Overraskende enighet om nytt sykehus: Samler seg om Sandnessjøen

12 kommuner på Sør-Helgeland er nå enige om at det nye storsykehuset på Helgeland bør ligge i Sandnessjøen med omegn. Vefsn kommune gir dermed opp å få sykehuset lagt til Mosjøen.

Helgelandssykehuset avdeling Mosjøen

Vefsn kommune gir opp kampen om å få det nye storsykehuset på Helgeland lagt til Mosjøen. Her er dagens Helgelandssykehuset avd. Mosjøen.

Foto: Morten Eriksen

I dag har de tre største byene på Helgeland hvert sitt sykehus, ett i Mo i Rana, ett i Mosjøen og ett i Sandnessjøen. Fram mot 2025 skal en ny sykehusstruktur på plass.

Striden om det nye storsykehuset på Helgeland har pågått i årevis og har to kjerner: Skal det være ett eller to sykehus og hvor skal dette eller disse i så fall plasseres?

Det er steile fronter og skillet mellom de ulike synspunktene går langs Korgfjellet, som ligger mellom Vefsn og Hemnes kommune.

Sør for Korgfjellet er ønsket ett stort sykehus sør i regionen, men man har ikke tidligere klart å enes om hvor dette sykehuset skulle plasseres.

Nord for Korgfjellet er ønsket ett stort sykehus i Mo i Rana, eller et større og ett mindre sykehus, hvorav det store sykehuset legges til Mo i Rana.

Overraskende enighet

Nå er de 12 ordførerne i Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad enige: Det bør ligge i Sandnessjøen med omegn.

– Sykehuset plassert i Sandnessjøen og omegn vil gi god tilgjengelighet for alle pasienter på Helgeland, enten de kommer langs vei, med båt eller med luftambulanse, sommer som vinter, skriver de tolv ordføreren i en felles pressemelding

Dermed gir Vefsn kommune opp å få sykehuset plassert i Mosjøen.

Berit Hundåla, nestleder i Bondelaget

Vi har ikke støtte for Mosjøen hverken fra de andre ordføreren eller Bunadsgeriljaen, sier ordfører Berit Hundåla (Sp).

Foto: Eva Berget / NRK

– Vi har egentlig ikke snudd i denne saken. Det vi har gjort nå er å konkretisere at vi er enige om plasseringen Sandnessjøen med omegn. Vi har ikke støtte for Mosjøen hverken fra de andre ordføreren eller Bunadsgeriljaen, sier ordfører Berit Hundåla (Sp).

Hun sier at Sandnessjøen med omegn betyr inntil 20 min kjøretid fra Sandnessjøen.

Stor og bærekraftig

De 12 ordførerne påpeker at majoriteten av dagen fagmiljø ved Helgelandssykehuset vil kunne bevares og videreutvikles ved å legge det til Sandnessjøen.

En stor og bærekraftig fødeavdeling vil også være tilgjengelig for alle fødende på Helgeland ved denne plasseringen, og det påpekes at denne også vil være tilgjengelig for fødende fra Brønnøysund med akutte behov for overflytting fra fødestuen vinterstid.

– Alle pasienter på Helgeland vil ved behov kunne reise tur/retur sykehuset på en og samme dag, som igjen reduserer potensialet for pasientlekkasje ut av Helse-Nord område, skriver de 12 ordførerne.

To uavhengige ekspertgrupper har pekt på Mo i Rana som det beste stedet for ett stort sykehus på Helgeland.

Helseminister Bent Høie skal ta stilling etter at styret i Helgelandssykehuset og Helse Nord har sagt sitt.