Påla 16-åring å utføre politiarbeid i Utøya-kaos

Kun få timer etter at han selv så vidt overlevde Utøya-massedrapene ble 16-åringen instruert av politiet til å lete etter savnende for politidistriktet. Nå har familien klaget inn Helgeland politidistrikt for grov uforstand i tjenesten.

Utøya-overlevende utenfor Sundvolden hotell

I SJOKK: En 16-åring fra Helgeland ble pålagt å gjøre politiarbeid rett etter at han selv unnslapp terroristen på Utøya. – Hårreisende, mener advokat.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

– Hårreisende, sier guttens advokat Dan Erik Kjelnø til NRK.no.

Sundvolden hotell om kvelden 22 juli: 16-åringen unnslapp så vidt kulene fra Behring Breivik. Han så selv flere av vennene sine bli henrettet på Utøya. Sammen med andre sjokkerte AUF-ere er han innlosjert på hotellet etter de ufattelige terrorhandlingene. Han har fortsatt ikke fått på seg tørre klær, men har fått tildelt et rom hvor han sammen med en kamerat skal gå til ro for kvelden.

Advokar Dan Erik Kjelnø

– Godt politiarbeid er å tenke seg om på forhånd. Det har de ikke gjort, sier advokat Dan Erik Kjelnø.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Da blir han kontaktet av en polititjenestemann fra Helgeland politidistrikt.

Ba gutten være informant

– Han ber gutten om å finne ut om to navngitte AUF-ere fra samme distrikt var på listene over skadde som var innkommet til Ullevål sykehus og Ringerike sykehus, sier advokaten.

Fortsatt frossen og i våte klær gjør 16-åringen som han ble bedt om. Da han ikke finner navnene på listene forsto han at det politiet hadde bedt ham om var å undersøke om jentene var såret eller død.

Likevel ringer han tilbake til politiet og gir dem informasjonen de har bedt om.

– Fra seint på kvelden og til i 03-tida om natta har han drevet politiarbeid. Dette er utrolig lite gjennomtenkt, påpeker advokaten.

NN bekrefter at de har sett XX på hotellet. De skal ta seg en runde på hotellet for å se etter Ronja Søttar Johnasen og Karin Holst. De melder tilbake hit uansett resultat.

Fra politiloggen 22.7 klokka 23.21

Dan Erik Kjelnø sier at gutten opplevde forespørselen fra politiet som ubehagelig.

– Han var fortsatt i sjokk på dette tidspunktet. Etter det 16-åringen hadde gjennomlevd tidligere på dagen, syntes han oppgaven var ekkel. Han følte seg utrygg da han måtte gå ned i lobbyen for å kontrollere lister midt på natta, sier Kjelnø til NRK.no.

NN ringer fra Sundvolden hotell. Han sier de har ingen nye opplysninger/observasjoner. Ringer tilbake hertil hvis det er noe nytt.

Fra politiloggen 23.7 klokka 03.10

Klarerte ikke med foreldrene

Både guttens foreldre og bror ble ringt opp av politiet tidligere om kvelden, men ifølge advokaten spurte de bare om å få 16-åringens mobilnummer.

– Politiet tok snarveier uten å klarere oppdraget med foreldrene. Politimannen ba gutten om å sjekke om noen av vennene hans var savnet, såret eller omkommet.

Kjelnø mener politiet brukte 16-åringen for å skaffe seg informasjon, uten å tanke på guttens tilstand.

Gutten har senere forklart at det krydde av politifolk på Sundvollen. Han mener at politiet i Mosjøen burde ha søkt hjelp fra sine kolleger for å gå gjennom listene, sier Kjelnø.

– Ikke en oppgave, men et pålegg

Video Helikopterbilder Utøya råklipp

16-åringen unnslapp så vidt kulene fra Behring Breivik. Han så at flere av vennene hans ble henrettet på Utøya.

