– Varaordførerens trussel om å trekke seg må stå for hans regning

Ordfører i Bodø, Ole Hjartøy, sier varaordførerens uttalelse om å trekke seg hvis det ikke åpnes flere sykehjemsplasser må stå for hans egen regning. Hjartøy frykter ikke for det politiske samarbeidet.

Ole Henrik Hjartøy, ordføer i Bodø

VIL IKKE SVARE FOR VARAORDFØRERENS UTTALELSER: Ordfører i Bodø, Ole Hjartøy, sier han anser det politiske samarbeidet som godt og at han ikke kan svare for varaordførerens trussel om å trekke seg.

Foto: NRK

I november åpner det nye kulturkvartalet Stormen i Bodø, samtidig som kommunen ikke har råd til å bruke alle sengeplassene ved det nybygde sykehjemmet Sølvsuper.

Det står i kontrast til varaordfører Tom Cato Karlsens (FrP) løfte til velgerne om at Sølvsuper skulle fylles før det nye kulturkvartale tas i bruk.

Det var da NRK konfronterte han med fjorårets uttalelse at han truet med å trekke seg fra vervet, til tross for at han i følge kommuneloven er forpliktet til å sitte ut perioden.

– Jeg kommer ikke til å sitte som varaordfører i en by som prioriterer kultur foran eldreomsorg, sa Karlsen.

– Skal mye til for at en varaordfører skal kunne trekke seg

Ordfører i Bodø, Ole Hjartøy, sier varaordførerens uttalelser må stå for hans egen regning.

– Slik jeg forstår det kommer dagens uttalelse som et svar på en konfrontasjon med tidligere uttalelser han har gitt. Varaordføreren må selv stå for sine uttalelser. Det er ikke noe jeg kan svare på, sier Hjartøy.

– Hvor reell ser du varaordførerens trussel om å trekke seg? Han har vel en kommunelov å forholde seg til?

– På generelt grunnlag kan jeg si at det skal svært mye til for at en folkevalgt varaordfører skal kunne trekke seg fra sin posisjon.

– Skader en slik uttalelse det politiske samarbeidet i kommunen?

– Nei. Vi har et godt samarbeid og jobber hver dag for å oppnå best mulig løsninger for kommunen. Det skal vi fortsette med.

Varaordfører Tom Cato Karlsen (Frp) i Bodø truer med å trekke seg dersom det ikke er full drift ved kommunens nye sykehjem Sølvsuper fra nyttår.

– Uttalelsen skaper uro

Bystyrerepresentant for Kristelig Folkeparti, Else Marie Torp, er overrasket over tidspunktet uttalelsen kommer på.

– Jeg tenker at det er litt tidlig å true med å trekke seg, når budsjettforslaget ikke er lagt fram. Vi ønsker alle å få åpnet de ledige plassene ved sykehjemmet.

Torp mener uttalelsen skaper uro og sier hun håper Karlsen ikke mener det han sier.

– Jeg synes vi har hatt et godt samarbeid og ønsker å fortsette det på den måten. Men det er klart at en slik uttalelse skaper uro.

Vil koste opptil 14 millioner ekstra i året

Sølvsuper er landets kanskje mest moderne bygg innen kommunal helse- og omsorg, men kommunen mangler penger til driften og flere sengeplasser står derfor tomme.

Ifølge kommuneadministrasjonen vil det koste mellom 11 og 14 millioner kroner i året å ta i bruk de tomme sengene ved Sølvsuper.

Åpner man de tomme avdelingene med både en smertelindringsenhet for kreftsyke og langtidssykehjemsplasser blir prislappen dyrest. Alternativt kan man bruke alle 21 ledige senger som ordinære sykehjemsplasser.

Totalt kostnad for full drift av de to tomme avdelingene vil koste opp mot 17 millioner, men det er allerede satt av nærmere 3 millioner kroner i budsjettet for 2015 til dette.

Dermed koster varaordfører Tom Cato Karlsens løfter kommunen opptil 14 millioner ekstra fra 2015, ifølge opplysninger gitt til NRK fra kommuneadministrasjonen.

– Ren ansvarsfraskrivelse

Ordførerkandidat Ida Pinnerød i Arbeiderpartiet er krystallklar på at varaordføreren har brutt løftet sitt og at trusselen om å trekke seg ikke er reell.

– Dette er ren ansvarsfraskrivelse fra den politiske ledelsen, sier Pinnerød som viser til at varaordføreren er forpliktet til å sitte ut perioden og kaller uttalelsen en tom trussel.

Ida Pinnerød i Sølvsuper

TOM TRUSSEL: Ordførerkandidat Ida Pinnerød i Arbeiderpartiet er krystallklar på at varaordføreren har brutt løftet sitt og at trusselen om å trekke seg ikke er reell.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK