Hopp til innhold

Omstridt MC-klubb har fått fotfeste i Nord-Norge – fant sprengladning med splinter

Nå knyttes flere tidligere straffedømte opp mot klubben.

Outlaws Norway

Outlaws har etablert seg i Vesterålen i Nordland.

Foto: Politiet

Outlaws er definert av politiet som en av de mest aktive kriminelle MC-klubbene i Norge.

Flere av medlemmene er dømt for blant annet vold, trusler, narkotika, torpedovirksomhet og ulovlig bæring av våpen, ifølge politiet.

Outlaws Motorcycle Club finnes i store deler av Europa og USA.

Også i Norge har klubben flere filialer på Østlandet og Vestlandet.

Nå etablerer de seg også i Nord-Norge.

– Politiet ble kjent med at Outlaws begynte å etablere seg i Vesterålen for en god stund siden.

Det sier Per Erik Hagen. Han er politiinspektør og leder for politiet i Lofoten og Vesterålen.

Lensmann i Hadsel, Per Erik Hagen

Per Erik Hagen er politiinspektør og leder for politiet i Lofoten og Vesterålen. Han er svært bekymret for nyetableringen av MC-klubben i Vesterålen.

Foto: NRK

Fant sprengladning

Medlemmene er spredt utover flere kommuner i Vesterålen.

Politiet har indikasjoner på at det foregår omfattende kriminell virksomhet i miljøet. Nå er de bekymret for at klubben skal få rotfeste i regionen.

– De fleste av medlemmene er domfelt for alvorlig kriminalitet, sier politisjefen.

Nylig fant politiet ulovlig oppbevart våpen, ammunisjon og sprengladning hos et medlem i Outlaws MC i Vesterålen. Sprengladningen var konstruert med splinter.

– Klubbtilknytningen til Outlaws er også brukt i trusselsaker. Så de har allerede bemerket seg negativt i vårt område.

NRK har ikke fått noen talspersoner eller medlemmer av Outlaws i tale.

Per i dag er det snakk om et mindre antall medlemmer av MC-klubben i Vesterålen.

– Men de rekrutterer aktivt nye medlemmer. Og vi er bekymret for at de skal tiltrekke seg rotløse, sårbare personer som kan komme inn i et miljø som ikke er bra for dem, sier politisjefen.

Outlaws

Outlaws Motorcycle Club går også under navnet American Outlaws Association (AOA)

Foto: Politiet

Ønsker å forebygge

Klubben er en selverklært «1 %-klubb». Det vil si at de ikke definerer seg som lovlydige. Men det betyr ikke nødvendigvis at de er kriminelle.

– MC-klubber som definerer seg som 1%-klubber, ønsker vi ikke at skal etablere seg i Lofoten og Vesterålen, eller for så vidt resten av landet også.

Nå skal politiet legge alle kluter til for å forebygge og bekjempe etableringen i Vesterålen.

– Vi står ikke alene i dette. Vi kan samarbeide med både kommuner og andre aktører.

Må bruke andre metoder

Synnøve Økland Jahnsen har doktorgrad i sosiologi og har forsket på MC-kriminalitet.

Hun mener politiet i Vesterålen vil være avhengige av kommunen og private aktører.

– Tradisjonelt har politiet gått hardt til verks i møte med denne type MC-klubber, men i et lite miljø som Vesterålen er det gjerne i allianse med lokalsamfunnene og kommunen at politiet vil ha størst sjanse for å lykkes.

Synnøve Økland Jahnsen

Synnøve Økland Jahnsen har doktorgrad i sosiologi og er forsker ved Norce. Hun har tidligere vært forsker ved politihøgskolen. 

Foto: Kristine Næss Larsen / NRK

Hun tror at politiet har grunn til å være bekymret med bakgrunn fra internasjonal erfaring.

Det er likevel en pågående diskusjon innad i politiet og i fagmiljøer hvorvidt man skal klassifisere «1 %-klubber» som kriminelle.

– Internasjonalt har man erfaring med at personer bruker slike klubber som dekke til kriminalitet, men man skal være forsiktig med å generalisere det i Norge.

Hun mener Norge skiller seg ut på flere områder. Blant annet på likestilling. MC-miljøer er generelt preget av å være en maskulinitetskultur.

– Men den vil jo alltid inngå i norsk likestillingskultur. Så rekrutteringsgrunnlaget og appellen er nok svakere i Norge enn i andre land.