Pasienter i nord må vente

14 prosent av pasientene i Helse Nord får ikke timen de er satt opp på ved sykehusene. Det er flest overskridelser i Nord-Norge, sammenlignet med de andre helseregionene. Indikatoren "Antall pasientkontakter som har passert planlagt tid" måler antall og andel pasientavtaler som er forsinket i forhold til planlagt time. Totalt i Norge får 91 prosent av pasientene helsetjenesten til avtalt tid.