NRK Meny
Normal

- Dette ville de aldri godtatt lenger sør

Ordfører frykter for sikkerheten etter strømbruddet som rammet 55.000 personer tirsdag kveld. – Folk sitter rundt i eldreboliger uten fyringskilder og husene kjøles fort ned. Det var jo minus femten grader enkelte plasser i natt, så det er klart det er en krevende situasjon, sier Johnny Finstad.

Johnny Finstad / Strømbrudd Lofoten

Johnny Finstad krever at myndighetene kommer på banen før det er for sent.

Foto: John Inge Johansen / Beth Mørch Pettersen / NRK

Etter ei kald og mørk natt kan endelig Statkraft bekrefte at strømmen er tilbake i regionene som ble rammet av brudd tirsdag kveld.

I alt ble så mange som 55.000 innbyggere strømløse, og ordfører i Vestvågøy kommune, Johnny Finstad, frykter nå for samfunnssikkerheten.

– Situasjonen er svært bekymringsverdig i forhold til fare for liv og helse, og at samfunnet skal falle helt sammen hvis vi får et lengre strømbrudd enn det vi hadde i natt. Vi har gjentatte ganger opplevd at strømforsyningen er sårbar, og jeg tror ikke områder lenger sør i landet ville godtatt en slik situasjon, sier en opprørt ordfører.

Sårbarhetsanalyse

Samtlige kommuner i Lofoten har nå gått sammen om en søknad til Fylkesmannen. Kommunene vil ha en sårbarhetsanalyse gjennomført i regionen, og de håper denne vil kunne avdekke hvor svakhetene ligger.

– Nå må myndighetene komme på banen, for dette godtar vi ikke. Vi trenger klare strategier for å kunne takle slike situasjoner. Når strømmen faller ut går ofte telenettet også, så vi mister alle funksjoner. Det er fare for samfunnssikkerheten.

Statnett beklager

Brann i en transformatorstasjon utenfor Harstad og feil på nettet til Lofotkraft var grunnen til bruddet i strømforsyningen til Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Sør-Troms. Det forklarer kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson i Statnett.

Det har vært flere massive strømbrudd i Lofoten de siste årene, og Statnett jobber nå med planene om en ny kraftledning mellom Nordland og Finnmark, som vil ta 6 til 7 år å bygge.

– Regionen som ble mørklagt er mer sårbart for feil enn andre steder i landet, forklarer Nilson.

Nilson kan fortelle at Statnett konsentrerte seg mest om å få strømmen tilbake til regionen i morgentimene onsdag, og at de nå skal konsentrere seg mer om årsakssamenhengene.

– Vi håper forbedringene som skal gjøres på strømnettet fremover vil kunne bedre forsyningssikkerheten inn til Lofoten, avslutter hun.

  • Se TV-innslag under
Strømbrudd i Lofoten

Strømbrudd i Lofoten

Kjent svakhet

Ifølge Karsten Steinvik, fungerende fylkesberedskapssjef, er sårbarheten i strømforsyninga et kjent problem.

– Bruddet viser sårbarheten godt. Det har vi påpekt flere ganger, dette er kjent, sier Steinvik.

Han jobber til daglig med å følge opp kommunene og samordning i forbindelse med forebyggende arbeid når det gjelder samfunnssikkerhet og beredskap

– Lofotkraft sier det vil ta cirka ti år å gjennomføre det fornyingsarbeidet som trengs i regionen. Det er store jobber som skal gjøres og det er komplisert. Vi trenger arbeidskraft og kompetanse, avslutter Steinsvik.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Strømbrudd Lofoten

På bensinstasjonen i Svolvær ble en hjullaster brukt til å gi lys inn i de sene natterstimer onsdag.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Ansvarsfraskrivelse

Men for Finstad og resten av Lofoten-ordførerne er ikke en bekreftelse fra Statnett på at nettet er ekstra sårbart godt nok.

– Dette er mer en bekreftelse på at vi har unnlatt å gjøre nødvendige fornyelser. Vi har godtatt dette i så mange år, nå må det komme konkrete tiltak, sier Finstad.

– Hva tenker du om risikoen i forhold til liv og helse under nattens ni timer lange strømbrudd?

– Folk sitter rundt i eldreboligene uten fyringskilder og husene kjøles fort ned. Det var jo minus femten grader enkelte plasser i natt, så det er klart det er en krevende situasjon. Det er fare for at et neste strømbrudd kan vare lengre. Her er beredskapsplaner veldig avgjørende, avslutter ordføreren.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.