Oransje farevarsel for flom

NVE melder om oransje farevarsel for flom, og gult farevarsel for jordskredfare på Helgeland. Det ventes opp mot 100 mm regn på 24 timer, fra fredag morgen til lørdag morgen, mindre i indre strøk. Regnet skal etter hvert gå over i bygenedbør. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Det er i tillegg meldt om store snømengder for Saltfjellet, Salten og Ofoten.