Oppretter 70 nye arbeidsplasser

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til Nasjonalbiblioteket med 87 millioner kroner. Økningen skal bidra til å utvide kapasiteten ved Nasjonalbibliotekets avdeling i Mo i Rana og til å opprette 70 nye arbeidsplasser ved anlegget.

Radioarkivet Nasjonalbiblioteket i Rana
Foto: Nasjonalbiblioteket i Rana