NRK Meny
Normal

Her svømte ørreten, men så begynte kommunens veiarbeid

Bodø kommune innrømmer at kompetansen ikke var den beste da de la rørene som har sørget for at Seinesvannet er tomt for ørret. – Det samme problemet finner vi mange steder, sier Fylkesmannen.

Ørreten forsvant fra Seinesvannet

I 2007 la Bodø kommune deler av Storelva i rør, ei elv som var vandringsveien til sjøørreten opp til Seinesvannet. Da ble det brått stopp på ørretvandringen.

– Jeg mener at det er lite fisk på grunn av at kommunen har ødelagt vandringsveien for sjøørreten opp fra fra havet, sier grunneier Jon Lars Seines.

Seinesvannet

Opp i dette røret klarer ikke sjøørreten å komme seg. Det gjør at den har sluttet å gyte i Seinesvannet.

Legger seg flat

Det tidligere så gode fiskevannet har nå i praksis blitt tomt for fisk. Grunneieren er ikke i tvil om at kommunen har skylden, og viser fram årsaken til problemet.

– Sjøørreten kommer seg ikke opp fra vannet og inn i røret kommunen har lagt. Høyden er ca 30-40 centimeter, og det blir for mye for fisken, sier Seines.

Hos Bodø kommune innrømmer de å ha ødelagt for ørreten.

– Da veien ble anlagt i 2007 så hadde man ikke så stort fokus på fisk og fiskevandring. Kompetansen var kanskje heller ikke den aller beste, forklarer miljøvernsjef Jan Wasmuth.

Mange andre tilfeller

Men hans kolleger i andre kommuner er ikke mye bedre. Problemene i Storelva er bare ett av mange eksempler i Nordland.

– Totalt er det snakk om 50-60 tilfeller, anslår Lars Sæter, fiskeforvalter hos Fylkesmannen i Nordland.

Sammen med Vegvesenet er Fylkesmannen nå i gang med å fjerne lignende hindringer langs hovedveiene. Men like langt har de ikke kommet med de kommunale og private veiene som ødelegger for fisken sin vandring.

– Der gjenstår det fortsatt en del kartlegging for å finne ut hvor stor omfanget er, sier Sæter.

Krever umiddelbar handling

Seinesvannet

Fylkesmannen i Nordland ber Bodø kommune rette opp skadene umiddelbart.

Foto: Harald Krogtoft / NRK

Seinesvannet ligger innenfor et naturreservat og Fylkesmannen forlanger at Bodø kommune fjerner hindrene for sjøørreten umiddelbart.

– Sjøørreten gyter i oktober. Så ideelt sett burde dette vært gjort i løpet av september, sier Sæter.

Men selv om kommunen innrømmer ansvar, kan de ikke love når de vil rette opp feilen de har gjort

– Jeg kan ikke gi noe eksakt svar, men i år tror jeg det blir vanskelig å få det til, sier Jan Wasmuth.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.