Overlege: – Gassen i granaten kan potensielt gi livsfarlige lungekomplikasjoner

Gassen fra granaten som gjorde at 30 soldater ble sendt til sykehus kan føre til lungeødem. Alle som ble utsatt for gassen ligger nå til observasjon i 24 timer.

15 til lege etter at røykgranat gikk av

30 heimevernssoldater ble sendt til sykehus etter at en gassgranat eksploderte, tidlig torsdags morgen.

Foto: Vegard Olsen / Helgelendingen

Helgelandssykehuset erklærte katastrofealarm etter at en røykgranat eksploderte i et øvingsområde under en heimevernsøvelse på Drevjamoen leir, tre mil nord for Mosjøen i 08.30 tida torsdag.

Til nå er 30 soldater fraktet til sykehuset i Mosjøen. Her får de behandling for øyeskader, lungeskader og hudskader.

Avdelingsoverlege på kirurgisk avdeling ved sykehuset, Gunnleiv Birkeland, bekrefter til NRK at gassen er giftig, og at den i verste fall kan føre til en livstruende tilstand.

– I verste fall kan man utvikle det som heter lungeødem, som er en alvorlig lungekomplikasjon. Det kan føre til en potensielt livstruende tilstand. Dette er grunnen til at vi nå kommer til legge samtlige 30 til observasjon over natta.

Torsdag kveld informerer Birkeland om at gassen heter Titantetraklorid.

Én alvorlig skadet

Ulykken skjedde i forbindelse med en instruksjon hos Forsvaret, opplyser politiet.

Først var det 15 soldater som ble sendt til sykehus. Men senere ble 15 soldater til sendt til sykehus for sjekk.

Avdelingsoverlege Birkeland forteller at de fleste av de innlagte er lettere skadet, men at noen få har en annen status.

Gunnleiv Birkeland

Avdelingsoverlege Gunnleiv Birkeland.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– Vi har seks med moderate skader og en med litt mer alvorlige skader. Han har øye- lunge og noen mindre hudskader. Dette skyldes den giftige gassen fra eksplosjonen.

Birkeland sier at gassen reagerer med vann, noe som gjør at den kan påføre øyne, slimhinner, lunger og hud etseskader.

Det er altså fare for lungeødem som er hovedgrunnen til at soldatene må ligge til observasjon såpass lenge.

Vet ikke hendelsesforløpet

Bengt Henriksen er distriktsleder for HV14, og var i ettermiddag på sykehuset for å besøke de som nå er innlagt.

Henriksen sier at hendelsen er uheldig, men at stemningen er god blant soldatene på sykehuset.

– En slik hendelse treffer jo sjefshjertet mitt. Nå gjelder det å ta vare på soldatene på sykehuset og sørge for at alle de 196 gjenværende soldatene har det bra, og ringer hjem til familien sin.

Oberstløytnanten sier at hendelsesforløpet fremdeles ikke er kjent, men at etterforskningen av hendelsen er i full gang.

– Her har det skjedd noe som ikke skal skje. Jeg vet ikke hendelsesforløpet, men det er det politiet og forsvarets havarikommisjon som skal finne ut av.

– Hva er det denne røyken brukes til, egentlig?

– Røyken brukes enten til å markere et mål eller å skjule egen framrykning.

Øvelsen avsluttes som normalt i morgen.

Oberstløytnant Bengt Henriksen, som er distriktsleder HV-14.

Oberstløytnant Bengt Henriksen, distriktsleder for HV14.

Foto: Frank Nygård / NRK

Avhør i morgen

Politiet har i dag etterforsket på stedet uhellet skjedde, sier politiinspektør Linda Rømma.

De venter med å avhøre direkte involverte til hendelsen til fredag, når flesteparten slipper ut av sykehuset.

– Vi har avhørt et vitne som var på stedet, men som ikke var direkte involvert. Vi har også hentet inn en del dokumentasjon som er av betydning. Den medisinske behandlingen har gått foran i dag, så vi venter til i morgen med å gjøre avhør av de involverte.

Rømma forklarer at politiet ser på hendelsen som et arbeidsuhell og at det er menneskelig og/eller teknisk svikt som har ført til uhellet.

– Vi ser i utgangspunktet på dette som et arbeidsuhell, men det er spesielt at det skjer på et forsvarsområde og at såpass mange behøver hjelp etterpå.

God respons

Heimevernet tok raskt aksjon etter at hendelsen fant sted, og brukte flere kjøretøy til å frakte de skadde til sykehus.

Birkeland sier at tidspunktet eksplosjonen kom på var gunstig for behandlingen.

– At de kjørte dem hit med en gang, medførte at de kom veldig raskt under behandling. Det var på morgenen og det var mange på jobb. Vi er trent på å ta imot større skader. For noen har dette hatt avgjørende betydning for å begrense skadeomfanget.