Oslo gjorde umiddelbare grep da vannverket i Bodø slo alarm

Etter innbruddet i vannverket i Bodø tirsdag kveld, økte hovedstaden sikkerheten ved sine anlegg.

Døra som er brutt opp

Slik så døren ut etter at den hadde blitt brutt opp, tirsdag kveld. Nå ser flere kommuner på sikkerheten rundt egne vannanlegg.

Foto: Ola Helness / NRK

Onsdag ettermiddag innkalte Bodø kommune til en dramatisk pressekonferanse, uten at pressen visste om tema på forhånd.

Et innbrudd i et av landets nyeste og sikreste vannverk hadde skjedd dagen før, og torsdag pågrep politiet tre personer for forholdet. To av de tre har erkjent å ha brutt seg inn i anlegget.

Inngang til vannverket i Bodø

Utenfor vannforsyningsanlegget ved Sørstrupen i Bodø.

Foto: Ola Helness / NRK

I Oslo reagerte kommunen da innbruddet i Bodø ble kjent. Sigurd Grande er avdelingsdirektør i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, og forklarer i en mail at vannbehandlingsanlegget i Oslo umiddelbart øket sikkerheten.

– Tidlig torsdag ettermiddag fikk Oslo kommune melding fra politiet om innbruddet i vannbehandlingsanlegget i Bodø. Da situasjonen var uklar, valgte etaten umiddelbart å øke sikkerhetsnivået ved anlegget.

Grande forklarer at de har betydelige sikringssystemer knyttet til sine anlegg, men vil ikke gå nærmere inn på hva disse er.

– Vi kan av hensyn til sikkerhet ikke gi nærmere informasjon om våre sikkerhetstiltak.

Flere kommuner undersøker

NRK har vært i kontakt med flere kommuner for å finne ut hva slags sikkerhetstiltak de har på sine vannanlegg.

I Bergen og Tromsø er de sikre på at deres tiltak er nok til å sikre vannkildene. Driftsleder i Tromsø kommune Tor-Inge Kjeldsen, sier at innbruddet i Bodø har ført til en ekstra sikkerhetssjekk.

– Det er bra å få en oppvekker. I dag har vi hatt gjennomgang av hvordan vi forvalter sikkerhetsanleggene vi har. Vi vet at det kan skje ting i dag, som kanskje ikke ville vært tilfelle for 15–20 år siden.

I Rana kommune forklarer Geir Staib at de har døgnkontinuerlig driftsovervåkning og alarm.

– Det er fornuftig å utveksle informasjon mellom kommunene, og vi har helt sikkert mye å lære. Hendelsen i Bodø gjør at vi får et bedre erfaringsgrunnlag for fremtiden, sier Staib.

Daglig leder i Narvik Vann Trude Bertnes

Trude Bertnes, Narvik Vann

Foto: Bente H. Johansen / NRK

I Narvik forklarer daglig leder i Narvik Vann Trude Bertnes, at alle kommuner trenger å se på økt sikkerhet i samsvar med det stigende trusselnivået i landet.

– Vi vil ta en ny runde i beredskapsgruppen vår for å se om det er noen tiltak vi må gjøre etter hendelsen i Bodø, sier hun.

Gjør en god jobb

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) jobber med forebyggende sikkerhet i Norge, og gir råd til kommunene om hvordan de skal sikre vannforsyningen til folk.

Fungerende avdelingsleder for sikkerhetsstyring Nils Arne Skaret mener de fleste kommuner gjør en god jobb.

– Det handler om å finne ut hvor sårbarhetene er, hva risikoene er, og hva slags tiltak som må til for å redusere risiko. Jeg mener at det er et godt fokus på sikkerhet her til lands, og at folk kan drikke vannet sitt med god samvittighet.