Hopp til innhold

Ordfører: – Alvorlig hvis dette er riktig

Høyres ordførerkandidat i Ballangen, Tor-Einar Olaussen, må nå svare for seg i en sak om mulig sjikane av en kommuneansatt. – Uheldig, sier rådmann Egil Heitmann.

Rådmann Heitmann i Ballangen

BER OM TILSVAR: Rådmann Egil Heitmann i Ballangen kommune har bedt politikeren komme med en forklaring.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Bakgrunnen er en sosial tilstelning i Ballangen i sommer, hvor en kvinne som jobber i pleie og omsorg forlot festen fordi hun følte seg trakassert av politikeren.

– Uheldig, mener rådmann Egil Heitmann, som bekrefter at det er kommet inn avviksmelding.

– Venter på tilsvar

Den aktuelle episoden skal ha skjedd rundt St. Hans-tider i år.

Ifølge den ansatte opptrådte politikeren både intenst og pågående, og skal ha sjikanert ledelsen for pleie og omsorg i kommunen. Han skal i tillegg ha stått med en pekefinger opp i ansiktet til kvinnen.

Jeg er opptatt av at vi skal opptre så profesjonelt som mulig.

Egil Heitmann / Rådmann i Ballangen

Dette skal ha vedvart, selv om den ansatte bad han om å stoppe det verbale angrepet. Til slutt fikk hun nok, og forlot altså festen, sammen med sitt følge.

Nå har Olaussen blitt bedt om å kommentere påstandene i avviksmeldingen.

– Politikeren får tilsvarsrett. Når det foreligger, blir det gjennomgått og vurdert. Da blir det en vurdering på hvorvidt tilsvaret er tilstrekkelig nok, eller om vi må ta saken videre i organisasjonen.

– Hvis man går videre med saken, kan det bli aktuelt å ta det opp innenfor Arbeidsmiljøutvalget. Det er det vanlige hvis det er snakk om ansatte. Men i og med at det er en politiker som er involvert, kan det hende vi må ta det via formannskapet eller kommunestyret. Det må vi vurdere ut ifra det tilsvaret som vi får.

Har orientert formannskapet

Heitmann forteller at formannskapet, hvor politikeren også sitter, er orientert om saken.

Han mener ansatte skal oppleve trygghet og respekt på arbeidsplassen, og at politikere skal ta sin arbeidsgiverrolle på alvor.

– Jeg er opptatt av at vi skal opptre så profesjonelt som mulig. Da er det viktig at man tar de ansatte på alvor, og ikke utsetter andre for utilbørlig oppførsel.

– Hva tenker du selv om avviksmeldingen?

– Vi må håndtere slike situasjoner uavhengig av hvilken partitilhørighet vedkommende har. Jeg tenker at man må jobbe med rollene sine, rolleforståelsen og prøve å bli bedre.

– Hvor alvorlig er dette?

– Med utgangspunkt i det jeg kjenner til per dags dato, så er det på en måte et mindre avvik, men likevel av en slik karakter at det sier noe om at vi har behov for å jobbe litt med kultur og profesjonalitet i organisasjonen.

– Har du diskutert denne saken med ordføreren?

– Ja, det vil være helt naturlig når det kommer inn en avviksmelding på en politiker.

– Uakseptabelt

Ordfører Anne Rita Nicklasson i Ballangen

ALVORLIG: Ordfører Anne-Rita Nicklasson i Ballangen kommune mener det er alvorlig hvis det er slik at påstandene medfører riktighet.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Ordfører Anne-Rita Nicklasson (H) i Ballangen kommune mener det er alvorlig hvis det er slik at påstandene medfører riktighet.

– På generelt grunnlag vil jeg si at dersom dette medfører riktighet, så er det uakseptabel adferd fra en representant som sitter i både formannskapet og kommunestyret – uavhengig av hvilket politisk parti vedkommende måtte tilhøre.

– Hva tenker du om at dette er en representant fra ditt eget parti?

– Det ønsker jeg ikke kommentere.

NRK har vært i kontakt med Tor-Einar Olaussen, men han ønsker ikke kommentere saken før han har gitt sitt svar til rådmannen.