NRK Meny
Normal

Pasient skal ha dødd under rutineoperasjon

En pasient skal ha dødd og to skal ha fått komplikasjoner under rutineoperasjoner ved Nordlandssykehuset.

Nordlandssykehuset

En person skal ha dødd under en rutineoperasjon ved Nordlandssykehuset.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

I løpet av én måned skal en pasient ha dødd av uforklarlig hjertestans og to personer fått komplikasjoner under det som skulle være rutineinngrep. Det skriver Avisa Nordland.

Sykehuset vil ikke bekrefte at en person har dødd under et rutineinngrep.

I en pressemelding skriver Nordlandssykehuset at de den siste måneden har hatt inntil tre uønskede pasienthendelser knyttet til likeartede, dagkirurgiske rutineinngrep.

– Nordlandssykehuset ser alvorlig på hendelsene, og setter alt inn på å finne ut om det er feil ved eget system, rutiner eller utstyr som kan ha forårsaket hendelsene. Operasjonsområdet, der operasjonene ble utført, er midlertidig stengt og Nordlandssykehuset vil ikke utføre tilsvarende inngrep inntil videre, sier administrerende direktør Paul Martin Strand.

Strand

Paul Martin Strand, administrerende direktør ved Nordlandssykehuset.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Skjedde på samme operasjonsstue

Ifølge sykehuset er det så langt ikke påvist noen slik sammenheng mellom de tre hendelsene.

Hendelsene skal ha skjedd på samme operasjonsstue og det fins likheter ved de inngrep som er gjennomført i disse tilfellene.

Sykehuset ønsker ikke å kommentere hvilke type rutineinngrep det er snakk om.

– Av hensyn til både taushetsplikt og ønsker fra pasienter og pårørende ønsker vi ikke å kommentere det, sier medisinsk direktør Beate Sørslet.

– Forstår du at folk kan bli bekymret når dere ikke sier noe om konsekvenser eller hva som skal ha skjedd?

– Jeg kan skjønne at pasienter kan bli bekymret, men det er trygt å bli behandlet ved Nordlandssykehuset.

– Kan det være snakk om flere hendelser?

– Hendelsene ble oppdaget på dagkirurgien umiddelbart. Ingen som har vært på operasjon hos oss trenger å være bekymret for at de har noe med denne saken å gjøre, sier Sørslet.

Gransker saken

Ifølge sykehuset er det ulikt personell som er knyttet til de tre hendelsene. Det skal også være ulikt operasjonsutstyr.

– Det er snakk om erfarent personell på alle de tre hendelsene, sier Sørslet.

Sykehuset har varslet Statens helsetilsyn, Politiet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om saken. Etter det NRK forstår skal dette ha skjedd forrige uke.

– Jeg bekrefter at vi har mottatt varsel om denne saken, sier fylkeslege Jan Petter Lea.

Statens helsetilsyn ønsker ikke å kommentere saken, utover at de har mottatt varslene og nå vurderer hvordan de skal følge den opp.

Politet i Salten har også opprettet undersøkelsessak.

– Vi jobber nå med å kartlegge hva som har skjedd, og vi vil kontakte Statens helsetilsyn for å innhente råd vedrørende den videre etterforsking i saken, sier politiadvokat, Trond Lakselvhaug.

Trond Lakselvhaug

Politiadvokat Trond Lakselvhaug.

Foto: NRK

– Vi behandler saken internt. I tillegg stiller vi både personell og ressurser til rådigher for de som skal undersøke saken. Vi har bedt om bistand fra politiet og helsetilsynet for å se om det er noe mønster i de tre sakene, sier Beate Sørslet.