Byfogden reddet utvist familie i siste liten

Ester Petrosjan (15) og resten av familien skulle kastes ut av landet, to måneder før forskriften som kan gi barn opphold etter tre år i Norge. Nå er flybilletten til Armenia kansellert.

NRK møtte familien på Bodø lufthavn like før de skulle sendes videre til Oslo og videre til Armenia.

KASTES UT: NRK møtte familien Petrosjan på Bodø lufthavn like før de ble sendt avgårde med fly mandag formiddag.

Familien på fem, som kommer fra en konfliktregion mellom Armenia og Aserbajdsjan, har bodd i nordlandskommunen Saltdal i over åtte år.

Tidlig mandag morgen kom politiet på døra til familien på asylmottaket på Rognan. Deretter ble de sendt til Oslo via Bodø.

Det skjer kun to måneder før en forskrift som kunne ha sikfret dem opphold i Norge.

– Det mest urettferdige er at vi om to måneder kunne fått opphold. Nå blir vi sendt ut, sa Bella Abrahamyan, som er mor til barna, til NRK mandag.

Nå setter Oslo byfogdembete foten ned, og stanser utsendelsen til Armenia inntil videre, skriver Saltenposten.

– Ville vært urimelig

Familiens advokat, Terje Holst Stifjell, fikk beskjeden tirsdag morgen.

– Jeg mener det er sterkt urimelig for barna å bli sendt ut av landet kun to måneder før forskriften sannsynligvis trer i kraft. Jeg tror Oslo byfogdembete har tatt mer hensyn til ungene enn regelverket, sier Stifjell til NRK.no.

– Jeg er selvfølgelig fornøyd med at de har tatt den avgjørelsen nå, legger han til.

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt forskriften ut på høring frem til avgjørelse 1. juli i år.

Bestemmelsen vil gjelde for såkalte «lengeværende barn», som har oppholdt seg i Norge i minst tre år, og disse barnas nærmeste familie. I fjor skrev NRK at det er omkring 300 asylbarn i Norge.

– Dersom de hadde blitt sendt ut nå, hadde det vært umulig å få dem inn under vilkårene for forskriften. Jeg mener det er en riktig avgjørelse, sier Stifjell.

Kansellerte billetten

Familien Petrosjan sendes ut av landet

Politiets utlendingsenhet fulgte familien til Bodø lufthavn mandag.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde

Nå befinner familien på fem seg i Oslo inntil videre. Flybiletten som skulle ta dem videre til Armenia er kansellert.

– Det har jeg fått bekreftet fra Politiets Utlendingsenhet. Vi har en rettslig kjennelse som sier at det er forbudt å sende dem ut nå, sier Stifjell.

– Hva sier familien til deg i dag?

– De er selvsagt veldig lettet, men samtidig stressa. De får ikke snakke med noen andre enn meg, og har kun mitt ord for at de får bli inntil videre.

– Hva skjer videre nå?

– Nå jobber politiet med å få familien hjem til Rognan. Min jobb blir å sørge for å få dem hjem. Deretter skal jeg jobbe videre med å hjelpe dem med oppholdstillatelse.

– Ville kommet inn under ordningen

Familien har fått endelig avslag på asylsøknaden etter flere anmodninger om omgjøring av vedtaket, men har den siste tiden levd i håpet om at den nye regjeringsavtalen skulle gjør at de fikk bli i Norge.

I samarbeidsavtalen mellom Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Fremskrittspartiet kom Venstre og KrF med krav om at barn som har vært i Norge over tre år skal få bli.

Engangsløsningen er ikke et generelt amnesti for barn uten oppholdstillatelse, men vil omfatte familier som fyller bestemte vilkår. (Se faktaboks)

– Denne familien kunne kommet inn under denne ordningen. Den eldste har vært i Norge i over åtte år og de to yngste er født og oppvokst her, sa advokaten til NRK i går.

– Ikke utrygt i hjemlandet

Utlendingsnemnda avviste mandag overfor NRK at familien, som kommer fra et konfliktområde mellom Armenia og Aserbajdsjan, er utrygge i hjemlandet.

– Grunnen til at de har fått avslag på asylsøknadene sine er at de ikke har noe beskyttelsesbehov. Det er altså ikke farlig for dem å returnere til hjemlandet, skriver nemndleder i UNE, Liv Huus-Hansen, i en e-post til NRK.

Nemnda mener samtidig at familien bevisst løy i sin søknad om asyl.

– Behandlingstiden for asylsøknadene deres var ikke særlig lang i utgangspunktet, men de reiste ikke frivillig etter å ha fått avslag, forklarer Huus-Hansen, og legger til:

– Grunnen til at det har vært vanskelig å returnere dem med tvang, var at de påberopte seg å være aserbajdsjanske borgere mens de i virkeligheten er armenske borgere.

– Ville det ikke vært naturlig å vente med utkastelse til høringsrunden til forskriften er over?

– Departementet har ikke stilt saksbehandlingen i UNE i bero i påvente av ny forskrift, og da er det UNEs plikt å behandle saker på vanlig måte ut fra gjeldende regler.

Samtidig påpeker Huus-Hansen at UNE har tatt med i betraktningen at to av barna er født i Norge, og at eldste datter har gått nesten hele skolegangen her.

– Ja, det er tatt med i vurderingen at barna har hatt lang oppholdstid i Norge, men i denne saken har andre forhold veid tyngre.

Tok farvel med vennene

NRK møtte familien på fem på Bodø lufthavn mandag formiddag.

Den eldste datteren har gått på norsk skole siden 2. klasse og var i ferd med å gjøre ferdig 9. klassetrinn. De yngste barna er fem og sju år.

– Klassekameratene mine kom og sa ha det hjemme hos oss. Det ble mye tårer og skriking, sa eldstedatter Ester (15) på flyplassen like før avreise til Oslo.

– Vet du hva som venter dere nå?

– Nei, jeg tror vi skal til Oslo, og deretter Armenia. Der har jeg ikke vært siden jeg var fem år gammel. Det er ganske trist. Jeg har bodd her i flere år og fått mange venner. Det er forferdelig å dra ifra dem og måtte begynne på nytt.

For 15 år gamle Ester ble det mandag et brått farvel med klassekameratene.

– I går var jeg i overnattingsbursdag. I dag måtte vi si ha det. Det var en rar følelse å sitte i politibilen og vinke farvel til vennene mine. Jeg hadde ikke trodd at dette kunne skje.