Pasienter må ringe i flere dager for å komme fram til legesenter på telefon

Ifølge loven skal det ikke ta mer enn to minutter å komme fram på telefon til legen. I Brønnøy venter pasienter i timer og dager for å komme fram på telefon til legesenteret. – Slik har det vært lenge, sier Pasient- og brukerombudet i Nordland.

Brønnøy legesenter

Når folk prøver å ringe hit, er det sjeldent de får svar.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Torbjørn Tilrem fra Brønnøy

Torbjørn Tilrem (91).

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Det er vanskelig, sier 91 år gamle Torbjørn Tilrem. Når man ringer er det en stemme som sier «Det er for tiden stor trafikk. Vi skal hjelpe deg så snart vi kan». Man kan ringe flere ganger, og må til slutt kanskje gi opp og forsøke igjen neste dag.

Tilrem forteller at han har ringt til sammen ti ganger på én dag til legesenteret uten å få svar. Da har han satt seg i bilen og møtt personlig opp på Brønnøy legesenter.

– Jeg liker det ikke. Det er et legesenter. Det handler om liv og helse, sier Tilrem.

– Ikke uvanlig

Ifølge Pasient- og brukerombudet i Nordland, Inger-Marie Sommerset, er det ikke en uvanlig situasjon.

– Dette er ikke noe nytt. De første sakene om dette fikk vi i 2009. I november 2013 var jeg og snakka med ledelsen i kommunen om de problemene pasientene opplever. Vi kan ikke se at det har blitt noe bedre, sier Sommerset.

For over ett år siden klaget hun til Fylkesmannen i Nordland på vegne av en pasient. Personen hadde ikke bare opplevd vansker med å komme gjennom på telefon til legesenteret, men måtte også vente inntil seks uker på konsultasjonstime.

Legesenteret i Brønnøy

Brønnøy legesenter.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Må redegjøre

Ifølge loven skal pasienter få tilbud om konsultasjon så tidlig som mulig, og normalt innen fem virkedager. 80 prosent av alle telefonhenvendelser skal besvares innen to minutter.

Ole Inge Jenssen i Brønnøy kommune

JOBBER MED SAKEN: Ole Inge Jenssen i Brønnøy kommune.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Etter klagen fra Pasientombudet opprettet fylkeslegen i Nordland i november i fjor tilsynssak mot Brønnøy kommune. I mai skrev fylkeslege Jan Peter Lea i et brev til kommunen at legesenterets tilgjengelighetsproblemer hovedsakelig skyldes lite hensiktsmessig organisering.

Enhetsleder for helse i Brønnøy kommune, Ole Inge Jenssen, sier de jobber med å gjøre tilgjengeligheten bedre.

– Vi har hatt opptil fem legevikarer, men har nå vært gjennom en prosess der vi har ansatt folk som vil være på plass i løpet av høsten. Denne måneden oppgrader vi sentralbordet og vi satser mye på IKT. Vi mener at vi i løpet av året skal se resultater.

Alvorlige konsekvenser

Pasient- og brukerombud i Nordland Inger-Marie Sommerset lar seg ikke umiddelbart overbevise. Hun sier det er alvorlig at kommunen ikke har tatt tak i problemene.

– Dette kan få alvorlige konsekvenser for pasienter som trenger hjelp. Folk kan ringe 113 og få øyeblikkelig hjelp, men det å ikke komme til undersøkelse og time er også viktig. Tid er avgjørende som for eksempel ved kreft.

Sendte svar 12. juni

Brønnøy kommune sendte 12. juni et svar til Fylkesmannen i Nordland der de skisserer hvilke tiltak som er satt i verk for å bedre tilgjengeligheten ved Brønnøy legesenter. Her går det blant annet fram at 65 prosent av telefonhenvendelsene blir besvart innen fristen på to minutter.

Det er nå opp til fylkeslegen å vurdere om svarene fra kommunen er tilfredsstillende.