Hopp til innhold

Overgrepene i Tysfjord: Politiet har startet etterforskning i ni nye saker

Det er opprettet ni nye saker i 2016 i forbindelse med overgrepene i Tysfjord. – 7 av disse er kommet inn etter 11. juni 2016, opplyser politiet.

Politimester Tone Vangen, Salten politidistrikt

Politimester Tone Vangen i Nordland politidistrikt.

Alle sakene omhandler seksuelle overgrep relatert til Tysfjord. Syv av anmeldelsene dreier seg om overgrep som har skjedd tilbake i tid og strekker seg fra 1980 fram til 2011.

To av anmeldelsene dreier seg om overgrep som har skjedd de to siste årene, forteller politimester Tone Vangen i Nordland.

– Det er mye informasjon som skal analyseres, settes i system og etterforskes. Selv om mye av informasjonen og anmeldelsene omhandler forhold tilbake i tid, er det viktig og understreke at dette er viktig informasjon for politiet, forteller Vangen.

Også Kripos er koblet inn i arbeidet, og støtter lokalt politi med både analyser og etterforskning.

– Vi står overfor et krevende politiarbeid, og vi tar disse sakene på dypeste alvor. Det er også årsaken til at vi har organisert oss som et prosjekt internt. Vi bruker mye ressurser på dette, sier Vangen til NRK.

Varierende alvorlighetsgrad

Flere av dem som har stått fram har følt seg truet til taushet. Vangen forteller at politiet har opprettet etterforskning på bakgrunn av tre trusselbrev som de er gjort kjent med.

– Politiet er åpen for at det kan være en sammenheng mellom de tre brevene.

Omfanget av disse sakene og at sakene strekker seg over en lang tidsperiode, gjør at politiet nå står i en uvanlig situasjon, sier Vangen.

– Det er varierende alvorlighetsgrad i de sakene vi jobber med nå. Det er ulike beskrivelser fra det vi kan kalle en seksuell handling til voldtekt.

Ber folk ta kontakt

Vangen er ikke sikker på at de har full oversikt enda, og sier at politiets arbeid vil strekke seg mange måneder fremover i tid.

Hun oppfordrer de som har blitt utsatt for overgrep eller som har kjennskap til forhold som politiet bør vite om, om å ta kontakt.

– Ta kontakt med politiet lokalt eller ringe direkte til de som etterforsker disse sakene på telefon 488 87 479. Din informasjon kan være en viktig brikke i etterforskningen.

Bakgrunnen for saken er artikler i VG, hvor lulesamer – både kvinner og menn – har stått fram og fortalt at de har vært utsatt for overgrep i barne- og ungdomsårene i Tysfjord i løpet av de siste tre tiårene.