– Vi kan ikke la Lofoten gå til grunne fordi noen vil verne en myr

Ordføreren i Vågan mener en ny storflyplass i Lofoten er så viktig at han er villig til å la den gå på bekostning av et naturreservat.

Gimsøya i Lofoten

Her i naturreservatet på Gimsøya utenfor Svolvær planlegger Avinor å legge en ny storflyplass. Men to nye rapporter kan velte planene.

Foto: John Stenersen / Tringa AS

En ny storflyplass i Lofoten er den våte drømmen til politikere og næringslivet i regionen. I dag fraktes flypassjerer til Lofoten via to kortbaneflyplasser i Svolvær og Leknes. Begge flyplassene er kun 800 meter lange, og dermed for korte for å ta ned både charterfly og større passasjerfly.

Ordfører Eivind Holst (H) i Vågan mener spørsmålet er livsviktig. Om noen ti-år kan begge rullebanene være utgått på dato - da Widerøes Dash 8 maskiner trolig ikke lenger lar seg holde på vingene i mangel på reservedeler. I dag produseres nemlig ikke denne flytypen mer.

– Hvis vi ikke får til dette, har ikke Lofoten en framtid. Vi har tatt fisken fra Lofoten, vi er i ferd med å ta oljen fra Lofoten, og hvis vi også tar flyplassen fra Lofoten, så har får vi store utfordringer i framtiden, sier han til NRK.no.

Eivind Holst

Eivind Holst vil ha ny storflyplass i Lofoten.

Foto: Høyre

– En storflyplass er spesielt viktig fordi Lofoten er en av de største turistdestinasjonene i Norge. Vi må sikre at turistene kommer til Lofoten gjennom hele året, og ikke bare på sommeren, fortsetter Holst.

Vind, fugleliv og myr truer planene

I dag ble det imidlertid lagt frem to rapporter som kan velte planene om en ny flyplass på Gimsøya utenfor Svolvær.

En værrapport fra Meteorologisk institutt i Tromsø fastslår at området har store utfordringer med ugunstig sidevind.

I tillegg viser en rapport utarbeidet av Asplan Viak at det også er naturmessige forhold som bør vektlegges før man etablerer en rullebane i det som også er et naturreservat, det sterkeste naturvernet i Norge.

I tillegg til fugler som Storjo og Stjertand, kan også en sjelden myrsort hindre flyplassplanene.

– Formålet med fredningen av Gimsøymyrene naturreservat er å bevare et variert myrområde med flere ulike myrtyper, deriblant et svært godt utviklet atlantisk høgmyrkompleks, og tilliggende våtmarksområder, skriver utrederne fra Asplan Viak i rapporten som NRK har fått tilgang til.

(artikkelen fortsetter under)

Naturreservatet på Gimsøya i Lofoten

Det er i forslaget til Nasjonal Transportplan for 2014-2023 at Avinor foreslår å legge ned småflyplassene i Svolvær og på Leknes, og heller etablere en storflyplass her på Gimsøya.

Foto: John Stenersen / Tringa AS

– Det får da være grenser

Mens naturvernerne mener dette bare bekrefter at planene om en storflyplass bør skrinlegges, gjør rapporten ikke noe inntrykk på ordfører Holst.

– Man skal selvfølgelig ivareta området så godt det lar seg gjøre, men vi kan ikke la vårt samfunn i Lofoten gå til grunne fordi noen ser det nødvendig å verne en myr. Det får da være grenser, slår han fast.

Holst mener Gimsøyas status som naturreservat bør reverseres.

– Ved særlige samfunnsmessige hensyn kan man reversere slike vern. Det vil man i dette tilfellet bli nødt til, dersom Lofoten skal få lov til å utvikle seg videre.

– Må forbli vernet

Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet

Arnodd Håpnes mener det er uakseptabelt å bygge flyplass på Gimsøya.

Foto: Naturvernforbundet

Men ordføreren møter kraftig motbør fra Naturvernforbundet.

– Rapporten fra Asplan Viak underbygger at vi her snakker om svært store naturverdier, som må forbli vernet og sikret gjennom det naturreservatet som ligger der allerede. Det er helt uakseptabelt Avinor tenker på å bygge ut flyplass i et sånt område, sier Arnodd Håpnes som er fagansvarlig for naturmangfold i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet vurderer verdien av naturreservatet på en ganske annen måte enn ordføreren i Vågan.

– Her er det registrert en rekke truede fuglearter, og det er også en god del plantearter som er verdifulle her. Dette er vernet av Kongen i statsråd nettopp fordi det har fantastiske naturkvaliteter. Sånne områder er små frimerker som utgjør 1,7 prosent av Norges landareal. Det å legge aktiviteter i eller rundt sånne områder er helt uakseptabelt, sier Håpnes.

Avinor vil utrede videre

Det er i forslaget til Nasjonal Transportplan for 2014-2023 at Avinor foreslår å legge ned småflyplassene i Svolvær og på Leknes, og heller etablere en storflyplass på Gimsøya.

- I nasjonal transportplan fikk Avinor på mange måter marsjordne om å utrede ny storflyplass i Lofoten, og dette må vi følge opp, sier distriktsjef i Avinor, Barry Larsen til NRK.no

- Det vi har gjort nå er å få en oversikt over de åpenbare naturmessige utfordringene på Gimsøya.

Og Larsen påpeker at det fortsatt må gjøres værmålinger før man kan si om det er operativt mulig å bygge flyplass på Gimsøya

- Vi må nok fortsette med værmålinger ett år til, før vi har et godt nok grunnlag. Og vi gjør ingen vurderinger rundt de miljømessige forholdene på Gimsøya før vi har fullstendige værmålinger.

Grunnlaget for Avinors anbefalinger er analyser av terrengforhold, økonomiske konsekvenser og beregninger av trafikkgrunnlaget i årene framover.

En av grunnene til at de ser behovet for en storflyplass er at framtidens flytyper ikke vil kunne lande på rullebanene til mange av dagens småflyplasser.