Ordfører er sint etter sykehusforslag: – Vi har ingenting igjen

Helse Nord-direktøren vil at sykehuset i Mosjøen skal legges ned. Det er Vefsn-ordfører Berit Hundåla veldig lite fornøyd med. – Jeg er sint, rett og slett.

Berit Hundåla, ordfører Vefsn

Vefsn-ordfører Berit Hundåla (Sp) står igjen som den store taperen etter at Helse Nord-direktør Lars Vorland har lagt frem sin innstilling til styret.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Vefsn-ordfører Berit Hundåla (Sp) står igjen som den store taperen etter at Helse Nord-direktør Lars Vorland har lagt frem sin innstilling til styret.

Vorland vil ha to likeverdige sykehus på Helgeland; ett i Sandnessjøen og omegn og ett i Mo i Rana. I tillegg vil han ha et distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund.

Og hvis Vorland får viljen sin mister Mosjøen sykehuset de har i dag.

– Vefsn kommune sitter helt ribbet tilbake, vi har ingenting igjen. Han nevner ikke engang at vi skal ha et distriktsmedisinsk senter, sier Hundåla.

Og fortsetter:

– Det betyr at de altså har brukt sju år og masse millioner kroner i utredninger for å bestemme at sykehuset i Mosjøen skal legges ned.

I dag tar Helse Nord-direktøren sitt valg om Helgelandssykehuset.

Se pressekonferansen med Helse Nord-direktøren.

– Hvordan i all verden skal det gå?

Hundåla reagerer kraftig fordi hun mener Vorland, som sitter i en så viktig posisjon, ikke har lyttet til fagmiljøene eller tatt innover seg problemene med rekruttering.

Også Vorland erkjenner at det kan bli en utfordring å få tak i fagpersoner på Helgeland.

Han viser til at det allerede er problemer i Finnmark, et område med omtrent like mange innbyggere som Helgeland, og med to sykehus.

– Det er et generelt problem, men jeg tror vi skal kunne klare å få det til, sa han på pressekonferansen.

Hundåla er ikke like sikker.

– Det vil bli enda vanskeligere på Helgeland. Vi må huske på at Finnmark har mange spesialordninger med tanke på nedskriving av studielån og andre skattefordeler. Når ikke det en gang hjelper, hvordan i all verden skal det gå her på Helgeland?

Kritisk til eget parti

Forslaget fra Vorland ligner til forveksling på det Senterpartiet sentralt vil ha, nemlig to fullverdige akutt sykehus på Helgeland. Dette er noe Sp-ordfører Hundåla har vært kritisk til hele tiden.

– Jeg har vært uenig med mitt parti i dette. Jeg mener at den modellen som Sp selv har løftet frem, er god nok i et område hvor det er mer folk. Men vi er en region med 77.000 innbyggere, og da greier ikke jeg å se hvordan vi skal bemanne to sykehus. I dag er det veldig mange utlendinger ansatt på sykehusene, ikke det at det er noe galt med utlendinger, men det viser hvor vanskelig det er å rekruttere.

Lars Vorland har ikke vært tilgjengelig for en kommentar til kritikken fra Hundåla i kveld. Men under pressekonferansen sa han dette på spørsmål om hvilken rolle Mosjøen vil ha:

– Mosjøen er ganske tunge på psykiatri allerede, og det har vi en intensjon om at de fortsatt skal være. I vedtaket ser vi også på om de kan få noen spesialistfunksjoner, men dette må vi se videre på i konseptfasen.

Vil ha ett, stort sykehus

I november inngikk Hundåla en avtale med de 11 andre ordførerne sør for Korgfjellet. De ville ha ett, stort akuttsykehus på Helgeland plassert i Sandnessjøen og omegn. Hundåla gikk altså med på å legge ned sykehuset i sin egen by, mot at ett, stort sykehus ble plassert i Leirfjord cirka 45 minutter unna.

– Vi var 12 kommuner som var enige om å løfte blikket og se hva som var det beste for Helgeland totalt sett fremover i tid. Jeg mener fortsatt ett sykehus er best, å samle alle funksjonene ett sted er best.

– Vi gikk med å legge sykehuset i Sandnessjøen og omegn for å dra sykehuset nærmest mulig kysten, samtidig som det skulle være et godt tilbud for befolkning på resten av Helgeland, sier Hundåla.

– Skjønner ordførerens reaksjon

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap), sier at han er fornøyd med innstillingen. Samtidig føler han med ordføreren i Vefsn som reagerer.

– Nå skal vi lese den ordentlig, men rent intuitivt er jeg fornøyd med at direktøren langt på vei følger linjen til fylkesrådet og sykehusdirektøren. Det er bra at han går bort fra at ett sykehus er nok for Helgeland, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Han sier at det fremdeles er elementer som bør følges opp. Blant annet hva som skjer med Mosjøen.

Der er det fremdeles uklart om det kan opprettes et distriktsmedisinsk senter eller ikke, og hva som skjer med rus- og psykiatritjenesten i Mosjøen.

– Det er viktig at vi har respekt for at Mosjøen er en stor by i Nord-Norge og vi må vite hva planen er for dem. Det er kjempealvorlig for en by på Helgeland som mister sykehuset sitt. Jeg skjønner ordførerens reaksjon.