Oransje farenivå for Helgeland - svært mye regn i vente

Mandag skal det bøtte ned i Nordland. Spesielt ille kan det bli på Helgeland, ifølge meteorologene.

Mye regn i vente på Helgeland

Farevarsel både for regn, jordskred og snøskred er sendt ut for deler av Nordland.

Foto: meteorologisk institutt

Siste del av mandag er det ventet svært mye regn på Helgeland med 60-70 mm på 12 timer. Opp mot 40-50 mm kan komme på 6 timer.

Meteorologisk institutt sendte søndag ettermiddag ut varsel med oransje farenivå.

– Det er ikke så mye man får gjort med regnet, men det er lurt om folk holder et øye på det man har ute, sier vakthavende meteorolog Rune Skoglund ved Vervarslinga i Nord-Norge.

I løpet av mandagen er det ventet uvanlig mild og fuktig luft fra sørvest inn mot Nordland.

Ifølge meteorologne er det kombinasjonen av mye pålandsvind opp mot fjell og fuktig luft, som fører til svært mye regn på Helgeland.

For Salten og Saltfjellet forventes det gult farenivå på nedbør. Her ventes det lokalt 35-50 mm på 12 timer, og 30-40 mm på seks timer.

Meterorologene understreker at det kan være store lokale forskjeller i nedbørmengdene.

Stor snøskredfare og liten storm

Det milde været og nedbøren fører også til stor snøskredfare.

NVE har sendt ut rødt farevarsel, som tilsvarer faregrad fire, det nest høyeste. Det gjelder for hele Nordland, unntatt Lofoten og Vesterålen.

Faregrad fire betyr at det kan gå mange store og naturlige utløste skred.

NVE advarer også om at det kan gå jordskred i deler av Nordland som følge av regnet. For Helgeland og Salten har NVE innført gult farenivå.

Som om ikke dette er nok, skal det blåse kraftig, sier meteorolog Skoglund. Vinden kan komme opp i liten storm utsatte steder.

Tirsdag skal temperaturene synke. Da går regnet over til snø. Med vinden ventes snøfokk.

Laster Twitter-innhold