Frykter at Norge taper romkappløpet: – Det begynner å haste

Det pågår et romkappløp i Europa. Norge konkurrerer med Sverige, Skottland og Portugal om å bli hovedsete for satellittoppskyting. Men det kommer ingen penger i revidert nasjonalbudsjett, og nå mener folkene bak milliardprosjektet i Nordland at det haster.

Oversiktsbilde Andøya flystasjon

Oversikt over Andøya flystasjon og Andøya Space Center.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Jeg er utålmodig, sier direktør Odd Roger Enoksen i Andøya Space Center.

Han registrerte i dag at revidert nasjonalbudsjett var blottet for gode nyheter for den planlagte oppskytningsbase for små satellitter på Andøya i Vesterålen.

Enoksen sier at han ikke ble overrasket, men det betyr ikke at han ikke mener det haster.

– Dette er et kappløp hvor det å være først ute vil ha stor betydning, sier Enoksen.

Det kampen står om er å være først i Europa med å sende satellitter rundt jorda.

– Skottland leder

Ifølge Enoksen vil antallet satelitter som skal skytes opp øke kolossalt i tiden fremover.

Satelittene kan brukes til jordobservasjon, navigasjon og kommunikasjon.

Satelittene kan blant annet bidra til å forutsi naturkatastrofer tidligere. En mer omfattende og effektiv jordobservasjon vil være viktig for å kunne oppdage tørke, beskytte vegetasjon og jordbruk, i tillegg til å undersøke hva som skjer med de store havstrømmene når klimaet endrer seg, skriver Andøya Spaceport selv.

En stadig mer digitalisert verden trenger også bedre kommunikasjonsmuligheter for å utvikle nye tjenester. Like viktig er det å øke bredbåndstilgangen globalt, slik at flere kan få muligheten til å delta i digitaliseringen.

Men Norge er som sagt ikke alene. Både i Sverige, Skottland og i Portugal jobbes det med lignende planer.

– Hvem er det som leder kappløpet?

– De som har kommet lengst, foruten oss, er Skottland, og det er de som er den største konkurrenten. Der er beslutningen om etablering tatt, de er i gang og de inngår allerede avtaler med kunder for oppskyting frem i tid, sier Enoksen.

Andøya Space Port

På Andøya Space Center i Nordland arbeider de nå for å sende satellitter i bane rundt jorda. De ønsker å bli de første i Europa til å gjøre dette.

Foto: NORCONSULTS FAGRAPPORT SAMFUNN

Ikke i 2020, men kanskje i 2021?

Andøya Spaceport er viktig at mange grunner. Andøy-samfunnet ble som kjent hardt rammet da det ble bestemt at hovedflystasjonen på øya skal legges ned.

Oppskytingsbasen kan gi i overkant av 100 arbeidsplasser ved full drift.

Andøya Spaceport er et datterselskap av Andøya Spacecenter og er 90 prosent eid av staten. Kongsberg-gruppen eier de resterede ti.

Det aktørene på Andøya trenger fra staten er i overkant av 300 millioner kroner. Totalt har prosjektet en totalramme på 1,3 milliarder kroner.

– Det må skje raskt nå. Det jobbes godt fra departementet, det må jeg understreke. Dette er et stort prosjekt som ikke bare handler om økonomi. Staten utarbeider også en ny romlov, og det gjøres nødvendig arbeid og god saksbehandling, sier Enoksen.

– Det opprinnelige målet var å gjøre den første oppskytingen i 2020. Det blir ikke aktuelt blant annet på grunn av koronakrisen vi står midt oppe i. Men vi kan fremdels nå 2021 dersom vi får en beslutning i løpet av de nærmeste 2-3 månendene, fortsetter han.

Rakettoppskyting Andøya

En rakett sendes opp fra Andøya Space Center. Nå ønsker de å sende opp bæreraketter med satellitter. Innen få år kan det være realisert.

Foto: Trond Abrahamsen / Andøya Space Center

– Skuffende og uheldig

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) sier det er både skuffende og uheldig at regjeringen ikke har funnet rom til å prioritere Andøya Spaceport i det reviderte budsjettet.

– Dette er et av Norges viktigste nordområdeprosjekter i vår tid. Stortinget må nå ta rollen som politikkutvikler for å styrke den norske nordområdepolitikken, sier han til NRK.

Det er Stortinget som skal vedta revidert nasjonalbudsjett. Samtidig behandler Stortinget nå en egen stortingsmelding om den norske romvirksomheten, understreker Norvoll.

– Vi jobber nå bredt med flere komiteer og alle partier for å se om vi kan realisert Andøya Spaceport, sier Norvoll.

I helgen skrev E24 at Forsvarsministeren mener at Andøya Spaceport «på sikt vil kunne være en strategisk viktig ressurs for å ivareta norske forsvars- og sikkerhetspolitiske interesser samt styrke vårt bidrag til NATO og samarbeid med nære allierte».

Andøya har geografiske fortrinn, eksisterende infrastruktur og kompetanse som potensielt kan gjøre en norsk oppskytningsbase konkurransedyktig i møte med lignende prosjekter i andre land, mener fylkesrådslederen.

– Jeg registrerer nå at Forsvarsdepartementet også melder om interesse for Andøya Spaceport fra blant annet land som Canada, Tyskland, Storbritannia og USA. Dette viser hvor strategisk viktig det er å realisere Andøya Spaceport nå.

NRK har sendt spørsmål til Næringsdepartementet i forbindelse med saken.

Vil legge til rette

Statssekretær Jan Christian Kolstø (V) sier at de mottok en revidert søknad fra Andøya Space Center i april, om finansiering av Andøya Space Port.

– Søknaden må vurderes, og vi må se om de foreslåtte løsningene er i samsvar med statsstøtteregelen i EØS-avtalen. Dette er kompliserte og tidkrevende vurderinger som det ikke har vært mulig å ferdigstille til revidert nasjonalbudsjett.

Når resultatene fra disse vurderingen er mottatt, kan man ta en beslutning om finansieringen til Andøya Space Centre, fortsetter han.

– Vi kan ikke si når en eventuell finansiering vil komme, men vi prioriterer denne saken høyt. Vi ønsker å legge til rette for at Andøya skal være konkurransedyktig. Samtidig må vi være sikre på at en slik oppskytningsbase vil være en fornuftig investering også på sikt.

Avslo flere planer

I begynnelsen av oktober i 2019 ble det klart at forretningsplanen Andøya Space Center hadde sendt inn til vurdering i Næringsdepartementet ble vurdert å være ikke lønnsom, skriver Bladet Vesterålen.

I den reviderte planen, som departementet fikk på bordet i november, søkte selskapet om en kombinasjon av statstilskudd og egenkapital.

– Søknaden vi fikk i november har skissert en finansieringsløsning som kan komme i konflikt med statsstøtteregelverket. Dette ga vi beskjed om til Andøya Space Center i januar 2020, sa næringsminister Iselin Nybø til Bladet Vesterålen i februar i år.

Enoksen sa den gang at en ny, revidert søknad ville komme i løpet av mars, og at han hadde et håp om at det skulle komme penger i det reviderte budsjettet. Det skjedde ikke.