner i tillegg, sier Jens Kratholm.