Normal

Ordfører drømte om 200 arbeidsplasser her, men får under 20

Ordfører Bård-Anders Langø (Ap) drømte om mellom 2- og 300 olje- og gassarbeidsplasser. – Vi må nok ta noen steg av gangen, sier han.

Statoil og BP sitt nye lager og verksted i Sandnessjøen.

I dag åpnet oljeselskapene Statoil og BP sitt nye lager og verksted i Sandnessjøen.

Foto: Frank Nygård / NRK

I dag åpnet oljeselskapene Statoil og BP sitt nye lager og verksted i Sandnessjøen. Alstahaug-ordføreren Bård Anders Langø hadde håp om at det skulle gi over 200 arbeidsplasser i kommunen, men må foreløpig nøye seg med under 20.

– Det er ikke blitt slik vi hadde håpet på. For bare tre-fire år siden slo en forskningsrapport fast at et subsea-anlegg og verksted/lager kunne gi 200 til 300 arbeidsplasser.

Statoil har ikke vært involvert i arbeidet med rapporten og ser ikke for seg aktiviteten som ble forespeilet i den.

– BP og Statoil vil ha fire arbeidsplasser og toppbemanning på 20 personer når vi har store riggoperasjoner, sier leder for Subsea Verksted og lager i Statoil, Frank Thorvaldsen.

Tørre brønner og små funn

Hos BP mener de det er flere grunner til at ordførerens drømmer ikke ble oppfylt. Først og fremst manglende olje- og gassfunn og krisen i oljenæringen.

– Det har vært mange forskjellige operatører som har boret flere brønner. Dessverre har det vært tørre brønner eller de har vært så små at funnene ikke har vært drivverdige, sier kommunikasjonsdirektør Olav Fjellså i BP Norge.

Han har imidlertid tro på leverandørindustrien i nord, gjennom effektivisering og høyere oljepris.

Og selv om Alstahaug-ordfører Bård Anders Langø hadde forventet mer, ser han lyst på framtiden.

– Vi må nok ta noen steg av gangen. Dette er nok det første steget til å bli et subsea-område i Norskehavet.

Etterlyser lokale ringvirkninger

Fra fylkestingets talerstol mandag uttalte fylkesrådsleder Tomas Norvoll at nye løsninger, nye funn og åpning av nye områder helt avgjørende for at Nordland skal nå målene om verdiskaping, velferd og sysselsetting.

Samtidig beklaget han at oljeselskapene stikker kjepper i hjulene for lokal ringvirkning.

– Systemet er slik at regjeringen og Stortinget vedtar Plan for utvikling og drift knyttet til de enkelte feltutbyggingene på norsk sokkel. Her legges de politiske føringene for lokale og regionale ringvirkninger. Men ved flere anledninger i det siste året har vi sett at disse bestemmelsene utfordres av oljeselskapene, beklaget Norvoll.