Hopp til innhold

Øykommune frykter for fremtida etter budsjettforslag

Kutt i godsfrakten til og fra Træna kan få alvorlige konsekvenser for kommunen.

Træna

Fylkesrådet i Nordland vil kutte i godsfrakt med Nordlandsekspressen og hurtigbåten til Træna med 5–10 millioner kroner.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

Per Pedersen, ordfører Træna

Per Pedersen, ordfører Træna

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Ferge og hurtigbåt er riksveien ut til Træna. Det må man ta innover seg, sier ordfører Per Pedersen, etter at forslaget til fylkesbudsjett ble lagt frem i onsdag.

Fylkesrådet i Nordland må spare flere hundre millioner kroner de kommende årene, og den lille øykommunen Træna er en av dem som kan rammes hardt.

– Bedrifter kan bli lagt ned

Et av punktene er kutt i godsfrakt med Nordlandsekspressen og hurtigbåten til Træna med 5–10 millioner kroner.

– Det verste som kan skje er at mottaksstasjoner for fisk blir lagt ned hvis det ikke legges skikkelig til rette med kystgodsruten. Vi har behov for en god erstatning for det som blir borte, sier ordfører Pedersen.

Også på Træna Handel frykter Arve Jørgensen for fremtida i næringa hvis varene ikke kommer når de skal.

– Det er distriktsfiendtlig. Jeg frykter dette bare er en forsmak på et tilbud som gjør det ulevelig her ute, sier Jørgensen til NRK.

Fylkesråden: – Godset finner fram

Ferga Lovund og hurtigbåten Lurøyprinsessa utenfor Stokkvågen.

Nesten 80 prosent av budsjettet til Nordland fylkeskommune er samferdsel og utdanning.

Foto: Trond Danielsen

Men at man med kutt i godsfrakten går tilbake til steinalderen, er ikke samferdselsråden enig i.

– Gods finner sine veier. Det er vi vant med. Gods kan fraktes med bil og ferge, så det kan vi håndtere, sier Tove Mette Bjørkmo (Ap).

Hun sier fylkeskommunen lenge har jobbet med å få ned kostnadene omkring hurtigbåtene, og at andre alternativer vil sikre nordnorske næringer.,

Det er ikke god nok forsikring for ordføreren på Træna.

– Det kommer frem, ja. Men til hvilken pris og på hvilken måte. Spørsmålet er hvilken kvalitet varene har når de kommer fram, sier Pedersen.

Hurtigbåt, ferge og Hurtigruta i Bodø havn

60 ferjer og hurtigbåter går på kontrakt med Nordland fylkeskommune langs kysten. Nå vil fylkesrådet kutte i utgiftene. Her passerer en hurtigbåt, ferge og hurtigruta hverandre i Bodø havn.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Kutter i tilbud og investeringer

I forslaget til fylkesbudsjett for 2015 legger fylkesrådet i Nordland opp til omfattende innsparinger, både gjennom kutt i tilbud og gjennom kutt i planlagte investeringer.

Fylkesrådet foreslår å investere for nesten 4 milliarder kroner de neste fire årene. Men endringer i overføringene fra staten og økte utgifter gjør at fylkeskommunen også må spare inn 206 millioner. Nordland er blant fylkene i Norge som rammes hardest av regjeringens nye inntektssystem.

I tillegg er veksten i frie inntekter ventet å bli lavere i årene fremover. Kutt i overføringer i 2015 blir på om lag 26 millioner kroner, og vil så gradvis øke. Fra og med 2019 vil Nordland fylkeskommune motta om lag 376 millioner kroner mindre per år fra Staten.

Den sterke kostnadsøkningen innenfor anbud på båt- og ferjetilbud bidrar til å gjøre den økonomiske situasjonen enda mer utfordrende.

Kutter i hurtigbåttilbudet

Hurtigbåtruten mellom Bodø og Helnessund i Steigen er foreslått nedlagt. Fylkesrådet anser ruten for å være kostnadskrevende og med for få passasjerer.

I tillegg foreslår fylkesrådet å legge ned pendlerruten mellom Sandnessjøen – Dønna – Løkta og Nesna på Helgeland. Kuttene vil gjelde fra 1. januar 2015 om de blir vedtatt av fylkestinget i desember.

– Den samlede innsparingen på å legge ned disse båtrutene er 20 millioner kroner i 2015. Så vet vi at vi er nødt til å kutte ytterligere 57 millioner kroner gjennom rutenedleggelser i økonomiplanperioden, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).