Pasient ble feilbehandlet, nå er sykehuset frikjent

Etter at en pasient feilaktig ble påvist akutt virusinfeksjon i hjernen, er Nordlandssykehuset nå frikjent for feilen av fylkesmannen.

Nordlandssykehuset

Fylkesmannen frikjenner Nordlandssykehuset etter en kvinne ble feilbehandlet

Foto: Øystein Nygård / NRK

Rundt påsketider ble en kvinne feilbehandlet ved nevrologisk avdeling på Nordlandsykehuset i Bodø. Saken ble klaget til fylkesmannen, som nå har frikjent sykehuset.

Pasientombudet i Nordland slår seg ikke til ro med avgjørelsen fra fylkesmannen. De vil vurdere saken for å se om det er noen andre instanser de kan dra inn for å kartlegge hva som har skjedd.

– Vi må forhindre at noe sånt skjer igjen, derfor må vi gå undersøke saken grundigere, forklarer Inger Marie Sommerset for pasientombudet.

Inger-Marie Sommerset

Inger Marie Sommerset vil se nærmere på saken.

Foto: Emil Indsetviken/NRK

Varslet selv

Det var pasienten selv og de pårørende som klaget saken inn til Fylkesmannen. Kvinnen hadde tatt en ryggmargsprøve ved sykehuset i Bodø - som ble sendt til universitetsykehuset i Tromsø (UNN) for analyse.

Svaret kom via en telefon fra Tromsø til Bodø og viste en akutt virusinfeksjon i hjernen. Det ble omgående startet en behandling som pasienten selv opplevde som svært belastende.

Etter noen dager kom svaret på en ny ryggmargsprøve fra Tromsø. Prøven var da negativ og viste at pasienten ikke hadde hjernebetennelse -og hadde heller aldri hatt det.

Frikjent

Fylkesmannen mener Nordlandssykehuset ikke har gjort noe galt til tross for uforsvarlig behandling.

Familien til kvinnen mener det kan være snakk om en navneforveksling, men dette avviser fylkesmannen. De finner ingenting galt i det sykehuset har gjort.

"Pasienten fikk ikke forsvarlig behandling, men dette kan ikke legges Nordlandssykehuset til last (....). Det foreligger ikke pliktbrudd fra Nordlandssykehuset i denne saken"

Fylkesmannens konklusjon

Sykehuset har ikke anledning til å la seg intervjue om saken, men sier det er beklagelig at pasienten fikk uforsvarlig behandling.

Ser mot UNN

Det er bare Nordlandssykehuset som så langt er gransket i denne saken. Fylkesmannen går derimot langt i å peke på UNN:

«Etter fylkesmannens oppfatninger er det å anta at feilen må ligge ved UNN», heter det i konklusjonen.
Avdelingsleder ved Universitetsykehuset i Tromsø, Gunnar Skov Simonsen, sier de har gode rutiner og kan ikke se å ha gjort noen feil.

Sykehuslege Gunnar Skov Simonsen

Gunnar Skov Simonsen mener at UNN ikke har gjort noe feil.

Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

– Det er ingenting som tilsier at vi har gjort noe feil. Det er heller ingen ved UNN som kjenner til hva som eventuelt kan ha skjedd. Det pasienten er utsatt for er selvfølgelig beklagelig, men dette forblir en uløst sak der helsevesentet må ta et felles ansvar for det som har skjedd, sier Simonsen.

Det kan se ut som Fylkesmannen vil gjøre et nytt forsøk på å finne ut hvor det sviktet da kvinnen med influensa ble behandlet for akutt hjernebetennelse. Underdirektør Solveig Mollnes skriver i en mail til NRK at de vurderer å oprette tilsynssak mot Universitetssykehuset i Nord-Norge.