Oteren ikke lenger truet

Klimaendringer blir en stadig større trussel for dyr- og plantearter, ifølge rødlista for arter for 2021 fra Artsdatabanken. I 2021 trues 211 arter av klimaendringene, noe som er relativt få i den store sammenhengen. Noen gladnyheter er det imidlertid. Oter er blant artene som går ut av rødlista, og regnes nå som livskraftig.

Oteren Otto har fått fisk
Foto: Roar Halten