Foto: NRK

Det er gått snart fem måneder siden den grusomme massakren på Utøya. 16-åringen sliter fortsatt med minnene fra 22. juli.

– Å måtte finne ut om hans egne bekjente var levende eller døde har vært en belastning som kom på toppen av opplevelsen på Utøya, sier Kjelnø.

I henleggelsen fra Spesialenheten skriver enheten at den forstår at oppgaven har vært en belastning for gutten. Dette reagerer både advokaten og guttens foreldre på.

– Stor respekt for politiet

– Det er merkelig at enheten kaller dette for en oppgave. Han påtok seg nemlig ikke noen oppgave. Han ble pålagt om å undersøke listene over sårede. Denne saken dreier seg om en 16-åring som på nattetid får beskjed fra politiet om å utføre politiarbeid. Han har så stor respekt for politiet at han gjør det han får beskjed om, sier Kjelnø.

Politianmeldelsen ble henlagt

16-åringen og foreldrene, som har valgt å være anonym, anmeldte tidligere i høst Helgeland politidistrikt for å ha utvist grov uforstand i tjenesten. Men saken ble henlagt av Spesialenheten for politisaker.

Spesialenheten unnskylder saken med omstendighetene rundt kaoset på Utøya. Det går fram av loggen til Helgeland politidistrikt at politiet på Helgeland flere ganger forsøkte å ringe Nordre Buskerud politidistrikt uten å få svar.

Da de ikke fikk hjelp, ba de 16-åringen om bistand.

– Det er ingen unnskyldning at dette skjer i kampens hete. Det er en dårlig bortforklaring. Dette skjer 6–7 timer etter massakren. Jeg har vanskelig for å tro at Helgeland politidistrikt ikke maktet å komme i kontakt med politiet i Oslo eller Buskerud for å få de svarene de var ute etter, sier Kjelnø.

Politiet ikke avhørt

Hjelpearbeidere utenfor Sundvolden hotell

16-åringen hadde under skytedramaet å Utøya på nært hold, flyktet og svømt fra Utøya. Seint om kvelden 22. juli ringte politiet på Helgeland og ba 16-åringen om å utføre politiarbeid.

Foto: FABRIZIO BENSCH / Reuters

Spesialenheten for politisaker skriver også i henleggelsen at de ikke har funnet det nødvendig å avhøre tjenestemannen som snakket med 16-åringen 22. og 23. juli. Spesialenheten innhentet imidlertid politiloggen fra ettermiddagen og kvelden 22. juli.

Den viser at klokka var 03.10 da 16-åringen ringte tilbake til politiet.

Spesialenheten legger til grunn at tjenestemannen ikke handlet utenfor rammen av de føringer som forelå for hans tjenesteførelse.

Vedtak fra Spesialenheten.

Anker til Riksadvokaten

Guttene og hans foreldre anker henleggelsen videre til Riksadvokaten.

Verken Helgeland politidistrikt eller Spesialenheten for politisaker vil kommentere saken overfor NRK ettersom klagen er til behandling.

– Vi sender anken direkte til riksadvokaten for videre behandling, sier Jan Egil Presthus, sjef for Spesialenheten til NRK.no.

Ut fra de mulighetene som reelt sett forelå for politiet til effektivt å søke svar, anser ikke Spesialenheten det bevist at de ansatte i Helgeland politidistrikt har opptrådt på et vis som rammes av straffeloven.

Vedtak fra Spesialenheten

Spesialenheten skriver også i henleggelsen at denne saken er interessant i læreøyemed. Også dette reagerer advokaten på. Informasjonen gutten bidro med anses ut fra politiets logg utvilsomt å ha gitt viktige avklaringer for politiet på Helgeland, heter det i vedtaket.

– Dette er et forsøk på å gi noen en klapp på skulderen i en situasjon hvor noen er påført en belastning som klart burde vært unngått, sier Kjelnø.