Ordfører blir anmeldt for å ha kalt politisk motstander for «hestkuk»

Lokalpolitiker Rune Ellingsen går til anmeldelse av Tor-Arne Andreassen for ordbruken hans i et møte om kommunesammenslåing på Røst i Lofoten. – Hele situasjonen er absurd, sier ordføreren om anmeldelsen mot ham.

Tor-Arne Andreassen

Ordfører i Røst kommune, Tor-Arne Andreassen stiller seg uforsående til anmeldelsen.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

I et møte på kommunehuset på øya Røst i forrige uke ble det diskusjon mellom Rune Ellingsen fra Sentrumslista Ny Tid og ordfører Tor-Arne Andreassen, og sistnevnte kalte lokalpolitikeren for «en hestkuk».

Rune Ellingsen - førstekandidat Sentrumslista Ny Tid, Røst

Rune Ellingsen fra Sentrumslista Ny Tid.

– Det synes jeg er langt over streken for hva en folkevalgt representant skal måtte ta imot, skriver Ellingsen i anmeldelsen som sendes til politiet.

Videre skriver han at dette først og fremst er en prinsipiell sak, og at han ønsker å få en avklaring på om slik oppførsel og språkbruk er akseptabelt blant valgte representanter i norske styrer, utvalg og råd.

– Det er greit med hard politisk debatt, men å karakterisere hverandre på den måten det går ikke, sier han til NRK.

– Nevner ikke hva han selv sa

Ordføreren selv mener hele situasjonen er absurd.

– Dette er så galt som det kan bli, det er ikke slik det skal være, sier Tor-Arne Andreassen til NRK.

– Stemmer det at du kalte Rune Ellingsen en hestkuk?

– Ja, det gjorde jeg. Men i anmeldelsen nevner han ikke årsaken til at jeg sa det, og hva han selv sa. Ut over det ønsker jeg ikke å kommentere saken ytterligere.

Ikke straffbart

I oktober i fjor ble ærekrenkelser tatt ut av straffeloven og overført til den sivilrettslige skadeerstatningsloven, ifølge Anine Kierulf ved Norsk senter for menneskerettigheter.

– Det vil si at det ikke lenger er straffbart å bedrive ærekrenkelser. Det kan gi grunnlag for et sivilt søksmål og erstatning, men saker som denne har ingenting hos politiet å gjøre.

Anine Kierulf

Forsker på menneskerettigheter, Anine Kierulf.

Foto: NRK

– Så kan man også spørre seg hvor krenkende det er å bli kalt for en hestkuk i Nord-Norge.

Ifølge forskeren har det i tidligere saker blitt vektlagt at dette ordet ikke er like krenkende i nord, som lengre sør i landet.

– For å finne meningsinnholdet i et ord eller en uttalelse må man tolke ytringen, og da spiller det en rolle hvor i landet det blir sagt, sier Kierulf.

– Ikke greit i nord heller

Den forklaringen kjøper ikke Rune Ellingsen, og han ønsker ei juridisk vurdering fra politiet.

– Det er en myte at det er greit å kalle folk for «hestkuk» i Nord-Norge. Politikere bør ha en viss verdighet for at folk skal kunne ha tillit til dem, sier Ellingsen.

I Nordland politidistrikt har de foreløpig ikke mottatt anmeldelsen.

– Vi har ikke fått inn en anmeldelse på dette forholdet på nåværende tidspunkt. Når en eventuell anmeldelse kommer vil det blir vurdert hvordan vi håndterer saken, sier påtaleleder i Salten, Stig Morten Løkkebakken.