NRK Meny
Normal

Pasient fikk feil behandling – gransker mulig navneforveksling

Fylkesmannen har opprettet tilsynssak mot Nordlandssykehuset etter at en pasient med influensa fikk behandling for akutt hjernebetennelse i påsken. Pasienten og hennes familie mener årsaken kan være en navneforveksling.

Nordlandssykehuset i Bodø

Fylkesmannen gransker mulig navneforveksling ved Nordlandssykehuset. En pasient ble behandlet for hjernebetennelse uten av hun hadde det. Sykehuset skylder på feil prøvesvar fra Universitetessykehuset i Tromsø, men familien selv mener det kan ha med navneforveksling å gjøre.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Det var på langfredag at kvinnen i 60-årene ble hasteinnkalt til Nordlandssykehuset i Bodø. En ryggmargsprøve som ble analysert i Tromsø viste akutt virusinfeksjon i hjernen, og behandlinga måtte starte omgående.

NRK har fått tilgang til pasientens redegjørelse for hva som skjedde på nevrologisk avdeling på Nordlandssykehuset sist påske.

– Fikk ikke navnebånd

Ifølge kvinnen er det ingen som forsikrer seg om hvem hun er ved innleggelse i Bodø.

– Når de skal gi medisiner, gjøre undersøkelser og ta blodprøver skal de vel kontrollere navn og personnummer?

Ifølge pasienten går det mer enn et døgn før hun får navnebånd. Det oppstår komplikasjoner under behandlinga og pasienten er livredd:

– For meg selv har dette vært en stor belastning, særlig siden jeg sliter med andre alvorlige tilstander, heter det i redegjørelsen.

Ifølge kvinnens sønn måtte hun få store mengder av antistoffet Aciclovir intravenøst.

Det viser seg at det blir et vedvarende problem å få satt inn en kanyle i armen. Medikamentbehandlinga blir forsinket flere ganger og pasienten er livredd.

– Til slutt er armene omtrent bare to store blåmerker. Åre etter åre sprekker, eller de bommer.

Ny prøve gir svar

Etter noen dager kommer svaret på en ny ryggmargsprøve fra Tromsø. Prøven er nå negativ, pasienten har ingen encephalitt – akutt hjernebetennelse – og har heller ikke hatt det.

Vet du ka? Æ ska hjem. De har gjort feil i Tromsø. Æ e ikke syk. Har influensa bare.

Tekstmelding fra pasienten til sønnen

Ifølge pasienten er den første forklaringa fra personalet at laboratoriet i Tromsø skal ha forvekslet pasientnavnene på to prøver av samme type. Og hun skriver videre:

– Etter at det verste sjokket hadde gitt seg over den tabben som angivelig var gjort i Tromsø, kom det snart fram – muligens som forsnakkelse fra en ansatt – at dette skyldtes en rutinesvikt ved avdelinga i Bodø. Feil pasient var blitt innkalt til innleggelse i Bodø, muligens på grunn av navnelikhet?

Avviser rutinesvikt

Nordlandssykehuset i Bodø

Etter noen dager med et komplisert behandlingsforløp viste det seg at kvinnen ikke hadde infeksjon i hjernen.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

I en redegjørelse til fylkesmannen avviser Nordlandssykehuset at de har forbytta prøver og forklarer at de via telefon har fått galt prøvesvar fra Tromsø.

Til NRK presiserer Nordlandssykehuset:

«Etter Nordlandssykehusets skjønn har vi god dokumentasjon på mottak av prøvesvarinformasjon for den aktuelle pasienten og avventer for øvrig Fylkesmannens behandling av saken.»

Nordlandssykehuset

– Det er ikke anmerket noe i journalen om at spinalpunksjonen var spesielt traumatisk, men dette er jo svært avhengig av individuelle opplevelser, skriver avdelingsoverlege Rolf Salvesen ved Nevrologisk avdeling ved Nordlandssykehuset i et brev til Fylkesmannen.

NRK har vært i kontakt med Universitetssykehuset i Tromsø. Og heller ikke der vil de påta seg skylda for det som har gått galt. UNN skriver i en mail til NRK:

«Det er ikke dokumentert i våre datasystemer at noen har ringt ut for å oppgi prøvesvaret, og våre ansatte kan ikke huske å ha hatt noen slik kontakt. Det var heller ikke andre prøver i denne perioden som den aktuelle prøven kunne ha blitt forvekslet med».

Universitetssykehuset i Tromsø

– Alvorlig sak

Inger-Marie Sommerset

Pasient- og brukerombud Inger Marie Sommerset sier saken er alvorlig.

Foto: Emil Indsetviken/NRK

Pasient- og brukerombud Inger Marie Sommerset sier saken er alvorlig.

– Dette skjedde i påsken, altså for to måneder siden. At Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset i felleskap ikke har klart å finne ut hvor feilen er begått, er kanskje det verste. Sykehusene bør kunne samhandle for å gi pasienten en ordentlig forklaring på hvorfor det skjedde.

Ifølge Sommerset er navneforvekslinger vanlig ved norske sykehus.

– Det har skjedd ganske mange ganger. Folk kan være stresset eller høre dårlig. Da må man sikre seg at man har rett pasient framfor seg, særlig ved medikamentell eller operativ behandling.

Fylkeslege Jan Petter Lea vil ikke la seg intervjue så lenge saken er under behandling. Men han sier saken kan se alvorlig ut og at det er derfor de har oppretta tilsynssak mot Nordlandssykehuset.

NRK har vært i kontakt med familien til pasienten som ble feilbehandlet på Nordlandssykehuset sist påske, og fått tillatelse til å omtale saka.