Rovviltnemnda overrasket over helikopterjakt på nysnø

Rovviltnemnda er overrasket over at Statens Naturoppsyn har skutt tre bjørner fra helikopter på en måned. – Selv hadde jeg sett de ble felt i ordinær jakt, sier Ann-Hege Lervåg.

Bjørn skutt i Saltdal

Bjørnen var på vei inn i et område med mye rein da han ble skutt fra helikopter i natt.

Foto: SNO

Ann-Hege Lervåg

Leder Ann-Hege Lervåg i Rovviltnemnda er ikke misfornøyd med at det vandrer tre færre bjørner i Nordland.

Foto: Malvin Eriksen / NRK

– Dette er vel nye toner fra Miljødirektoratet. Tidligere har det vært vanskelig nok å få fellingstillatelse senere på året når bjørnen har gjort mye større skade enn dette, sier leder Ann-Hege Lervåg i Rovviltnemnda i Nordland.

Hun reagerer ikke bare på antallet bjørn som er skutt, men også på at det er bjørnen som nå blir jaktet.

– Jerv er et mye større problem for bønder og reineiere i Nordland enn det bjørnen er. Jeg skulle ønske dialogen mellom Rovviltnemnda og Miljødirektoratet var tettere. Vi har lenge igjen før vi har nådd bestandsmålet for bjørn, sier hun.

I Nordland er det vedtatt et bestandsmål på én årlig yngling av bjørn. Til nå har vi kun registrert hannbjørner.

Likevel er ikke nemndlederen misfornøyd med at det vandrer tre færre bjørner i Nordland.

– Jeg har tidligere uttalt at jeg ønsker å halvere bjørnestammen i fylket. Og det som skjer nå er jo en oppfølging av rovdyrforliket der Stortinget kom med et ønske om en mer aktiv rovviltforvaltning og at vårjakt på bjørn skulle være et tiltak for å redusere tap av sau og rein på beite, legger hun til.

Skutt i natt

Bjørn skutt i Saltdal

For tredje gang på en måned er en bjørn skutt på vårsnø fra helikopter i Nordland. Bjørnen var på vei inn i et område med mye rein på Saltfjellet

Foto: SNO

For tredje gang på en måned er en bjørn skutt på vårsnø fra helikopter i Nordland. Bjørnen var på vei inn i et område med mye rein på Saltfjellet, og det ble gitt en ny hastefellingstillatelse. Jaktformen er kontroversiell, Naturvernforbundet kaller den uetisk. Det kan Lervåg forstå.

– Jeg skjønner at det kan virke rått. Men disse bjørnene var dødsdømt. De ville blitt skutt senere uansett, sier Lervåg.

Forsvarer praksisen

Vegard Pedersen i Statens Naturoppsyn er kjent med kritikken mot helikopterjakt på vårsnø, blant annet fra Naturvernforbundet.

– Jeg har forståelse for at det er kontroversielt å felle fra helikopter, men når beslutningen er tatt om at det skal felles bjørn, har SNO en egen fellingsforskrift som setter til side alle de vanlige jaktreglene. Dyret skal tas på mest mulig effektiv måte uten unødige pinsler, sier han.

Siden 1. januar 2012 er det skutt 19 bjørner i Norge og siden 2008 er det skutt 74 bjørner.

Nedstemt i Stortinget

Idag ble Senterpartiets Dokument 8-forslag om rovdyrjakt behandlet i Miljøkomiteen. innstillingen ble avvist av samtlige andre partier.

– Samtlige partier viser en lunken holdning til rovdyrjakt. Til og med Frp, som tidligere har vært våre beste venner i rovdyrpolitikken, sier Lervåg.

Organisasjonen NOAH – for dyrs rettigheter er glade for at miljøkomiteen avviste Sps Dok8-forslag.

– NOAH mener det er prisverdig at både miljøvernministeren og en så godt som samlet miljøkomite avviser Sps hårreisende forslag. NOAH merker seg også at representantene fra flere partier fremhever at Sp sitt forslag ville ha brutt med dyreetiske prinsipper og ført til en enda mer dyrevelferdsmessig problematisk jakt. Både KrF, Venstre, MDG og Miljøvernministeren fra Høyre poengterte dette, sier talsperson Siri Martinsen.

Hun merker seg at Senterpartiet beskriver seg som «alene», og mente de ble møtt av en «mur av taushet».

– Sps forsøk på å innta offerrollen i debatten er uhørt. Selvsagt må de regne med å bli stående alene når de foreslår en smørbrødliste med punkter som alle går ut på å forverre situasjonen for truede dyr i Norge. Det skulle bare mangle at Sp «sto alene» i en forsamling som tross alt skal representere folket – for flertallet i folket vil både beskytte truende rovdyr og vil heller ha strengere krav til dyrevelferd enn det motsatte, sier Martinsen.