Overgreps-tiltalte brødre i retten

De to brødrene i 40-årene som er tiltalt for seksuelle overgrep mot fire mindreårige barn, erklærte seg ikke skyldige i Rana tingrett i dag.

Rettssal
Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

Mennene er tiltalt for seksuell omgang med fire barn under ti år. Strafferammen er 21 års fengsel.

Hovedmannen tiltalt for å ha misbrukt to av sine døtre og to av deres venninner. Broren er tiltalt for å ha forgrepet seg på niesen sin.

Jobbet i barnehage

Saken dukket opp høsten 2005. Da ble begge mennene fengslet.

Hovedmannen ble da siktet for å ha foregrepet seg på flere barn. På den tiden jobbet han i en barnehage, men overgrepene skal ikke ha skjedd i forbindelse med jobb. Mannen ble blant siktet for seksuelle overgrep mot en psykisk utviklingshemmet ungdom som han var støttekontakt for. Denne siktelsen er nå frafalt.

Erkjenner ikke skyld

Hovedmannen har vært barnehageassistent i 16 år i Rana og ifølge VG skal han ha jobbet i tre forskjellige barnehager siden 1989.

Begge de tiltalte erkjenner seg ikke skyldig, og mener dette er en heksejakt, ifølge deres forsvarere.

Han er glad han omsider får prøvet saken for retten, men han er uenig i tiltalen. For han mener han ikke har gjort noe som helst av det som står i tiltalen.

Christian Wiig, forsvarer for hovedtiltalte

Sammenligner med Bjugn-saken

Wiig sammenligner denne saken med Bjugn-saken tidlig på 1990-tallet i Trøndelag.

-Dette begynte jo som en svær sak som hadde med barnehage å gjøre, og jeg tenkte med en gang på Bjugn-saken, sier Wiig.

- Grunnlag for tiltale

Til dette sier aktor i saken, statsadvokat Erik Thronæs: 

-Det får være forsvarers påstand. Sånn som påtalemyndigheten ser det så har politiet etterforsket saken, og man har kommet fram til at det er grunnlag for tiltale. Så er det opp til retten å avgjøre om besvisene er tilstrekkelige for dommfellelse. Etter tiltalen er dette en alvorlig sak, sier Thronæs.

Belastende med fokus

Bistandsadvokaten til de to døtrene, Gislaug Øygarden, sier til NRK Nordland at saken er en stor beslastning for de fornærmede og deres familier.

-At den nå omsider skal behandles i domstolen ser de berørte på med en viss grad av lettelse. Men de opplever selvsagt at det er belastende at det igjen blir stort fokus på saken, sier Øygarden.

Tiltale basert på avhør

Tiltalene er basert på hva barna har fortalt i avhør, og hva pårørende til barna har fortalt.

Det er satt av fem dager til saken som skal gå i Rana tingrett.