Helgelands-ordførerne vil slå kloa i oppdrettsveksten

Allerede produseres fem prosent av all oppdrettslaks på Helgeland. Men mye vil ha mer. Nå maner regjeringen til forsiktighet.

Oppdrett

Ordførerne på Helgeland i Nordland planlegger flere mærer og oppdrettsanlegg i regionen som allerede produserer fem prosent av all verdens oppdrettslaks.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Amund Drønen Ringdal

SKRYTER: Amund Drønen Ringdal liker initiativet fra helgelandsordførerne.

Foto: Regjeringen

Alle de 20 ordførerne på Helgeland har gått sammen og vil kapre enda større andeler av oppdrettsmarkedet.

Regionen produserer allerede fem prosent av all verdens oppdrettslaks, men det er ikke nok for ordførerne, som vil ha mer.

Og det politiske samarbeidet i Nordland får skryt fra Nærings- og fiskeridepartementet.

– Det er et flott at ordførere og lokale myndigheter tar et slikt initiativ. Regjeringen mener det er rom for vekst og en nylig fremlagt rapport fra Sintef viser til at det er muligheter for å øke norsk oppdrettsproduksjon, sier statssekretær Amund Drønen Ringdal (H) til NRK.no.

Forsiktig vekst

Forskningsrapporten fra Sintef antyder at havbruksnæringen kan seksdobles fram mot 2050, men Ringdal mener det er grunn til å trå forsiktig.

Skal startes opp flere oppdrettsanlegg langs norskekysten, vil regjeringen først være sikker på at naturen har bærekraft til å ta unna veksten. Ringdal peker særlig på utfordringer knyttet til lakselus og rømt oppdrettsfisk.

– Det er allerede planlagt noe vekst fra den forrige regjeringen knyttet til den grønne konsesjonsrunden som nå går. I fremtidige vurderinger fra regjeringen vil det selvfølgelig være viktig å ha kontroll på lus- og rømningssituasjonen.

Utfordringer

Bjørnar Skjæran

SATSER: Lurøy-ordfører Bjørnar Skjæran og 19 andre ordførere vil ha mer oppdrett.

Foto: Billy Jacobsen / NRK
Steinar Høgaas, leder Rana jeger og fiskeforening

ADVARER: Steinar Høgaas, leder Rana jeger og fiskeforbund.

Foto: Frank Nygård / NRK

Naturvernforbundet har allerede uttrykt bekymring for den varslede veksten, og frykter for konsekvensene dersom det blir åpnet for enda mer oppdrett av fisk.

– Dersom det blir for tett mellom oppdrettsanleggene i Nordland, vil jo også faren for sykdom begynne å spre seg her, mener fylkesleder Erling Solvang.

– Stort smittepress

Også Rana Jeger og fiskeforbund advarer mot mer vekst.

– Nordland fylke har allerede et stort smittepress på villaksen vi har. Vi har også et ekstra stort ansvar fordi vi har de to største nasjonale laksevassdragene på Helgeland, sier leder Steinar Høgaas til NRK.no.

– Tar hensyn

Ordførerne på Helgeland er klare på at kystsoneplanen de har blitt enige om å arbeide videre med, og som skal legge til rette for storsatsingen, gjør at miljøet ikke vil ta skade.

– Det som er viktig med denne kystsoneplanen er at vi gjennom planarbeidet, altså store demokratiske prosesser, kan sørge for å legge til rette for vekst i havbruksnæringa, samtidig som vi skal ivareta andre interesser i kystsonen, sier ordfører i Lurøy Bjørnar Skjæran.

Viktig med vekst

I Nærings- og fiskeridepartementet mener de det er viktig at det legges til rette for mer oppdrett.

– I et globalt perspektiv trenger vi tilgang på mat til en voksende verdensbefolkning og det er også et ønske om å utnytte naturen vår og de mulighetene vi har til å produsere gode råvarer.