Hopp til innhold

– Det er krenkende og urettferdig

De som er berørt av terrorangrepet må reise land og strand for å følge rettssaken, og i Oslo er de ikke velkomne.

Per Sture Helland Pedersen, Marte Mortenssån, Dag André Anderssen

Per Sture Helland, Marthe Mortenssån og Dag André Anderssen før stiftelsen til støttegruppa i Nordland i dag. De er alle berørt av terrorangrepet.

Foto: Anita Borkamo

Grete Foslund Dahl mistet datteren Åsta Sofie i terrorangrepet på Utøya. Nå vil et nytt lovforslag frata pårørende retten til å følge saken fra en plass i tinghuset i Oslo fordi de bor andre steder i landet.

– Jeg er helt slått i bakken av dette her. Jeg har fra ganske tidlig i saken tenkt at jeg skal følge rettssaken i Oslo. Jeg hadde ikke engang tenkt tanken at vi som har mistet våre barn skulle bli nektet å være til stede, sier Grete Foslund Dahl til NTB.

May Tove Iversen

May Tove Iversen vil kjempe for sin rett til å være tilstede i Oslo.

Foto: Arnstein Jensen

Datteren Åsta Sofie Helleland Dahl (16) fra Sortland var blant de 69 som ble drept på Utøya 22. juli. Det var også Vadsø-jenta Tina Iversen Sukuvara (18).

Tinas mor, May Tove Iversen, vil kjempe for sin rett til å være til stede i Oslo. – Datteren min ble drept på Utøya fordi det norske samfunnet ikke klarte å beskytte henne. Da skal jeg ha et tilbud om å være til stede under rettssaken hvis jeg vil det, sier hun.

– Folk fra distriktene diskrimineres

Men mange av de som har blitt rammet av hendelsene 22.juli, får verken dra til Oslo, eller følge rettsaken på videooverføring på hjemstedet. I Nordland er det kun fra Bodø det er mulig å følge rettsaken.

I Nordland etableres det torsdag en egen støttegruppe for overlevende, pårørende og berørte i Nordland etter tragedien 22. juli på Utøya og i Oslo. I tillegg til å bygge nettverk og gi støtte til hverandre, skal de også forberede seg på rettsaken som kommer.

– Vi har skrevet et brev til tingretten der vi krever en begrunnelse på hvorfor det bare er ett rettslokale som skal overføre rettssaken, sier Dag André Anderssen, som var deltaker på Utøya.

– Nordland er et stort fylke, og de fleste som er rammet bor utenfor Bodø. Vi tror retttsaken blir så belastende, at folk burde ha muligheten til å gå hjem etter hver dag, sier Anderssen til NRK.no.

Best å være på Sortland

Per Sture Helland Pedersen

Per Sture Helland.

Foto: Anita Borkamo

Én av initiativtakerne, Per Sture Helland, mistet datteren Åsta Sofie på Utøya.

– Jeg ønsker å være i Oslo, slik saken står i dag. Men ønske nummer én er å være på Sortland, med unntak av de dagene der Åsta kommer opp med hensyn til Utøya.

– Men hva tror du er best?

– Jeg tror det er best å sette opp flere videolinker, slik folk får være nærmest mulig heimen sin når rettsaken går.

TV-overføring

Oslo tingrett og Domstolsadministrasjonen varslet i fjor høst at rettssaken ville bli overført med lyd og bilde til 18 domstoler rundt i landet, slik at alle berørte kunne følge saken i nærheten av sine hjemsteder.

Oslo tingrett fengslingsmøte

Fra fengslingsmøtet i Oslo tingrett.

Foto: Scanpix

Det som ikke ble like godt kommunisert, ifølge flere bistandsadvokater og berørte, var at de fornærmede i distriktene samtidig ville miste sine rettigheter til å få dekket reise og opphold i Oslo, samt være garantert plass i rettssalen i Oslo tinghus.

Mister rettigheter

Dette kom først fram i et lovforslag fra Justisdepartementet datert 7. desember i fjor, der departementet foreslår å endre den retten fornærmede i straffesaker har i dag til å være til stede under hele hovedforhandlingen med bistandsadvokat.

Dette begrunnes i det store antall fornærmede i terrorsaken. Oslo tingrett fulgte opp med et brev til alle bistandsadvokatene 13. desember hvor de skriver at de forutsetter at etterlatte og fornærmede vil overvære hovedforhandlingene lokalt.

– Krenkende

Helene Georgsen og Anette Davidsen

Helene Georgsen og Anette Davidsen.

Foto: Privat

Flere bistandsadvokater og berørte reagerer på dette. Mandag uttalte de to Utøya-overlevende Anette Davidsen og Helene Georgsen fra Vesterålen at de følte seg tilsidesatt og vurdert som mindre viktige ved ikke å få dekket reise og opphold for å følge saken i Oslo.

Grete Foslund Dahl føler seg krenket. – Det er veldig sårende. Vi etterlatte begynner så vidt å komme oss litt igjen. Da er det fryktelig å få denne belastningen på tampen. Vi er spilt helt ut på sidelinjen, ingen er opptatt av hva slags behov vi har. Det føles krenkende og urettferdig, sier hun.

Årsaken er plassmangel

Sorenskriver i Oslo tingrett, Geir Engebretsen, sier tingretten ikke har konkludert i saken. - Poenget ved å bruke 18 domstoler er tosidig. Det er for å gi et tilbud nær de berørte, men også for å gjøre saken praktisk gjennomførbar i Oslo. Vi har ikke kapasitet til tusen fornærmede, 175 bistandsadvokater og 500 journalister i Oslo
tingrett, fastslår Engebretsen.

Han presiserer at rettssalen har ca. 190 sitteplasser. Det innebærer at også størsteparten av dem som følger saken i Oslo, skal følge den i saler med lyd/bilde- overføring og ikke i hovedsalen.

– Alternativet ville vært å føre saken i Oslo Spektrum. Det er ikke minst av hensyn til de som skal vitne, at vi ikke ønsker en slik løsning, sier Engebretsen.

– Samtidig er det nyanser her. Vi ser på muligheter for at etterlatte kan følge saken i Oslo under deler av bevisføringen som er særlig aktuell for dem. Vår målsetting er at alle fornærmede og etterlatte skal føle at de blir behandlet på en ordentlig måte. Nå som vi har fått oversikt over ønskene, leter vi etter konkrete løsninger. Men det er en stor logistisk utfordring, fastslår Engebretsen.

– Må prioritere bedre

Grete Foslund Dahl og May Tove Iversen mener Oslo tingrett må prioritere bedre.

– Folk er ulikt rammet i denne saken, og ingen er så hardt rammet som oss som har mistet våre barn. Da forventer jeg at vi kommer først. Det er provoserende og uforståelig at plasser skal gis til journalister på bekostning av oss, sier de.

I Bodø ber støttegruppa etter 22. juli norske myndigheter om å bestemme seg for hvilke løsninger de ønsker, og hvordan utgifter til reiser o. l skal dekkes. – Vi vet altfor lite om hvordan de tenker, sier Dag André Anderssen til NRK.no.

(NTB/NRK)