NRK Meny
Normal

- Dette ville de aldri godtatt lenger sør

Ordfører frykter for sikkerheten etter strømbruddet som rammet 55.000 personer tirsdag kveld. – Folk sitter rundt i eldreboliger uten fyringskilder og husene kjøles fort ned. Det var jo minus femten grader enkelte plasser i natt, så det er klart det er en krevende situasjon, sier Johnny Finstad.

Johnny Finstad / Strømbrudd Lofoten

Johnny Finstad krever at myndighetene kommer på banen før det er for sent.

Foto: John Inge Johansen / Beth Mørch Pettersen / NRK

Etter ei kald og mørk natt kan endelig Statkraft bekrefte at strømmen er tilbake i regionene som ble rammet av brudd tirsdag kveld.

I alt ble så mange som 55.000 innbyggere strømløse, og ordfører i Vestvågøy kommune, Johnny Finstad, frykter nå for samfunnssikkerheten.

– Situasjonen er svært bekymringsverdig i forhold til fare for liv og helse, og at samfunnet skal falle helt sammen hvis vi får et lengre strømbrudd enn det vi hadde i natt. Vi har gjentatte ganger opplevd at strømforsyningen er sårbar, og jeg tror ikke områder lenger sør i landet ville godtatt en slik situasjon, sier en opprørt ordfører.

Sårbarhetsanalyse

Samtlige kommuner i Lofoten har nå gått sammen om en søknad til Fylkesmannen. Kommunene vil ha en sårbarhetsanalyse gjennomført i regionen, og de håper denne vil kunne avdekke hvor svakhetene ligger.

– Nå må myndighetene komme på banen, for dette godtar vi ikke. Vi trenger klare strategier for å kunne takle slike situasjoner. Når strømmen faller ut går ofte telenettet også, så vi mister alle funksjoner. Det er fare for samfunnssikkerheten.

Statnett beklager

Brann i en transformatorstasjon utenfor Harstad og feil på nettet til Lofotkraft var grunnen til bruddet i strømforsyningen til Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Sør-Troms. Det forklarer kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson i Statnett.

Det har vært flere massive strømbrudd i Lofoten de siste årene, og Statnett jobber nå med planene om en ny kraftledning mellom Nordland og Finnmark, som vil ta 6 til 7 år å bygge.

– Regionen som ble mørklagt er mer sårbart for feil enn andre steder i landet, forklarer Nilson.

Nilson kan fortelle at Statnett konsentrerte seg mest om å få strømmen tilbake til regionen i morgentimene onsdag, og at de nå skal konsentrere seg mer om årsakssamenhengene.

– Vi håper forbedringene som skal gjøres på strømnettet fremover vil kunne bedre forsyningssikkerheten inn til Lofoten, avslutter hun.

  • Se TV-innslag under
Strømbrudd i Lofoten

Strømbrudd i Lofoten

Kjent svakhet

Ifølge Karsten Steinvik, fungerende fylkesberedskapssjef, er sårbarheten i strømforsyninga et kjent problem.

– Bruddet viser sårbarheten godt. Det har vi påpekt flere ganger, dette er kjent, sier Steinvik.

Han jobber til daglig med å følge opp kommunene og samordning i forbindelse med forebyggende arbeid når det gjelder samfunnssikkerhet og beredskap

– Lofotkraft sier det vil ta cirka ti år å gjennomføre det fornyingsarbeidet som trengs i regionen. Det er store jobber som skal gjøres og det er komplisert. Vi trenger arbeidskraft og kompetanse, avslutter Steinsvik.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Strømbrudd Lofoten

På bensinstasjonen i Svolvær ble en hjullaster brukt til å gi lys inn i de sene natterstimer onsdag.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Ansvarsfraskrivelse

Men for Finstad og resten av Lofoten-ordførerne er ikke en bekreftelse fra Statnett på at nettet er ekstra sårbart godt nok.

– Dette er mer en bekreftelse på at vi har unnlatt å gjøre nødvendige fornyelser. Vi har godtatt dette i så mange år, nå må det komme konkrete tiltak, sier Finstad.

– Hva tenker du om risikoen i forhold til liv og helse under nattens ni timer lange strømbrudd?

– Folk sitter rundt i eldreboligene uten fyringskilder og husene kjøles fort ned. Det var jo minus femten grader enkelte plasser i natt, så det er klart det er en krevende situasjon. Det er fare for at et neste strømbrudd kan vare lengre. Her er beredskapsplaner veldig avgjørende, avslutter ordføreren.