Hopp til innhold

Frykter innføring av strenge fartsgrenser til sjøs kan gi farlige situasjoner

Et forslag om å regulere farten til fritidsbåter i et trettitalls sårbare områder i Bodø kommune vekker harme, både hos ornitologer og hos båtfolket.

Kurt Jeppesen er driftsleder for Saltstraumen Brygge AS.

Kurt Jeppesen leier ut rundt 40 fritidsbåter. Han mener ti knop blir for knapt i områder hvor straumen er sterk, og at det kan gå på bekostning av sikkerheten.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– I dette trange sundet kan det være ganske kraftig strøm. Ti knop er for lite.

Kurt Jeppesen er driftsleder ved Saltstraumen brygge, og har ansvar for utleie av rundt 40 fritidsbåter.

– Du trenger god hastighet for å komme gjennom straumen. Har du for lav hastighet slår båten seg, sier Jeppesen.

Ærfuglbestanden i Norge har sunket med 80 prosent de siste 40 årene, ifølge Norsk institutt for naturforskning (NINA). Flere får skylden, blant annet mink, havørn og båttrafikk.

I et forslag som skal ut på høring, heter det at fritidsbåter ikke skal kunne ha høyere fart enn ti knop i et trettitalls sårbare områder. Det er Bodø kommune som har sendt inn forslaget om ny forskrift som begrenser fart til sjøs.

– Med på å forstyrre fuglenes behov for hvile

Håkon Møller (MDG), leder for Plan- og miljøutvalget i Bodø kommune.

Håkon Møller (MDG) håper forslaget får gjennomslag i Bodø bystyre.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Saken ble vedtatt i plan- og miljøutvalget i dag, med fem stemmer (Ap, MDG og R) mot tre (H og Frp).

– Hvis forslaget blir vedtatt i bystyret, innebærer det at en del sårbare områder vil få en begrensning på fritidsbåttrafikk på henholdsvis fem eller ti knop, sier Håkon Møller (MDG), leder for utvalget i Bodø kommune.

I løpet av juni håper han at bystyret i Bodø kan vedta en lokal forskrift som gjør at de kan regulere båttrafikken flere sårbare steder i kommunen.

Bakgrunnen for forskrifta er vannscooter-forskriften som ble fjernet i 2017. Dette har skapt konflikter med sjøfugler og annet dyreliv, sier Møller.

– Jeg håper redusering av fart kan bidra til å minske konflikten mellom båttrafikk og lokalt dyreliv, sier Møller.

– En del båttrafikk er med på å forstyrre fuglenes næringssøk og behov for hvile, sier han.

Næringsvirksomhet unntatt forskriften

Men grensa på ti knop vil ikke gjelde for alle. Det er kun fritidsbåter som skal senke farten dersom forskriften trer i kraft.

At næringstransport er unntatt reguleringen, reagerer Norsk Ornitologisk Forening på.

– Fuglene vet jo ikke om det er en fritidsbåt eller en næringsbåt som kommer.

Selve Saltstraumen er unntatt fartsgrensen fordi den er hovedferdselsåre som staten bestemmer over.

Ti knop tilsvarer i underkant av tjue kilometer i timen. Hurtiggående båter har i området ved Saltstraumen fått i alle fall deler av skylda for at ærfugl og anna fugleliv sliter.

– Det er båter i stor fart som er problemet, sier biolog Jan Erling Wasmuth.

Jan Erling Wasmuth på utkikk etter ærfuglen i Saltstraumen

Biolog Jan Erling Wasmuth sier båter i stor fart er et problem for fuglene.

Foto: Tor A. Bordewich Didriksen / NRK

Frykter ulykker

Men, båtfolket protesterer mot ei fartsgrense. Ifølge Kurt Jeppesen kan strømmen enkelte steder bli så sterk at man ikke kommer seg unna i så lav fart.

– Strømmen går så fort at du må ha balanse på båten, og da må du ha litt fart. Du kan ikke bremse når du går medstrøms med båten, for det kan være farlig. Da kan båten kantre, sier Jeppesen.

Forslaget om regulering og begrensning av fart skal ut på høring i bystyret fra 26. mars.

Kart som beskriver områder som foreslås regulert for fart på båttrafikk, Bodø kommune sør.

Områder som foreslås regulert med henhold til fart for fritidsbåter i Bodø kommune, sør.

Foto: Bodø kommune
Kart over forslag til regulering av fart for fritidsbåter, Bodø kommune nord.

Områder som foreslås regulert med henhold til fart for fritidsbåter i Bodø kommune, nord.

Foto: Bodø kommune